Kontakt med oss

Kunstig intelligens

Til AI eller ikke til AI? Mot en traktat om kunstig intelligens

DELE:

Publisert

on

Ettersom AI revolusjonerer verden, tar EU-lovgivere sikte på å regulere den for verdier og bevaring av sikkerhet. AI-loven, den første loven i sitt slag, er utformet for å tjene EU-borgeres beste. Men siden teknologier er tilgjengelige for alle, og utvikler seg raskere enn regelverket kan holde tritt med, er det nødvendig med en global strategi. Verdens strategi om å "koble sammen de ikke-tilknyttede" står overfor betydelige og komplekse utfordringer som krever adressering i større skala. I denne sammenheng bør EU vurdere å organisere et internasjonalt toppmøte for å etablere kjerneprinsipper for sikrere AI-praksis mot en traktat om kunstig intelligens, skriver Francesco Cappelletti, Senior Policy & Research Officer, European Liberal Forum (ELF); undervisning i cybersikkerhet ved Brussels School of Governance; Forsker, CDSL, Vrije Universiteit Brussel.

AI og dens aktuelle trender

Til tross for at det er langt fra et Matrix-lignende scenario, kan uregulert og misbrukt AI skape utfordringer for våre samfunn. Det kan påvirke vår forståelse av informasjon og som et resultat sette et avgjørende fundament i hjertet av våre samfunn i fare: demokrati.

Det er ulike bekymringer angående AI: det kan erstatte mennesker i jobber, hvis det blir misbrukt, ta partiske beslutninger og øke ulikheten. Men den største bekymringen kan være at kunstig intelligens eroderer vår frie vilje ved å bruke innsamlede data til og manipulere oppførselen vår, muligens uten at vi selv er klar over det.

Listen over trusler går så langt konspiratorer kan komme, forsterket av utallige sci-fi-filmer gjennom flere tiår. Imidlertid er nøkkelprinsippet her å opprettholde en positiv holdning til teknologi i stedet for å forby den, stenge ned applikasjoner eller begrense tilgangen til (enhver) innovasjon. Teknologi er iboende nøytral, med dens samfunnsmessige påvirkning bestemt av hvordan vi bruker den. Dette konseptet innebærer også at den enkelte står fritt til å velge hvilken teknologi de skal bruke. Dermed ligger utfordringen i å finne en balanse mellom teknologien i seg selv og hvordan vi integrerer den i samfunnet vårt.

Mens teknologinøytralitet er en viktig milepæl i dagens raskt utviklende digitale landskap, er bildet rundt AI litt grenser (og komplekst). Mange ikke-demokratiske land som Kina med sitt sosiale kredittsystem, eller Nord-Korea med sin strenge kontroll over informasjon, kan bli fristet (hvis de ikke allerede er det) til å bruke kunstig intelligens til å kontrollere informasjon, innbyggere og manipulere demokratiet til et kvasi- totalitært regime. Det er fortsatt utfordrende å kontrollere teknologien etisk når den deles med land som har ulike verdier. Også EUs AI-definisjon og taksonomi må vurderes i sammenheng med dens regulatoriske makt (aka 'Brussels Effect'), som er mindre sannsynlig å ha innvirkning på det grenseløse riket av cyberspace.

AI og EUs reguleringstilnærming

Annonse

Til tross for bekymringer over applikasjonene, fortsetter AI å utvikle seg, det vil føre til betydelige endringer på tvers av forskjellige sektorer og bransjer, som informasjonsteknologi, finans, helsevesen, markedsføring og robotikk, og transformere samfunnet slik vi kjenner i dag. Det vil gjøre Schumpeters 'kreative ødeleggelse' til en realitet, og fylle hullene i den fullstendige realiseringen av nettverkssamfunnet. Under disse omstendighetene er tidsriktig regulering ment å posisjonere EU som ledende innen styring av AI-teknologi.

En trilog som involverer EU-kommisjonen, rådet og parlamentet, sentrert rundt 'AI Act', baner vei for den første AI-reguleringen noensinne av en sentral global aktør, EU. De oppdaterte EUs regler gjør AI-definisjonene klarere, harmoniserer regler og fokuserer på åpenhet og etikk. Den reviderte forskriften gjør det også enklere å følge reglene, støtter testing av nye AI-ideer og hjelper til med å forberede AIs innvirkning på fremtiden.

Selv om de nye AI-reglene markerer et viktig skritt fremover i å ta opp AI-relaterte problemer, er de kanskje ikke tilstrekkelige til å takle de internasjonale og åpne dimensjonene der teknologien utvikler seg – og dermed dens fremtidige utfordringer.

Navigerer AI og (cyber)supermakten

Teknologi og fremtiden er store emner som kan være vanskelige å forstå. Livene våre forvandles av teknologi: den påvirker hvordan vi tenker, oppfører oss og til og med former kulturen vår. Vi lever i en tilstand av "konstant innovasjon", der prioriteringene våre kan endres raskt, og troen på kjerneverdier må kanskje revurderes om noen år. Det som pleide å ta flere tiår og krysse flere generasjoner, kan nå skje i løpet av måneder eller år med utgivelsen av den nyeste teknologien. Nye generasjoner nedsenket i et "metaverst" samfunn kan prioritere tilgang til forbedrede tjenester fremfor bekymringer om datakontroll eller personvern slik vi gjør nå.

Disse potensielt angående trender bør ikke gjøre regelverket foreldet. I stedet understreker de behovet for smartere reguleringer, politikk og politiske tilnærminger. Dette innebærer å skape fleksible lovgivningsrammer som kan holde tritt med fremtidige teknologiske fremskritt.

En ny, ukonvensjonell supermakt som vi kan kalle 'cyberspace' og inkluderer superdatabehandling, AI, metaverse og all fremtidig teknologi, dukker opp. Å håndtere denne supermakten krever en strategisk maktbalanse. I lys av denne situasjonen må EU samarbeide tett med AI-banebrytere – og likesinnede partnere – som USA og Storbritannia, ettersom ingen enkelt enhet eller organisasjon eller nasjon alene kan takle disse utfordringene uavhengig.

Verden henger sammen og har betydelige og komplekse utfordringer som må håndteres i bredere skala. Det bør derfor etableres en global konsensus om prioritering av verdier i AI-applikasjoner for å sikre en felles forståelse av fordelene ved å samarbeide om å distribuere AI på en sikker måte. 'AI-loven' ser ut til å være et lovende utgangspunkt for å etablere grunnlaget på dette domenet. Det er imidlertid behov for en global tilnærming for å takle denne utfordringen. Europa bør gå et skritt fremover, skape en plattform for et globalt toppmøte for å bli enige om kjerneprinsipper for sikrere AI-praksis, og potensielt til og med etablere grunnlaget for en traktat om kunstig intelligens.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender