Kontakt med oss

Økonomi

Global handel stadig hindret, sier EU årsrapport

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Bygging og EuropakartetTendensen til å innføre handelsbegrensende tiltak er fortsatt sterk blant EUs kommersielle partnere, noe som fremmer fortsatt usikkerhet i verdensøkonomien. Dette er de viktigste funnene i EU-kommisjonens årlige rapport om proteksjonisme som ble publisert i dag (17. november).

"Jeg beklager å se at mange land fremdeles anser proteksjonisme som et gyldig politisk verktøy. Dette strider tydelig mot G20s forpliktelse om å avstå fra å innføre handelsrestriksjoner og fjerne eksisterende. Proteksjonisme skader globale verdikjeder; handelsåpning er det vi trenger hvis vi for å holde utvinningen i gang, spesielt i tider med global økonomisk og politisk ustabilitet, "sa handelskommissær Cecilia Malmström. "Som erkjent av toppmøtet i Brisbane, må G20-medlemmer nå bevise sitt kollektive engasjement for åpenhet i handel."

I 13 måneder dekket av rapporten, G20 medlemmer og andre viktige handelspartnere i EU vedtok totalt 170 nye handels-uvennlig tiltak. De landene som har sluttet seg mest slike tiltak var Russland, Kina, India og Indonesia. Samtidig er det bare 12 pre-eksisterende handelsbarrierer er fjernet. Dette betyr at hundrevis av proteksjonistiske tiltak vedtatt siden begynnelsen av den økonomiske nedgangen fortsetter å hemme verdenshandelen, til tross for G20 engasjement.

Antall tiltak som ble brukt ved grensen og som raskt hindret handel - allerede høyt i fjor - fortsatte å øke, med Russland som anvendte det høyeste antallet individuelle tiltak som påvirket importen. Antall nye eksportrestriksjoner har også steget, en trend som er spesielt bekymringsfull. Alle land er avhengige av hverandres naturressurser, og slik praksis kan ha skadelige konsekvenser for globale råvaremarkeder og verdikjeder.

Land også tydd oftere til diskriminerende interne avgifter, tekniske forskrifter eller lokaliseringskrav for å skjerme sine markeder fra utenlandsk konkurranse. Kina innførte det høyeste antallet av slike tiltak.

Investorer og tjenesteleverandører også fortsette å være påvirket av begrensninger i tilgangen til utenlandske markeder. Til slutt, en tendens til å begrense deltakelsen av utenlandske selskaper i offentlige anbud er fortsatt sterk, særlig i USA.

Om rapporten

Den 11. rapporten om potensielt handelsbegrensende tiltak fokuserer på perioden 1. juni 2013 og 30. juni 2014 og dekker 31 av EUs viktigste handelspartnere: Algerie, Argentina, Australia, Hviterussland, Brasil, Canada, Kina, Ecuador, Egypt, India, Indonesia, Japan, Kasakhstan, Malaysia, Mexico, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Filippinene, Russland, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Sveits, Taiwan, Thailand, Tunisia, Tyrkia, Ukraina, USA og Vietnam.

Annonse

EU-kommisjonen publiserer rapporten årlig å ta lager av samsvar med anti-proteksjonistisk forpliktelse laget av G20 land i november 2008. EU er fast forpliktet til løftet laget på den tiden. Rapporten supplerer funnene fra 2013-2014 overvåkingsrapporter utstedt i fellesskap av WTO, UNCTAD og OECD.

Den G20 Summit avholdt 15 og 16 november 2014 i Brisbane bekreftet at kampen mot proteksjonisme var en kjerneverdier av G20.

Mer informasjon

Ellevte Rapport om Potensielt Handel restriktive tiltak
Mer informasjon om EUs politikk for å åpne markeder
Kommissær Cecilia Malmström på Twitter

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender