Kontakt med oss

Kypros

NextGenerationEU: EU-kommisjonen støtter Kypros plan for gjenoppretting og motstandskraft på 1.2 milliarder euro

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU-kommisjonen har vedtatt en positiv vurdering av Kypros gjenopprettings- og motstandsplan. Dette er et viktig skritt mot at EU utbetaler til sammen 1.2 milliarder euro i tilskudd og lån under Recovery and Resilience Facility. Denne finansieringen vil støtte gjennomføringen av de avgjørende investerings- og reformtiltakene som er skissert i Kypros plan for gjenoppretting og motstandskraft. Det vil spille en nøkkelrolle for å gjøre det mulig for Kypros å komme sterkere ut av COVID-19-pandemien.

RRF er kjernen i NextGenerationEU, som vil gi opptil 800 milliarder euro (i løpende priser) for å støtte investeringer og reformer i hele EU. Den kypriotiske planen er en del av et enestående koordinert EU-svar på COVID-19-krisen, for å møte felles europeiske utfordringer ved å omfavne de grønne og digitale overgangene, for å styrke økonomisk og sosial motstandskraft og sammenheng i det indre marked.

En økonomi som fungerer for mennesker Konserndirektør Valdis Dombrovskis (avbildet) sa: “Kypros har sendt inn en omfattende utvinningsplan. Den inneholder betydelige reformer og investeringer for å håndtere de viktigste sosioøkonomiske utfordringene og sette landet på en grønnere og mer digital vei. Kypros har til hensikt å investere i energieffektivitet og fornybar energi, forbedre vann- og avfallshåndteringen, og bidra til prosjektet "EuroAsia Interconnector" for å knytte strømnettet til det greske på Kreta. Det vil gjøre betydelige investeringer for å øke bredbåndsdekning med høy kapasitet, fremme digital utdanning og ferdigheter og digitalisere offentlige tjenester og domstoler. På den økonomiske siden ønsker vi vårt fokus på å håndtere risikoer fra misligholdte banklån, forbedre arbeidsmiljøet for kredittoppkjøpere og tjenester og øke tilgangen til finansiering og likviditet for mindre virksomheter. Den sosiale dimensjonen er sterkt knyttet til støtte for utdanning og omsorg i barndommen, sammen med tiltak for å få flere unge til jobb og for å fremme like muligheter. Når planen er fullført, vil Kypros kunne komme sterkere ut av krisen. ”

Annonse

Kommisjonen vurderte Kypros plan basert på kriteriene fastsatt i RRF-forordningen. Kommisjonens analyse vurderte særlig om investeringene og reformene i Kypros plan støtter de grønne og digitale overgangene; bidra til å effektivt takle utfordringer identifisert i det europeiske semesteret, og styrke vekstpotensialet, jobbskaping og økonomisk og sosial motstandskraft.

Sikrer Kypros grønne og digitale overgang  

Kommisjonens vurdering viser at Kypros plan bruker 41% av planens totale tildeling til tiltak som støtter klimamål. Planen inkluderer reformer knyttet til innføring av grønn beskatning, liberalisering av elektrisitetsmarkedet, tilrettelegging for energirenovering i bygninger og raskere elektrisk mobilitet. Planen inkluderer videre et bredt spekter av investeringer i energieffektivitet og fornybar energi rettet mot husholdninger, bedrifter, kommuner og offentlig sektor og ikke-statlige organisasjoner ('NGOs'). Planen inkluderer investeringer knyttet til masseutrulling av smarte målere samt EuroAsia samtrafikkprosjekt, som skal hjelpe strømproduksjon fra renere kilder, særlig fornybar energi.

Annonse

Kommisjonens vurdering finner at Kypros plan bruker 23% av den totale tildelingen til tiltak som støtter den digitale overgangen. Tiltak knyttet til den digitale overgangen er spredt over hele planen. Planen inkluderer betydelige investeringer i tilkobling gjennom en rekke tiltak som tar sikte på å dekke bredbånd med høy kapasitet. Det fremmer digital utdanning og ferdigheter ved å forbedre digital infrastruktur og læreplaner i skolene, trene lærere og investere i opplæringsprogrammer for digitale ferdigheter. Den inneholder også prosjekter som forventes å fremme digitalisering av offentlige tjenester og digital transformasjon av domstolssystemet.

Forsterke Kypros økonomiske og sosiale motstandskraft

Kommisjonen mener at Kypros plan inkluderer et omfattende sett med gjensidig forsterkende reformer og investeringer som bidrar til å håndtere hele eller en betydelig delmengde av de økonomiske og sosiale utfordringene som er skissert i de landsspesifikke anbefalingene rettet til Kypros.

Planen inkluderer tiltak for å styrke de offentlige arbeidsformidlingene, med særlig fokus på ungdomsarbeid. Den gir tiltak for å øke kvaliteten på utdanningen. Planen støtter også førskoleopplæring og omsorg ved å utvide gratis obligatorisk førskoleundervisning fra de er fire år, og investere i barnehagesentre ledsaget av en nasjonal handlingsplan for førskoleundervisning som har som mål å fremme like muligheter for alle barn og heltidsarbeidsmarkedet deltakelse av omsorgspersoner, særlig kvinner. Implementeringen av planen forventes å styrke kapasiteten, kvaliteten og motstandskraften til helse- og sivilbeskyttelsessystemene gjennom tiltak som tar sikte på å oppgradere infrastruktur og utstyr og sette opp dedikerte informasjonssystemer, ved siden av å fremme investeringer i kommunikasjonssystemer og e-helse.

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen sa: “Jeg er glad for å presentere EU-kommisjonens positive vurdering av Kypros plan for gjenoppretting og motstandskraft. Planen vil ha en reell, meningsfull innvirkning på å sikre Kypros grønne og digitale overganger. En betydelig del av midlene vil bli brukt til å bekjempe klimaendringene, inkludert beskyttelse mot skogbranner. Ytterligere tiltak for å fremme energieffektivitet, bærekraftig mobilitet, forbedre utdanning og opplæring og utvide tilkoblingsmulighetene vil gi Kypros god plass til å dra nytte av mulighetene og møte utfordringene som tvillingovergangen byr på. Jeg er stolt over at NextGenerationEU vil gi 1.2 milliarder euro til å støtte disse viktige prosjektene. "

Etableringen av et nasjonalt salgsfremmende byrå og innføring av finansieringsprogrammer og ordninger forventes å forbedre tilgangen til finansiering og likviditet, spesielt for små og mellomstore bedrifter. Tilskuddsordninger for forskning og innovasjon samt etablering av et sentralt kontor for kunnskapsoverføring forventes å øke investeringene i forskning og innovasjon. Planen tar sikte på å redusere risikoen i banksektoren knyttet til eldre misligholdte lån gjennom en egen handlingsplan, samt gjennom tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet for kredittoppkjøpere og kredittoperatører.

Planen representerer en omfattende og tilstrekkelig balansert respons på Kypros økonomiske og sosiale situasjon, og bidrar dermed på en hensiktsmessig måte til alle de seks søylene som er referert til i RRF-forordningen.

Støtter flaggskipinvesteringer og reformprosjekter

Den kypriotiske planen foreslår prosjekter i alle de syv europeiske flaggskipområdene. Dette er spesifikke investeringsprosjekter som tar opp spørsmål som er felles for alle medlemsstater i områder som skaper arbeidsplasser og vekst og er nødvendige for tvillingovergangen. For eksempel har Kypros foreslått å investere 40 millioner euro for å fremme energieffektiviseringsinvesteringer i SMB, kommuner og den bredere offentlige sektoren og 35 millioner euro på utvidelse av nettverk med svært høy kapasitet i underforsynte områder.

Vurderingen finner også at ingen av tiltakene som inngår i planen skader miljøet vesentlig, i tråd med kravene i RRF-forordningen.

Kontrollsystemene som er innført av Kypros anses å være tilstrekkelige for å beskytte Unionens økonomiske interesser. Planen gir tilstrekkelige detaljer om hvordan nasjonale myndigheter vil forhindre, oppdage og korrigere tilfeller av interessekonflikt, korrupsjon og svindel knyttet til bruk av midler

Økonomikommisjonær Paolo Gentiloni sa: “Med godkjennelse fra Kommisjonen for Kypros utvinnings- og motstandsplan, tar landet et skritt nærmere tilgang til 1.2 milliarder euro i finansiering for å støtte fornyelsen av økonomien. Kypros benytter muligheten som NextGenerationEU tilbyr for å gjøre viktige fremskritt med klimaovergangen og styrke sin digitale konkurranseevne. Spesielt fordelaktig for Kypros vil prosjektene være som forbinder øya med de greske elektrisitets- og bredbåndsnettene med høy kapasitet. Jeg gleder meg også over forpliktelsene til å ta opp de trekkene i Kypros skattesystem som legger til rette for aggressiv skatteplanlegging. ”

Neste trinn

Kommisjonen har i dag vedtatt et forslag til rådets gjennomføringsbeslutning om å gi 1.2 milliarder euro i tilskudd og lån til Kypros under RRF. Rådet vil nå som regel ha fire uker på seg til å vedta kommisjonens forslag.

Rådets godkjennelse av planen vil tillate utbetaling av € 157m til Kypros i forfinansiering. Dette representerer 13% av det totale tildelte beløpet til Kypros.

Kommisjonen vil godkjenne ytterligere utbetalinger basert på tilfredsstillende oppfyllelse av milepælene og målene som er skissert i rådets gjennomføringsbeslutning, og som gjenspeiler fremgang i gjennomføringen av investeringene og reformene. 

Mer informasjon

Spørsmål og svar: EU-kommisjonen støtter Kypros plan for gjenoppretting og motstandskraft

Recovery and Resilience Facility: Spørsmål og svar

Faktaark om Kypros 'plan for gjenoppretting og motstandskraft

Forslag til rådets gjennomføringsbeslutning om godkjenning av vurderingen av utvinnings- og motstandsplanen for Kypros

Vedlegg til forslaget til rådets gjennomføringsbeslutning om godkjenning av vurderingen av utvinnings- og motstandsdyktighetsplanen for Kypros

Arbeidsdokument som følger med forslaget til rådets gjennomføringsbeslutning

Recovery and Resilience Facility

Regulering av gjenopprettings- og motstandsdyktighetsanlegg

Kypros

NextGenerationEU: Europakommisjonen utbetaler 157 millioner euro i forhåndsfinansiering til Kypros

Publisert

on

Europakommisjonen har utbetalt 157 millioner euro til Kypros i forskuddsfinansiering, tilsvarende 13% av landets økonomiske bevilgning under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil bidra til å sette i gang implementeringen av de avgjørende investerings- og reformtiltakene som er skissert i Kypros plan for gjenoppretting og motstandskraft. Kommisjonen vil godkjenne ytterligere utbetalinger basert på gjennomføringen av investeringene og reformene som er beskrevet i Kypros plan for gjenoppretting og motstandskraft.

Landet skal totalt motta 1.2 milliarder euro i løpet av planens levetid, med 1 milliard euro i tilskudd og 200 millioner euro i lån. Dagens utbetaling følger den siste vellykkede implementeringen av de første låneoperasjonene under NextGenerationEU. Ved utgangen av året har Kommisjonen til hensikt å samle opp til totalt 80 milliarder euro i langsiktig finansiering, supplert med kortsiktige EU-regninger, for å finansiere de første planlagte utbetalingene til medlemslandene under NextGenerationEU. En del av NextGenerationEU, RRF vil gi € 723.8 milliarder (i løpende priser) for å støtte investeringer og reformer på tvers av medlemslandene.

Den kypriotiske planen er en del av den enestående responsen fra EU for å komme sterkere ut av COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgangene og styrke motstandskraft og samhørighet i våre samfunn. EN pressemelding er tilgjengelig på nettet.

Annonse

Fortsett å lese

coronavirus

Kommisjonen godkjenner en milliard euro kypriotisk ordning for å støtte bedrifter og selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronavirusutbrudd

Publisert

on

Europakommisjonen har godkjent en kypriotisk ordning på 1 milliard euro for å støtte bedrifter og selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronavirusutbruddet. Ordningen ble godkjent under statsstøtten Midlertidig rammeverk. Støtten vil ha form av statsgarantier på nye lån. Tiltaket vil være åpent for selskaper som er aktive i alle sektorer (unntatt finanssektoren). Målet med ordningen er å gi likviditet til levedyktige selskaper som opplevde forretningsforstyrrelser på grunn av koronavirusutbruddet.

Kommisjonen fant ut at det kypriotiske tiltaket er i tråd med vilkårene i den midlertidige rammen. Spesielt gjelder ordningen (i) nye lån med en løpetid på minst tre måneder og en maksimal løpetid på seks år; (ii) forutsetter en dekning av garantien begrenset til 70% av lånets hovedstol; (iii) gir minimumsgodtgjørelse til garantien; (iv) inneholder tilstrekkelige garantier for å sikre at bistanden kanaliseres effektivt av de finansielle mellommennene til mottakerne i nød, og (v) sikrer at støtte vil bli gitt senest 31. desember 2021.

Kommisjonen konkluderte med at tiltaket er nødvendig, hensiktsmessig og proporsjonalt for å avhjelpe en alvorlig forstyrrelse i økonomien i et medlemsland, i tråd med artikkel 107 nr. 3 bokstav b) TEUF og vilkårene i den midlertidige rammen. På dette grunnlaget godkjente Kommisjonen hjelpetiltaket under EUs statsstøtteregler.

Annonse

Konserndirektør Margrethe Vestager (avbildet), ansvarlig for konkurransepolitikken, sa: “Denne ordningen på 1 milliard euro vil gjøre Kypros i stand til å støtte selskaper og selvstendig næringsdrivende som er berørt av koronaviruspandemien gjennom å stille statsgarantier på lån. Ordningen vil hjelpe disse selskapene med å løse likviditetsmangel de møter på grunn av den pågående krisen. Vi vil fortsette å samarbeide med medlemslandene for å finne de beste løsningene for å støtte selskaper i disse vanskelige tider, i tråd med EUs regler. ”

En pressemelding er tilgjengelig på nett.

Annonse
Fortsett å lese

Kroatia

Kommisjonen gleder seg over neste trinn om godkjenning av planene for gjenoppretting og motstandskraft i Kroatia, Kypros, Litauen og Slovenia

Publisert

on

EU-kommisjonen har ønsket de positive velkommen utveksling av synspunkter om rådet som gjennomfører vedtak om godkjenning av nasjonale planer for gjenoppretting og motstandskraft for Kroatia, Kypros, Litauen og Slovenia holdt 26. juli på den uformelle videokonferansen til EUs økonomi- og finansministrene (ECOFIN). Disse planene beskriver tiltakene som vil bli støttet av Recovery and Resilience Facility (RRF). RRF er hjertet i NextGenerationEU, som vil gi 800 milliarder euro (i løpende priser) for å støtte investeringer og reformer i hele EU. Rådets gjennomføringsvedtak vil bli formelt vedtatt ved skriftlig prosedyre om kort tid.

Denne formelle adopsjonen vil bane vei for betaling av inntil 13% av det totale tildelte beløpet for hvert av disse medlemslandene i forfinansiering. Kommisjonen har som mål å utbetale den første forhåndsfinansieringen så raskt som mulig, etter signeringen av de bilaterale finansieringsavtalene og, der det er relevant, låneavtaler. Kommisjonen vil deretter godkjenne ytterligere utbetalinger basert på tilfredsstillende oppfyllelse av milepælene og målene som er skissert i hver av rådets gjennomføringsbeslutninger, og som gjenspeiler fremskritt i gjennomføringen av investeringene og reformene dekket i planene.

Annonse

Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender