Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Kommisjonen legger fram praktiske løsninger for medisinforsyning i Nord-Irland innenfor rammen av protokollen om Irland / Nord-Irland, og for sanitære og fytosanitære tiltak

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

26. juli publiserte kommisjonen en serie med 'ikke-papirer' innen medisiner og sanitære og fytosanitære tiltak, innenfor rammen av gjennomføringen av protokollen om Irland / Nord-Irland. Et ikke-papir spesifikt om medisiner inneholder kommisjonens foreslåtte løsning for å sikre en fortsatt, langsiktig tilførsel av medisiner i Nord-Irland, fra eller gjennom Storbritannia. Dette papiret ble delt med Storbritannia før tiltakspakken kunngjort av Kommisjonen 30. juni 2021 for å ta opp noen av de mest presserende spørsmålene knyttet til gjennomføringen av protokollen i interesse for alle samfunn i Nord-Irland.

Visepresident Maroš Šefčovič sa: “Disse løsningene har en utvetydig fellesnevner - de ble oppnådd med hovedformålet å være til fordel for folket i Nord-Irland. Til syvende og sist handler vårt arbeid om å sikre at de hardt opptjente gevinstene fra Langfredag ​​(Belfast) -avtalen - fred og stabilitet i Nord-Irland - blir beskyttet, samtidig som vi unngår en hard grense på øya Irland og opprettholder integriteten til EUs single Marked."

Løsningen på medisiner innebærer at EU endrer sine egne regler, innenfor rammen av protokollen, slik at regelverksfunksjoner for medisiner som kun leveres til Nord-Irland-markedet, kan være permanent lokalisert i Storbritannia, på spesifikke vilkår som sikrer at medisinene bekymrede distribueres ikke videre i EUs indre marked. Legemidlene som gjelder her er primært generiske og reseptfrie produkter. Løsningen demonstrerer kommisjonens forpliktelse overfor folket i Nord-Irland og til Langfredagsavtalen (Belfast), med et lovforslag som forventes tidlig på høsten for å kunne fullføre lovgivningsprosessen i tide.

Annonse

De andre ikke-papirene som ble publisert i dag, vedrører en løsning som er identifisert av kommisjonen for å lette bevegelsen av assistansehunder som følger med personer som reiser fra Storbritannia til Nord-Irland, og et forslag fra Kommisjonen om å forenkle bevegelsen av husdyr fra Storbritannia til Nord-Irland. , og for å avklare reglene for animalske produkter fra EU som blir flyttet til Storbritannia for lagring før de sendes til Nord-Irland. Alle disse dokumentene, som beskriver kommisjonens fleksibilitet, har blitt delt med Storbritannias og EUs medlemsland, og er tilgjengelige på nett.

Annonse

EU-kommisjonen

7 milliarder euro for viktige infrastrukturprosjekter: Manglende koblinger og grønn transport

Publisert

on

En utlysning som ble lansert under programmet Connecting Europe Facility (CEF) for Transport, gjør 7 milliarder euro tilgjengelig for europeiske transportinfrastrukturprosjekter. Flertallet av prosjektene som finansieres under denne utlysningen vil bidra til å øke bærekraften i vårt overordnede transportnettverk, og sette EU på sporet for å nå European Green Deal -målet om å redusere transportutslipp med 90% innen 2050.

Transportkommissær Adina Vălean sa: “Vi øker massivt tilgjengelige midler for distribusjon av infrastruktur for alternative drivstoff til 1.5 milliarder euro. For første gang støtter vi også prosjekter slik at våre transeuropeiske transportnettverk er egnet for sivilt forsvar dobbelt bruk og forbedrer militær mobilitet i hele EU. Prosjekter finansiert under gårsdagens utlysning vil bidra til å skape et effektivt og sammenkoblet multimodalt transportsystem for både passasjerer og gods, og utvikling av infrastruktur for å støtte mer bærekraftige mobilitetsvalg. ”

EU trenger et effektivt og sammenkoblet multimodalt transportsystem for både passasjerer og gods. Dette må inkludere et rimelig, høyhastighets jernbanenett, rikelig lade- og tankinfrastruktur for kjøretøyer uten utslipp og økt automatisering for større effektivitet og sikkerhet. Ytterligere informasjon er tilgjengelig på nett.

Annonse

Fortsett å lese

EU-kommisjonen

REACT-EU: 4.7 milliarder euro for å støtte jobber, ferdigheter og de fattigste i Italia

Publisert

on

Kommisjonen har bevilget 4.7 milliarder euro til Italia under REACT-EU for å oppmuntre landets reaksjon på koronaviruskrisen og bidra til en bærekraftig sosioøkonomisk gjenopprettingery. Den nye finansieringen er et resultat av endringen av to operasjonelle programmer for European Social Fund (ESF) og fondet for europeisk bistand til de mest deprimerte (FEAD). Det italienske nasjonale ESF -programmet 'Aktiv sysselsettingspolitikk' vil motta 4.5 milliarder euro for å støtte sysselsetting i de områdene som er mest berørt av pandemien.

De ekstra midlene vil øke ansettelsen av unge og kvinner, la arbeidstakere delta i opplæring og støtte skreddersydde tjenester for arbeidssøkere. I tillegg vil de bidra til å beskytte jobber i små bedrifter i regionene Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia og Sardinia.

Kommissær for sysselsetting og sosiale rettigheter, Nicolas Schmit, sa: “EU fortsetter å hjelpe innbyggerne med å overvinne COVID-19-krisen. Den nye finansieringen til Italia vil bidra til å skape arbeidsplasser, spesielt for unge og kvinner, i de regionene som har størst behov. Investering i ferdigheter er en annen prioritet og er avgjørende for å mestre de økologiske og digitale overgangene. Vi er også spesielt oppmerksom på de mest sårbare menneskene i Italia ved å styrke finansieringen av mathjelp. "

Annonse

Kommissær for samhold og reform Elisa Ferreira (avbildet) sa: “Regioner er kjernen i Europas gjenoppretting etter pandemien. Jeg er glad for at medlemslandene bruker unionens nødhjelp for å takle pandemien og sette i gang en bærekraftig og inkluderende utvinning på lang sikt. Finansiering fra REACT-EU vil hjelpe italienere i de mest rammede regionene med å komme seg etter krisen og skape grunnlaget for en moderne, fremtidsrettet økonomi. Som en del av NextGenerationEU gir REACT-EU ytterligere finansiering på € 50.6 milliarder (til dagens priser) til samholdspolitiske programmer i løpet av 2021 og 2022 for å støtte arbeidsmarkedets motstandskraft, jobber, små og mellomstore bedrifter og familier med lav inntekt.

Annonse
Fortsett å lese

EU-kommisjonen

NextGenerationEU: Europakommisjonen utbetaler 231 millioner euro i forhåndsfinansiering til Slovenia

Publisert

on

Europakommisjonen har utbetalt 231 millioner euro til Slovenia i forskuddsfinansiering, tilsvarende 13% av landets tildeling av midler under Recovery and Resilience Facility (RRF). Forfinansieringsbetalingen vil bidra til å sette i gang implementeringen av de viktige investerings- og reformtiltakene som er skissert i Slovenias plan for gjenoppretting og motstandskraft. Kommisjonen vil godkjenne ytterligere utbetalinger basert på gjennomføringen av investeringene og reformene som er skissert i Slovenias plan for gjenoppretting og motstandskraft.

Landet vil totalt motta 2.5 milliarder euro, bestående av 1.8 milliarder euro i tilskudd og 705 millioner euro i lån, i løpet av planens levetid. Dagens utbetaling følger den siste vellykkede implementeringen av de første låneoperasjonene under NextGenerationEU. Ved utgangen av året har Kommisjonen til hensikt å samle opp til totalt 80 milliarder euro i langsiktig finansiering, som skal suppleres med kortsiktige EU-regninger, for å finansiere de første planlagte utbetalingene til medlemslandene under NextGenerationEU.

RRF er kjernen i NextGenerationEU som vil gi 800 milliarder euro (i løpende priser) for å støtte investeringer og reformer på tvers av medlemslandene. Den slovenske planen er en del av den enestående EU-responsen for å komme sterkere ut av COVID-19-krisen, fremme de grønne og digitale overgangene og styrke motstandskraft og samhørighet i våre samfunn. EN pressemelding er tilgjengelig på nettet.

Annonse

Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender