Kontakt med oss

Europarådet

EU-budsjettet for 2023: Rådet og parlamentet kommer til enighet

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Rådet og Europaparlamentet kom i dag til enighet om et EU-budsjett for 2023 som fokuserer sterkt på EUs hovedpolitiske prioriteringer.

Totale forpliktelser er satt til €186.6 milliarder. Dette er en økning på 1.1 % sammenlignet med budsjettet for 2022 som endret. 0.4 milliarder euro har blitt holdt tilgjengelig under utgiftstakene i den flerårige økonomiske rammen for 2021-2027, slik at EU kan reagere på uforutsigbare behov.

Totale utbetalinger beløper seg til €168.6 milliarder, en økning på 1 % fra 2022.

Jiří Georgiev, visefinansminister i Tsjekkia og sjefsforhandler for EU-budsjettet for 2023

Jeg ønsker vår enighet om neste års budsjett velkommen, da det vil tillate oss å fokusere på EUs prioriterte områder i en spesielt ustabil geopolitisk kontekst. Det sikrer også en realistisk tilnærming, som tar hensyn til den nåværende økonomiske situasjonen, skattebetalernes interesser og behovet for å imøtekomme nye utfordringer som kan oppstå i 2023. Jiří Georgiev, visefinansminister i Tsjekkia og sjefsforhandler for rådet for EU-budsjettet for 2023

 EU-budsjett for 2023 (i millioner euro)
OverskrifterForpliktelserbetalinger
1. Innemarked, innovasjon og digitalt21.54820.901
2. Samhold, robusthet og verdier70.58758.059
3. Naturressurser og miljø57.25957.456
4. Migrasjon og grenseforvaltning3.7273.038
5. Sikkerhet og forsvar2.1171.208
6. Nabolaget og verden17.21213.995
7. Europeisk offentlig forvaltning11.31111.311
Spesielle instrumenter2.8552.680
Totalt186.617168.649
Bevilgninger som % av BNI (bruttonasjonalinntekt)Driftet i over to tiår; 1,14%Driftet i over to tiår; 1,03%

Forpliktelser er juridisk bindende løfter om å bruke penger på aktiviteter som gjennomføres over flere år.

betalinger dekke utgifter som følger av forpliktelser inngått i inneværende eller foregående år.

Bakgrunn

Kommisjonen, i sitt første utkast til budsjett for 2023, fastsatte totale forpliktelser til € 185.59bn og totale utbetalinger kl € 166.27bn.

Annonse

Rådet fastsatte i sin holdning vedtatt 13. juli 2022 samlede forpliktelser til € 183.95bn og totale utbetalinger kl € 165.74bn.

Parlamentet, i sine endringer vedtatt i oktober 2022, fastsatte totale forpliktelser til € 187.29bn og totale utbetalinger kl € 167.61bn.

Også i oktober 2022 la kommisjonen frem et endringsbrev til budsjettforslaget, som fastsatte totale forpliktelser til € 186.35bn og totale utbetalinger kl € 168.66bn.

Vedtakelse av budsjettet krever et kvalifisert flertall i rådet, etter avtale med Europaparlamentet (rettslig grunnlag: artikkel 314 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte).

Neste trinn

Parlamentet og rådet har nå 14 dager på seg til å formelt godkjenne avtalen som er oppnådd. Rådet forventes å godkjenne den 22. november.

Besøk møtet siden

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender