Hammond: Jeg vil gjerne bruke mer penger på offentlige tjenester

Kansleren sier at han vil bruke mer på NHS og offentlige tjenester hvis statens økonomi tillater det.

Tags:

Kategori: RSS-import