Kontakt med oss

Energi

Kommisjonen godkjenner finsk investeringsstøtte til NordFuel og Veolia for bygging av avanserte biodrivstoffanlegg i Finland

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU-kommisjonen har godkjent, under EUs statsstøtteregler, to støttetiltak for bygging av avanserte biodrivstoffanlegg i Finland. Mer spesifikt har Kommisjonen godkjent følgende to investeringsstøttetiltak meldt av Finland: (i) 24.5 millioner euro til fordel for NordFuel, for å støtte byggingen av et avansert demonstrasjonsanlegg for biodrivstoff; og (ii) 9.5 millioner euro til fordel for Veolia, for å støtte byggingen av et demonstrasjonsanlegg for biometanol. Målet med de to tiltakene er å øke produksjonen av avansert biodrivstoff og biogass til transport. Kommisjonen vurderte de to tiltakene i henhold til EUs statsstøtteregler, spesielt Retningslinjer for statsstøtte for miljøvern og energi.

Kommisjonen fant at tiltakene er nødvendige og hensiktsmessige for å fremme produksjon av avansert biodrivstoff. I tillegg vil støtten være begrenset til det minimum som er nødvendig og vil ikke overstige grensene for støtteintensiteten fastsatt i retningslinjene. Til slutt vil de to tiltakene kun støtte anlegg som produserer avansert biodrivstoff som oppfyller bærekraftskriteriene, som kreves av revidert direktiv om fornybar energi (RØD II).

På dette grunnlaget konkluderte kommisjonen med at tiltakene vil støtte prosjekter som fremmer bærekraftig biodrivstoff, i tråd med den europeiske grønne avtalen, uten å unødig vri konkurransen i det indre markedet. Derfor godkjente Kommisjonen tiltakene i henhold til EUs statsstøtteregler. Den ikke-konfidensielle versjonen av vedtaket vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.58416 (NordFuel) og SA.62154 (Veolia) i statsstøtte register på kommisjonens konkurranse nettside når noen konfidensialitetsproblemer er løst. 

Annonse

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse
Annonse

Trender