Kontakt med oss

Teknologi

Kunstig intelligens (AI) lov: Rådet gir endelig grønt lys til de første verdensomspennende reglene om AI 

DELE:

Publisert

on

Det europeiske råd har godkjent en banebrytende lov som tar sikte på å harmonisere regler om kunstig intelligens, den såkalte kunstig intelligensloven. Flaggskipslovgivningen følger en "risikobasert" tilnærming, som betyr at jo høyere risiko for å forårsake skade på samfunnet, desto strengere blir reglene. Den er den første i sitt slag i verden og kan sette en global standard for AI-regulering. 

Den nye loven har som mål å fremme utvikling og bruk av trygge og pålitelige AI-systemer på tvers av EUs indre marked av både private og offentlige aktører. Samtidig har det som mål å sikre respekt for grunnleggende rettigheter for EU-borgere og stimulere til investeringer og innovasjon på kunstig intelligens i Europa. AI-loven gjelder kun områder innenfor EU-retten og gir unntak som for systemer som utelukkende brukes til militære og forsvarsmessige formål, så vel som til forskningsformål. 

Vedtakelsen av AI-loven er en betydelig milepæl for EU. Denne landemerkeloven, den første av sitt slag i verden, adresserer en global teknologisk utfordring som også skaper muligheter for våre samfunn og økonomier. Med AI-loven understreker Europa viktigheten av tillit, åpenhet og ansvarlighet når man arbeider med nye teknologier, samtidig som man sikrer at denne raskt skiftende teknologien kan blomstre og øke europeisk innovasjon. 
Mathieu Michel, belgisk statssekretær for digitalisering, administrativ forenkling, personvern og byggeforskriften

Klassifisering av AI-systemer som høyrisiko og forbudt AI-praksis

Den nye loven kategoriserer ulike typer kunstig intelligens etter risiko. AI-systemer med begrenset risiko vil være underlagt svært lette åpenhetsforpliktelser, mens AI-systemer med høy risiko vil være autorisert, men underlagt et sett med krav og forpliktelser for å få tilgang til EU-markedet. AI-systemer som for eksempel kognitiv atferdsmanipulasjon og sosial scoring vil bli utestengt fra EU fordi risikoen deres anses som uakseptabel. Loven forbyr også bruk av AI for prediktiv politiarbeid basert på profilering og systemer som bruker biometriske data for å kategorisere mennesker i henhold til spesifikke kategorier som rase, religion eller seksuell legning. 

Generelle AI-modeller

AI-loven tar også for seg bruken av generelle AI-modeller (GPAI). GPAI-modeller som ikke utgjør systemisk risiko vil være underlagt noen begrensede krav, for eksempel med hensyn til åpenhet, men de med systemrisiko vil måtte følge strengere regler.

Annonse

En ny styringsarkitektur

For å sikre riktig håndhevelse er det satt opp flere styrende organer:

An AI Office i kommisjonen for å håndheve de felles reglene i hele EU.

vitenskapelig panel av uavhengige eksperter for å støtte håndhevingsvirksomheten.

 An AI-styret med medlemslandenes representanter for å gi råd og bistå kommisjonen og medlemslandene med konsekvent og effektiv anvendelse av AI-loven.

An rådgivende forum for interessenter å gi teknisk ekspertise til AI-styret og kommisjonen. 

Straff

Bøtene for brudd på AI-loven settes som en prosentandel av det krenkende selskapets globale årlige omsetning i forrige regnskapsår eller et forhåndsbestemt beløp, avhengig av hva som er høyest. SMB og nystartede bedrifter er underlagt forholdsmessige administrative bøter. 

Åpenhet og beskyttelse av grunnleggende rettigheter

Før et høyrisiko AI-system blir distribuert av enkelte enheter som leverer offentlige tjenester, må virkningen av grunnleggende rettigheter vurderes. Forordningen gir også økt åpenhet om utvikling og bruk av høyrisiko AI-systemer. Høyrisiko AI-systemer, samt enkelte brukere av et høyrisiko-AI-system som er offentlige enheter, må registreres i EU-databasen for høyrisiko-AI-systemer, og brukere av et følelsesgjenkjenningssystem vil måtte informere naturlig personer når de blir utsatt for et slikt system.

Tiltak til støtte for innovasjon

AI-loven gir et innovasjonsvennlig juridisk rammeverk og har som mål å fremme evidensbasert reguleringslæring. Den nye loven forutsetter at AI-regulatoriske sandkasser, som muliggjør et kontrollert miljø for utvikling, testing og validering av innovative AI-systemer, også bør tillate testing av innovative AI-systemer under virkelige forhold. 

Neste trinn

Etter å ha blitt signert av presidentene for Europaparlamentet og Rådet, vil den lovgivende handlingen bli publisert i EUs offisielle tidsskrift i løpet av de kommende dagene og tre i kraft tjue dager etter denne publiseringen. Den nye forskriften vil gjelde to år etter ikrafttredelsen, med enkelte unntak for spesifikke bestemmelser. 

Bakgrunn

AI-loven er et sentralt element i EUs politikk for å fremme utviklingen og opptaket på tvers av det indre markedet av sikker og lovlig AI som respekterer grunnleggende rettigheter. Kommisjonen (Thierry Breton, kommissær for indre marked) la fram forslaget til AI-loven i april 2021. Brando Benifei (S&D / IT) og Dragoş Tudorache (Renew Europe / RO) var Europaparlamentets ordførere for denne filen og en foreløpig avtale mellom medlovgiverne ble oppnådd 8. desember 2023.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender