Kontakt med oss

Europaparlamentet

Future of Europe: Citizens' panel-forslag om klimaendringer, miljø og helse

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Innbyggerne foreslo måter å forbedre helsen, bekjempe klimaendringer og beskytte miljøet på et forum som ble holdt i Warszawa 7.-9. EU-saker.

Som en del av Conference on the Future of Europe, var Warszawa vertskap for rundt 200 europeere 7.-9. januar 2022, som kom til den tredje og siste sesjonen av det europeiske borgerpanelet dedikert til klimaendringer, miljø og helse. På grunn av den nåværende Covid-19-situasjonen ble noen panelmedlemmer med eksternt.

Paneldeltakerne diskuterte sine anbefalinger på fem områder:

  • Bedre måter å leve på
  • Beskytter miljøet og helsen vår
  • Omdirigere økonomien vår
  • Omdirigere overproduksjon og overforbruk
  • Omsorg for alle

Deltakerne stemte på 64 anbefalinger: 51 ble godkjent, mens 13 ikke nådde den nødvendige støtteterskelen på 70 %.

Les hele listen over godkjente anbefalinger fra dette panelet.

Annonse

Innbyggerne ønsket velkommen muligheten til å anbefale politiske handlinger: "Dette er en seier for alle, i praktisk og moralsk forstand," sa Celestino, en paneldeltaker fra Italia. "Innbyggeren står sentralt her og opplever politikk, øyeblikket og komplikasjonene som følger med dette og prøver å finne løsninger for å forbedre ting. Folk føler seg inkludert. Innbyggeren er en del av systemet."

Nina, en paneldeltaker fra Tyskland, sa: «Jeg tror det er veldig viktig å snakke om disse temaene, og vi har kommet med mange gode forslag og anbefalinger. Så jeg håper virkelig at EU-politikere følger opp dette ved å lytte til våre meninger, lytte til innbyggernes stemmer og iverksette tiltak som er i EU-borgernes interesse.»

Finne ut  hva europeiske borgerpaneler er og hva deres mål er.

Bedre måter å leve på

Annonse

Paneldeltakerne anbefaler å gi EU-subsidier til økologisk landbruk og støtte til vertikalt jordbruk, der avlinger dyrkes i lag oppå hverandre. EU bør også sette minimumsstandarder for matkvalitet i skolekantiner og matproduksjon bør bli en del av folkeopplysningen.

En annen anbefaling er et EU-direktiv om byutvikling for å gjøre byene grønnere. Paneldeltakerne ønsker også mer støtte til syklister og satsing på nye sykkelfelt.

Beskytter miljøet og helsen vår

Paneldeltakere ba om et enhetlig merkesystem som forklarer hele det økologiske fotavtrykket til produkter kjøpt i EU, samt etiketter som angir bruken av hormonelle stoffer i matvarer.

De ønsker også høyere skatter på usunn mat for å motvirke forbruk og et europeisk poengsystem for sunn mat.

Paneldeltakerne anbefalte en drastisk reduksjon av bruken av kjemiske sprøytemidler og gjødsel. For å beskytte det biologiske mangfoldet ønsker de utvidelse av verneområder samt rask og massiv skogplanting. Paneldeltakerne ønsker også en gradvis utfasing av intensivt dyrehold.

Omdirigere økonomien og forbruket

Paneldeltakerne anbefaler at EU bør oppmuntre til lengre bruk av produkter ved å forlenge garantiene og sette en maksimumspris på reservedeler.

EU bør håndheve strengere miljømessige produksjonsstandarder, som også bør gjelde for importerte varer og innføre tiltak for å begrense reklame for produkter som skader miljøet.

Omdirigere overproduksjon og overforbruk

Paneldeltakerne vil at EU skal gjøre CO2-filtre obligatoriske, spesielt for kullverk. De ønsker å takle forurensning ved å ilegge bøter på forurensere og redusere mengden importerte varer som ikke oppfyller EUs standarder for økologisk fotavtrykk.

EU bør også støtte medlemslandene i å forbedre tilkoblingsmuligheter eller landlige områder, samtidig som det stimulerer rimelig offentlig transport og fremmer kjøp av elektriske kjøretøy og investeringer i utvikling av andre ikke-forurensende teknologier.

Omsorg for alle

Paneldeltakere foreslår en endring i EU-traktatene som vil innføre et rettslig grunnlag for mer EU-tiltak på helse. Helsebehandlinger i hele EU bør være av lik kvalitet og til en rimelig pris. Innbyggerne foreslår at et nytt europeisk innkjøpsbyrå kan forhandle frem bedre priser på medisiner for alle medlemsland.

Kvinnelige sanitærprodukter bør slutte å bli betraktet som luksusvarer og beskattes ekstra. For å fremme en bedre forståelse av helse, bør EU-landene inkludere mental helse og seksualundervisning i sine læreplaner.

Hva blir det neste

Representanter for panelet vil presentere og debattere anbefalingene på neste konferanseplenum 21.-22. januar 2022 i Strasbourg. Plenarforsamlingen inkluderer representanter for EU-institusjonene, nasjonale parlamenter, sivilsamfunn og borgere.

Det endelige resultatet av konferansen vil bli presentert i en rapport til presidentene for parlamentet, rådet og EU-kommisjonen, som har forpliktet seg til å følge opp disse anbefalingene.

De gjenværende europeiske borgerpanelene vil også vedta sine anbefalinger i nær fremtid.

Del dine ideer for fremtiden til Europa på Konferanse plattform.

Finn ut mer 

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse
Annonse

Trender