Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Sosialt Europa: Mer transparente og forutsigbare arbeidsforhold for arbeidere i EU

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

1. august var fristen for EUs medlemsland til å implementere Direktiv om transparente og forutsigbare arbeidsforhold inn i nasjonal lov. Direktivet gir mer omfattende og oppdaterte arbeidsrettigheter og beskyttelse til de 182 millioner arbeiderne i EU.

Med de nye reglene vil arbeidstakere ha rett til mer forutsigbarhet i sine arbeidsforhold, for eksempel når det gjelder oppdrag og arbeidstid. De vil også ha rett til å motta rettidig og mer fullstendig informasjon om de vesentlige aspektene ved jobben deres, som arbeidssted og godtgjørelse. Dette markerer et viktig skritt for et sterkt sosialt Europa og bidrar til å snu European Pillar for sosiale rettigheter til en håndgripelig virkelighet for mennesker over hele EU.

Kommissær for jobb og sosiale rettigheter Nicolas Schmit sa: «Direktivet om gjennomsiktige og forutsigbare arbeidsforhold er et direkte svar på den raskt skiftende virkeligheten i arbeidsmarkedene våre. Folk har rett til mer fullstendig informasjon om vilkårene for ansettelse og mer forutsigbarhet i hverdagen. De nye reglene vil bidra til å garantere kvalitetsjobber, gi arbeiderne stabilitet og tillate dem å planlegge livene sine.»

Arbeidsrettigheter og beskyttelse utvides og oppdateres til den nye arbeidsverdenen

Med direktivet om transparente og forutsigbare arbeidsforhold vil arbeidstakere i EU ha rett til:

  • Mer fullstendig informasjon om de vesentlige aspektene ved deres arbeid, som skal mottas tidlig og skriftlig;
  • en grense for prøvetidens lengde i begynnelsen av jobben til seks måneder;
  • ta en annen jobb med en annen arbeidsgiver; eventuelle restriksjoner på denne retten må begrunnes på objektive grunnlag;
  • informeres innen rimelig tid på forhånd når arbeid må utføres – spesielt for arbeidere med uforutsigbare arbeidsplaner og arbeid etter behov;
  • effektive tiltak som forhindrer misbruk av null-timers kontraktsarbeid;
  • motta en skriftlig svar på en anmodning om overføring til en annen tryggere jobb, og;
  • motta gratis obligatorisk opplæring knyttet til jobben hvor arbeidsgiver har plikt til å yte dette.

Anslagsvis ytterligere 2 til 3 millioner arbeidstakere i usikre og ikke-standardiserte ansettelsesformer, inkludert deltidsarbeid, midlertidig arbeid og etterspørselsarbeid, vil nå nyte rettigheter til informasjon om deres ansettelsesforhold og ny beskyttelse, som f.eks. mer forutsigbarhet i arbeidstiden. Samtidig respekterer direktivet fleksibiliteten til ikke-standard ansettelse, og bevarer dermed fordelene for arbeidstakere og arbeidsgivere.

Direktivet vil også være til fordel for arbeidsgivere ved å sikre at arbeidstakerbeskyttelsen forblir i tråd med den siste utviklingen på arbeidsmarkedet, ved å redusere administrative hindringer for arbeidsgivere, for eksempel ved å gjøre det mulig å gi informasjon elektronisk, og ved å skape like konkurransevilkår blant arbeidsgivere i EU, som åpner for rettferdig konkurranse på grunnlag av samme minimumsnivå av arbeidsrettigheter.

Annonse

Neste trinn

Medlemsstatene er pålagt å implementere direktivet i nasjonal lovgivning innen i dag. Som et neste trinn vil Kommisjonen vurdere fullstendigheten og samsvaret med de nasjonale tiltakene som er varslet av hver medlemsstat, og iverksette tiltak hvis og der det er nødvendig.

Bakgrunn

De European Pillar for sosiale rettigheter lister opp «sikker og tilpasningsdyktig ansettelse» og «informasjon om ansettelsesforhold og beskyttelse ved oppsigelser» som vesentlige prinsipper for rettferdige arbeidsforhold. Den slår fast at arbeidstakere har rett til å bli informert skriftlig ved arbeidsstart om sine rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet, herunder om prøvetid.

Den nye Direktiv om transparente og forutsigbare arbeidsforhold (EU/2019/1152) erstatter Skriftlig erklæringsdirektiv (91/533/EEC), som hadde vært på plass siden 1991 og ga arbeidstakere som startet i en ny jobb rett til å bli varslet skriftlig om de vesentlige aspektene ved deres arbeidsforhold.

Dagens milepæl vil bli fulgt av nok en stor prestasjon under den europeiske søylen for sosiale rettigheter i morgen. De EU-omfattende regler for å forbedre balansen mellom arbeid og privatliv for foreldre og omsorgspersoner som ble vedtatt i 2019, må omsettes av medlemslandene innen 2. august 2022.  

Mer informasjon

Direktiv om transparente og forutsigbare arbeidsforhold i EU

Nettside med spørsmål og svar om transparente og forutsigbare arbeidsforhold

European Pillar of Social Rights nettsted

Siste informasjon om den europeiske handlingsplanen for sosiale rettigheter

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender