Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Erklæring om digitale rettigheter og prinsipper: EUs verdier og innbyggere i sentrum av digital transformasjon

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Interinstitusjonell erklæring om digitale rettigheter og prinsipper for det digitale tiåret: Medlemsstatene, parlamentet og kommisjonen avsluttet forhandlingene om EUs verdier i den digitale verden.

Medlemsstatene, Europaparlamentet og Kommisjonen forhandlet frem Europeisk erklæring om digitale rettigheter og prinsipper for det digitale tiåret. Erklæringen har som mål å fremme Europeiske verdier innenfor den digitale transformasjonen, setter mennesker i sentrum, med digital teknologi til fordel for alle enkeltpersoner, bedrifter og samfunnet som helhet.

Ivan Bartoš, tsjekkisk visestatsminister for digitalisering og minister for regional utvikling

Denne erklæringen angir en europeisk vei fremover for den digitale transformasjonen av våre samfunn og økonomier. Å fremme og beskytte våre verdier i det digitale miljøet er avgjørende, det være seg personvern, individuell kontroll over data, lik tilgang til tjenester og utdanning, rettferdige og rettferdige arbeidsforhold, engasjement i det offentlige rom eller valgfrihet. Jeg håper også erklæringen vil sette opp en internasjonal målestokk og inspirere andre land og organisasjoner til å følge vårt eksempel. Ivan Bartoš, tsjekkisk visestatsminister for digitalisering og minister for regional utvikling

EUs måte for digital transformasjon av våre samfunn og økonomi omfatter spesielt digital suverenitet på en åpen måte, respekt for grunnleggende rettigheter, rettsstat og demokrati, inkludering, tilgjengelighet, likhet, bærekraft og respekt for alles rettigheter og ambisjoner.

Teksten minner om alle relevante rettigheter i sammenheng med den digitale transformasjonen og bør tjene som en referansepunkt for virksomheter og andre relevante aktører ved utvikling og implementering av ny teknologi. Erklæringen bør også veilede beslutningstakere når de reflekterer over deres visjon om den digitale transformasjonen: putting mennesker i sentrum av digital transformasjon; støtte solidaritet og inkludering, sikre tilkobling, digital utdanning, opplæring og ferdigheter, samt tilgang til digitale tjenester på nett. Erklæringen understreker viktigheten av frihet til å velge i interaksjoner med algoritmer og kunstig intelligenssystemer og et rettferdig digitalt miljø. Det appellerer også til å øke sikkerhet og sikkerhet i det digitale miljøet, spesielt for barn og unge. Medlemslandene, parlamentet og kommisjonen forplikter seg også til å støtte utvikling og bruk av bærekraftige teknologier.

Neste trinn

Dagens resultat av forhandlingene er nå med forbehold om godkjenning av Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen. På rådets side har det tsjekkiske presidentskapet til hensikt å forelegge avtalen for medlemslandenes representanter (COREPER) så snart som mulig, slik at den kan undertegnes av de tre medundertegnende institusjonene under Det europeiske råd i desember.

Bakgrunn

Kommisjonens kommunikasjon "Digitalt kompass 2030: en europeisk vei fremover for det digitale tiåret" av 9. mars 2021 presenterte visjonen for et digitalt transformert Europa innen 2030 i tråd med europeiske verdier. EUs ambisjon er å være digitalt suveren i en åpen og sammenkoblet verden som omfavner bemyndigede borgere og innovative virksomheter i et menneskesentrert, inkluderende, velstående og bærekraftig digitalt samfunn.

Annonse

I deres uttalelse av 25. mars 2021, understreket medlemmene av Det europeiske råd viktigheten av digital transformasjon for EUs vekst, velstand, sikkerhet og konkurranseevne, så vel som for våre samfunns velvære. Den identifiserte kommunikasjonen om det digitale kompasset som et viktig skritt mot å kartlegge Europas digitale utvikling for det neste tiåret. Den oppfordret Kommisjonen til å bruke alle tilgjengelige instrumenter innen industri-, handels- og konkurransepolitikk. I lys av disse ambisjonene og utfordringene foreslo kommisjonen 26. januar 2022 a Europeisk erklæring om digitale rettigheter og prinsipper for det digitale tiåret, som en oppfølging av kommunikasjonen av 9. mars 2021.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender