RSSVerden

EU og Republikken Korea går sammen i kampen mot ulovlig, urapportert og uregulert

EU og Republikken Korea går sammen i kampen mot ulovlig, urapportert og uregulert

| Oktober 19, 2018

EU og Republikken Korea har lovet å jobbe tett sammen for å bekjempe ulovlig, urapportert og uregulert (IUU) fiske med en felles erklæring signert av Miljø, Maritime Affairs og Fiskeri kommissær Karmenu Vella og Republikken Korea Oceans og fiskeriminister Kim Young -Choon. Undertegnelsen fant sted på kvelden for en [...]

Fortsett å lese

Kommisjonen utbetaler hjelp til #Greece, #Poland, #Lithuania og #Bulgaria etter naturkatastrofer

Kommisjonen utbetaler hjelp til #Greece, #Poland, #Lithuania og #Bulgaria etter naturkatastrofer

| Oktober 19, 2018

Fire land som rammes av naturkatastrofer i 2017 - Hellas, Polen, Litauen og Bulgaria - vil snart motta et beløp på € 34 millioner av hjelp fra EUs Solidaritetsfond (EUSF), etter godkjenning av kommisjonens forslag fra parlamentet og rådet. Regionalpolitisk kommissær Corina Creţu (bildet) sa: "Vi hadde lovet å ikke [...]

Fortsett å lese

#Brexit-effekt: Offentlig opinionsundersøkelse viser EU er mer verdsatt enn noensinne

#Brexit-effekt: Offentlig opinionsundersøkelse viser EU er mer verdsatt enn noensinne

| Oktober 19, 2018

Feltarbeidet i denne undersøkelsen ble gjennomført mellom 8 og 26 September 2018 blant 27 474 europeere i alderen 16 eller over. Den siste EU-opinionsundersøkelsen, gjennomført i september 2018, avslører en klar og økende forståelse for EU-medlemskap, og oppnådde en rekordhøyhet på 68 %. Den siste Eurobarometer-undersøkelsen, som måler offentlige holdninger til [...]

Fortsett å lese

#Brexit og Spitzenkandidat prosedyre topp EPP toppmøte diskusjoner

#Brexit og Spitzenkandidat prosedyre topp EPP toppmøte diskusjoner

| Oktober 19, 2018

Det europeiske folkepartiets (EPP) ledere møtte i Brussel på 17 oktober før Det europeiske råd. I møtene til møtet sa EPP president Joseph Daul: "Vi skylder klarhet for de europeiske og britiske borgere. Mer enn to år etter folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU, er det [...]

Fortsett å lese

President Tajani: Irsk spørsmålet må løses for å sikre godkjenning av Europa-parlamentet #Brexit

President Tajani: Irsk spørsmålet må løses for å sikre godkjenning av Europa-parlamentet #Brexit

| Oktober 18, 2018

Europa-parlamentets president Tajani (bildet) gjorde følgende uttalelse om Brexit på EUs ledermøte med Storbritannias statsminister Theresa May på torsdag (18 oktober): "Det første poenget er å forsvare rettighetene til EU-borgere som bor i Storbritannia, Den andre er relatert til Storbritannia som hedrer eksisterende økonomiske forpliktelser. På […]

Fortsett å lese

#Poland - Bedre vann- og energiinfrastruktur takket være EU-midler

#Poland - Bedre vann- og energiinfrastruktur takket være EU-midler

| Oktober 18, 2018

Over € 94 millioner fra Samhørighetsfond er investert i to prosjekter for bedre vann- og energiinfrastrukturer i Polen. For det første vil € 51m fra Det europeiske fondet for regionalutvikling bidra til å bygge en gassrørledning mellom byene Tworóg og Tworzeń, i Śląskie-regionen. Denne rørledningen er en del av Nord-Sør Gasskorridoren, et prosjekt av [...]

Fortsett å lese

Kommisjonen leverer på sitt løfte om å støtte #Rohingya-flyktninger i #Bangladesh

Kommisjonen leverer på sitt løfte om å støtte #Rohingya-flyktninger i #Bangladesh

| Oktober 18, 2018

Den europeiske union har fra begynnelsen gitt betydelig politisk, utvikling og humanitær støtte som et svar på Rohingya-flyktningkrisen. Den har hittil gjort tilgjengelig € 65 millioner i humanitær bistand. Med dagens ekstra € 15 millioner til støtte, leverer den på løftet for å hjelpe Rohingya-flyktningene i Bangladesh. Støtten vil levere på mellomlang sikt utvikling [...]

Fortsett å lese