Kontakt med oss

EU-kommisjonen

De nye emballasjereglene – så langt har vitenskapen ikke hatt så mye å si

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Med sikte på å oppnå en grønn sirkulær økonomi så raskt som mulig, foreslo EU-kommisjonen en kompleks revisjon av emballasje- og emballasjeavfallslovgivningen sent i fjor.skriver Matti Rantanen, generaldirektør i European Paper Packaging Alliance.

Likevel lar de underliggende forutsetningene og konsekvensanalysen som forslaget er basert på, mye å være ønsket og har blitt stilt spørsmål ved av kommisjonens medlovgivere. På det siste møtet i Rådet for Den europeiske union som fant sted 16. mars 2023, stilte en rekke representanter for de 27 medlemslandene spørsmålstegn ved konsekvensutredningen og oppfordret kommisjonen til å publisere flere vitenskapelige konsekvensutredninger gitt de vidtrekkende konsekvensene av konsekvensutredningen. forslag.

Forslaget om emballasje og emballasjeavfall (PPWR) er den største overhalingen av EUs emballasjeregler på flere tiår. Blant de mange bestemmelsene, foreslår Kommisjonen mest bemerkelsesverdige reduksjonsmål for emballasje for medlemsstatene og strenge mål for gjenbruk og påfylling for servering i butikk og takeaway-tjenester. Dessverre blander konsekvensanalysen som er foretatt for å støtte slike tiltak ugjennomsiktige kvalitative tilnærminger og kvantitative data fra helt forskjellige emballasjesektorer som er umulige å samle, mens man ignorerer ISO-kompatible og sertifiserte studier der de eksisterer, spesielt når det gjelder restriksjoner på bruk av visse emballasjeformater ( Artikkel 22) samt gjenbruks- og etterfyllingsmålene (artikkel 26).

PPWR er en reform som kan sette noen små bedrifter over hele Europa ut av drift, endre hele forsyningskjeder, endre bruken av knappe ressurser betydelig og radikalt endre vår tilnærming til å nå Europas grønne mål. Med en så dyp innvirkning var det nødvendig med en grundig og omfattende analyse.

Det vi fikk i stedet var en konsekvensutredning som heller ikke hadde et dedikert kapittel om mattrygghet, som er en integrert og kritisk funksjon av matemballasje. Gitt at visse typer emballasje, for eksempel gjenbrukbar emballasje, har potensial til å overføre matbårne sykdommer og andre forurensninger, er det et betydelig gap i vår forståelse av fordelene og ulempene ved ulike emballasjealternativer.

Videre ser konsekvensutredningen bort fra store deler av vitenskapelig forskning på engangspapiremballasje og gjenbruk. Uavhengige livssyklusanalyser viser at både for bespisning i butikk og takeaway-tjenester, i hurtigbetjente restaurantmiljøer, er engangspapiremballasje mer miljøeffektivt enn gjenbruksemballasje. For bespisning i butikk slipper gjenbrukbare emballasjesystemer ut 2.8 ganger mer CO2, forbruker 3.4 ganger mer ferskvann og fossile ressurser og produserer 2.2 ganger mer fine partikler enn papirbaserte alternativer. For takeaway-tjenester følger resultatene samme trend med 64 % økning i ferskvannsbruk og 91 % økning i CO2-utslipp.

Konsekvensanalysen tar heller ikke hensyn til den enorme byrden ved å utvikle en helt ny infrastruktur og forsyningskjede for de allerede vanskelig gjenbrukbare emballasjesystemene. I mellomtiden blir papirbasert emballasje effektivt resirkulert med den høyeste hastigheten av alle emballasjematerialer i Europa – 82 %.

Annonse

På steder der gjenbrukbar emballasje har vært påbudt i hurtigservicerestauranter, slik tilfellet er i Frankrike siden januar i år, har resultatene vært underveldende og har brakt frem i lyset urovekkende nye fenomener: massiv retur av plast, lav gjenbruksrate og tyveri av gjenbrukbar emballasje. En rekke virksomheter har avslørt at de ikke engang klarer å møte 20 til 40 gjenbruk, mens containerne blir stjålet etter bare noen få bruk. Effekten av vaske- og tørkesystemet samt transport tilbake av gjenbrukbar emballasje er minimert i konsekvensutredningen: Som ett eksempel blant mange representerer gjenbruks "transport og vask" CO2-påvirkningen bare 37 % av de totale klimagassutslippene (og 27 % i 2040) i konsekvensutredningen, mens den står for 83 % i den tredjeparts gjennomgåtte Rambøll i butikk LCA og 82 % i ekspertpanelet vurderte Rambøll takeaway LCA. En stor forskjell som fører til uberettiget regulering og viser at forenkling og aggregering ikke kan erstatte en LCA ISO-standardtilnærming.

Med alt dette i bakhodet er koblingen mellom hva vitenskapen sier og hva konsekvensutredningen og forslaget bringer på bordet, mildt sagt bekymringsfull. Alle vil bli berørt. Bedrifter vil bli skadet av de økte kostnadene ved å drive forretning, som generelt har en tendens til å bli veltet over på kundene. Mens vi er i en vann- og energikrise, vil enorme mengder av begge brukes til å vaske plastbeholdere ved svært høye temperaturer. Og forbrukere vil møte stadig økende priser i en tid hvor levekostnadene har skutt i været. Fordi gjenbrukbar emballasje kommer med et komplekst og kostbart system, vil det ikke være en eneste vinner i denne ligningen.

Den foreslåtte teksten til PPWR er nå i hendene på Europaparlamentet og rådet, og går gjennom en detaljert gjennomgangsprosess. EPPA oppfordrer derfor beslutningstakere til å sikre at vitenskap er selve kjernen i beslutningene de tar fremover i saken. Dette er den eneste måten å sikre at virkningen denne loven har er til det gode.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender