Kontakt med oss

Kypros

Fire døde mens skogbrann raser på Kypros

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Fire mennesker ble funnet drept da en enorm brann raste en annen dag (4. juli) på Kypros, og ødela skogstykker i en brann som en tjenestemann kalte det verste som ble registrert, skriv Michele Kambas, Maayan Lubell i Jerusalem og John Chalmers i Brussel, Reuters.

Brannen, varmet av sterk vind, rammet minst 10 samfunn over et område på 50 kvadratkilometer (19 kvadratkilometer) ved foten av Troodos-fjellkjeden, et område med furuskog og tett vegetert buskmark.

Ofrene, antatt å være egyptiske statsborgere, ble funnet døde nær samfunnet Odou, et fjellrike samfunn nord for byene Limassol og Larnaka.

Annonse

"Alt tyder på at det er de fire personene som var savnet siden i går," sa innenriksminister Nicos Nouris.

EUs utøvende, EU-kommisjonen, sa at brannbekjempelsesfly hadde dratt fra Hellas for å bekjempe brannen, og Italia planla også å sette ut brannmenn fra luften.

EUs nødsituasjon Copernicus-satellitt ble også aktivert for å gi kart over skadevurderinger av de berørte områdene, sa kommisjonen i en uttalelse.

Annonse

"Det er den verste skogbrannen i Kypros historie," sa avdelingsdirektør for skogbruk Charalambos Alexandrou til Kypros Omega TV.

Det ble forsøkt å forhindre at brannen krysset fjellene og stoppe den før den nådde Machairas, et furuskog og en av de høyeste toppene på Kypros.

Årsaken til brannen, som startet rundt middag på lørdag, var uklar. Kypros opplever høye temperaturer i sommermånedene, med temperaturer de siste dagene over 40 Celsius (104 Fahrenheit). Politiet sa at de avhørte en 67 år gammel person i forbindelse med brannen.

Kypros

NextGenerationEU: Europakommisjonen utbetaler 157 millioner euro i forhåndsfinansiering til Kypros

Publisert

on

Europakommisjonen har utbetalt 157 millioner euro til Kypros i forskuddsfinansiering, tilsvarende 13% av landets økonomiske bevilgning under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil bidra til å sette i gang implementeringen av de avgjørende investerings- og reformtiltakene som er skissert i Kypros plan for gjenoppretting og motstandskraft. Kommisjonen vil godkjenne ytterligere utbetalinger basert på gjennomføringen av investeringene og reformene som er beskrevet i Kypros plan for gjenoppretting og motstandskraft.

Landet skal totalt motta 1.2 milliarder euro i løpet av planens levetid, med 1 milliard euro i tilskudd og 200 millioner euro i lån. Dagens utbetaling følger den siste vellykkede implementeringen av de første låneoperasjonene under NextGenerationEU. Ved utgangen av året har Kommisjonen til hensikt å samle opp til totalt 80 milliarder euro i langsiktig finansiering, supplert med kortsiktige EU-regninger, for å finansiere de første planlagte utbetalingene til medlemslandene under NextGenerationEU. En del av NextGenerationEU, RRF vil gi € 723.8 milliarder (i løpende priser) for å støtte investeringer og reformer på tvers av medlemslandene.

Den kypriotiske planen er en del av den enestående responsen fra EU for å komme sterkere ut av COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgangene og styrke motstandskraft og samhørighet i våre samfunn. EN pressemelding er tilgjengelig på nettet.

Annonse

Fortsett å lese

coronavirus

Kommisjonen godkjenner en milliard euro kypriotisk ordning for å støtte bedrifter og selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronavirusutbrudd

Publisert

on

Europakommisjonen har godkjent en kypriotisk ordning på 1 milliard euro for å støtte bedrifter og selvstendig næringsdrivende i forbindelse med koronavirusutbruddet. Ordningen ble godkjent under statsstøtten Midlertidig rammeverk. Støtten vil ha form av statsgarantier på nye lån. Tiltaket vil være åpent for selskaper som er aktive i alle sektorer (unntatt finanssektoren). Målet med ordningen er å gi likviditet til levedyktige selskaper som opplevde forretningsforstyrrelser på grunn av koronavirusutbruddet.

Kommisjonen fant ut at det kypriotiske tiltaket er i tråd med vilkårene i den midlertidige rammen. Spesielt gjelder ordningen (i) nye lån med en løpetid på minst tre måneder og en maksimal løpetid på seks år; (ii) forutsetter en dekning av garantien begrenset til 70% av lånets hovedstol; (iii) gir minimumsgodtgjørelse til garantien; (iv) inneholder tilstrekkelige garantier for å sikre at bistanden kanaliseres effektivt av de finansielle mellommennene til mottakerne i nød, og (v) sikrer at støtte vil bli gitt senest 31. desember 2021.

Kommisjonen konkluderte med at tiltaket er nødvendig, hensiktsmessig og proporsjonalt for å avhjelpe en alvorlig forstyrrelse i økonomien i et medlemsland, i tråd med artikkel 107 nr. 3 bokstav b) TEUF og vilkårene i den midlertidige rammen. På dette grunnlaget godkjente Kommisjonen hjelpetiltaket under EUs statsstøtteregler.

Annonse

Konserndirektør Margrethe Vestager (avbildet), ansvarlig for konkurransepolitikken, sa: “Denne ordningen på 1 milliard euro vil gjøre Kypros i stand til å støtte selskaper og selvstendig næringsdrivende som er berørt av koronaviruspandemien gjennom å stille statsgarantier på lån. Ordningen vil hjelpe disse selskapene med å løse likviditetsmangel de møter på grunn av den pågående krisen. Vi vil fortsette å samarbeide med medlemslandene for å finne de beste løsningene for å støtte selskaper i disse vanskelige tider, i tråd med EUs regler. ”

En pressemelding er tilgjengelig på nett.

Annonse
Fortsett å lese

Kroatia

Kommisjonen gleder seg over neste trinn om godkjenning av planene for gjenoppretting og motstandskraft i Kroatia, Kypros, Litauen og Slovenia

Publisert

on

EU-kommisjonen har ønsket de positive velkommen utveksling av synspunkter om rådet som gjennomfører vedtak om godkjenning av nasjonale planer for gjenoppretting og motstandskraft for Kroatia, Kypros, Litauen og Slovenia holdt 26. juli på den uformelle videokonferansen til EUs økonomi- og finansministrene (ECOFIN). Disse planene beskriver tiltakene som vil bli støttet av Recovery and Resilience Facility (RRF). RRF er hjertet i NextGenerationEU, som vil gi 800 milliarder euro (i løpende priser) for å støtte investeringer og reformer i hele EU. Rådets gjennomføringsvedtak vil bli formelt vedtatt ved skriftlig prosedyre om kort tid.

Denne formelle adopsjonen vil bane vei for betaling av inntil 13% av det totale tildelte beløpet for hvert av disse medlemslandene i forfinansiering. Kommisjonen har som mål å utbetale den første forhåndsfinansieringen så raskt som mulig, etter signeringen av de bilaterale finansieringsavtalene og, der det er relevant, låneavtaler. Kommisjonen vil deretter godkjenne ytterligere utbetalinger basert på tilfredsstillende oppfyllelse av milepælene og målene som er skissert i hver av rådets gjennomføringsbeslutninger, og som gjenspeiler fremskritt i gjennomføringen av investeringene og reformene dekket i planene.

Annonse

Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender