Kontakt med oss

Såing av bønnene

Kommisjonen inviterer til kommentarer om foreslått revisjon av EUs statsstøtteregler for landbruk, skogbruk og fiskerisektorer

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Europa-kommisjonen er inviterer alle interesserte å kommentere foreslåtte reviderte statsstøtteregler for jordbruk, skogbruk og fiskeri sektorer. Hensikten med den foreslåtte revisjonen er å tilpasse gjeldende regler med EUs gjeldende strategiske prioriteringer, spesielt Common Agricultural Policy (CAP), den Felles fiskeripolitikk (CFP), så vel som til European Green Deal. Medlemsland og andre interesserte parter kan svare på høringen frem til 13. mars 2022.

Kommisjonen har gjennomført en evaluering av de eksisterende reglene som gjelder for jordbruks- og skogbrukssektorene og foretar også en evaluering av reglene som gjelder for fiskerisektoren. Innspillene som er samlet inn har gjenspeilet seg i forslagene på høring. På denne bakgrunn anser kommisjonen at reglene som er under kontroll fungerer godt og er i det store og hele egnet til formålet. Samtidig avslørte evalueringen at de trenger visse målrettede revisjoner, inkludert presiseringer av noen konsepter, ytterligere effektivisering og forenkling, samt justeringer for ytterligere å reflektere markeds- og teknologiutviklingen og dagens EUs strategiske prioriteringer.

Videre må reglene tilpasses slik at medlemslandene raskt kan vedta det reformerte Common Agricultural Policy (CAP) og den nye European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF). Kommisjonen foreslår i denne sammenheng en rekke endringer i de ulike regelsettene. Vedtakelsen av de reviderte reglene er planlagt i slutten av 2022.

Konserndirektør Margrethe Vestager, ansvarlig for konkurransepolitikken, uttalte: «Dagens forslag tar sikte på å sikre at våre regler om statsstøtte til jordbruk, skogbruk og fiskeri er egnet for den grønne omstillingen. De reviderte reglene vil også gjøre det enklere og raskere for medlemslandene å gi finansiering, uten å forårsake unødige konkurransevridninger i det indre marked. Vi oppfordrer alle interesserte parter til å dele sine synspunkter.»

En pressemelding er tilgjengelig på nett.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender