Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Kommisjonen publiserer den generelle rapporten 2022: EUs solidaritet i aksjon på tidspunktet for geopolitiske utfordringer

DELE:

Publisert

on

Den 15. mars offentliggjorde kommisjonen 2022-utgaven av EUs generelle rapport, i tråd med traktaten om Den europeiske unions funksjon. Rapporten presenterer nøkkelaktivitetene til EU i 2022, med et sterkt fokus på EUs svar på Russlands angrepskrig mot Ukraina og urokkelig solidaritet med Ukraina.

Spesielt vedtok EU mer enn 200 tiltak for å hjelpe den ukrainske staten og folket, og støtte medlemslandene i å håndtere konsekvenser spesielt for Europas økonomi og energisikkerhet. Rundt 4 millioner mennesker på flukt fra krigen fikk midlertidig beskyttelse i medlemslandene. EU vedtok ni pakker med harde sanksjoner for å begrense Russlands evne til å føre krig og mobiliserte nærmere 50 milliarder euro i støtte til Ukraina.

EU også handlet besluttsomt å fase ut sin avhengighet av russisk fossilt brensel, støtte innbyggere som står overfor høye energiregninger og fremskynde EUs overgang til ren energi. Takket være REPowerEU-planen diversifiserte den gradvis forsyningene sine, nådde rekordnivåer for gasslagring (over 95 % i november), og overskred målet for å redusere gassforbruket.

EU fortsatte også å levere på sin grønne agenda og bærekraftig og inkluderende vekst, samt den vellykkede implementeringen av gjenopprettingsplanen på 800 milliarder euro NesteGenerasjonEU. EU holdt seg i løpet av Grønn avtale: dets netto innenlandske utslipp var 30 % lavere enn i 1990, og EU er godt på vei til å nå 2030-målet. EU økte også 2030-målet for fornybar til 45 % sammenlignet med det tidligere målet på 40 %, mens det ble oppnådd viktige politiske avtaler om revisjon av EUs kvotehandelssystem, opprettelse av et sosialt klimafond og implementering av det nye karbon. Grensejusteringsmekanisme.

I digital sektor ble det i år vedtatt lov om digitale tjenester og lov om digitale markeder, sammen med ny lovgivning om universelle ladere. Når det gjelder likestilling, ble det tatt avgjørende skritt med hensyn til kvinner i styredirektivet, om lønnstiltak og direktivet om tilstrekkelig minstelønn. Rapporten er tilgjengelig på alle offisielle språk i EU som en fullt illustrert bok og i en online versjon.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender