Kontakt med oss

Thailand

EU og Thailand relanserer handelsforhandlinger

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU og Thailand kunngjorde relanseringen av forhandlingene om en ambisiøs, moderne og balansert frihandelsavtale (FTA), med bærekraft i kjernen. Denne kunngjøringen bekrefter den indo-Stillehavsregionens nøkkelbetydning for EUs handelsagenda, og baner vei for dypere handelsbånd med den nest største økonomien i Sørøst-Asia og ytterligere styrker EUs strategiske engasjement med denne spirende regionen.

Målet med frihandelsavtalen vil være å øke handel og investeringer ved å ta opp et bredt spekter av spørsmål som: markedstilgang for varer, tjenester, investeringer og offentlige anskaffelser; raske og effektive sanitære og fyto-sanitære prosedyrer; beskyttelse av immaterielle rettigheter, inkludert geografiske indikasjoner, og fjerning av hindringer for digital handel og handel med energi og råvarer, og dermed støtte de digitale og grønne overgangene. Bærekraft vil også være kjernen i denne avtalen, med robuste og håndhevbare disipliner om handel og bærekraftig utvikling (TSD). Disse vil være i tråd med Kommisjonens TSD-gjennomgangsmelding fra juni 2022, støtte høye nivåer av beskyttelse for arbeidernes rettigheter, for miljøet og oppnåelse av ambisiøse klimamål.

Viktige handelsfakta

EU og Thailand har allerede veletablerte handelsforbindelser, med klart potensial for et enda tettere forhold:

  • Handelen med varer var verdt over 42 milliarder euro i 2022, mens handelen med tjenester var verdt over 8 milliarder euro i 2020.
  • EU er Thailands 4th største handelspartner.
  • Thailand, den nest største økonomien i ASEAN-regionen, er EUs 4th viktigste handelspartner i regionen (og 25th verdensomspennende). 
  • EU er den 3rd største investor i Thailand, som representerer rundt 10 % av totale utenlandske direkteinvesteringer (FDI) i landet, og de 2nd største destinasjonen for thailandske utenlandske direkteinvesteringer, og utgjør nesten 14 % av den totale thailandske direkteinvesteringen.

Til tross for den høye rangeringen av EU i Thailands totale handel og FDI, er EU underrepresentert når det gjelder nøkkelinvestorer i innovative sektorer, inkludert ren og fornybar energi, elektriske kjøretøy og kritiske varer som mikrobrikker. Infrastruktur og overgangen til en teknologi- og innovasjonsdrevet økonomi er nøkkelprioriteringer i Thailands økonomiske utviklingsstrategi, og representerer ytterligere potensiale for EU-investorer og -bedrifter.

Neste trinn

EU og Thailand er forpliktet til å gå raskt videre i frihandelsforhandlingene og tar sikte på å holde en første omfattende forhandlingsrunde i løpet av de kommende månedene. EU-tekstforslagene vil bli publisert etter første forhandlingsrunde, i tråd med vår eksemplariske åpenhetspolitikk. EU vil også bestille en bærekraftskonsekvensvurdering til støtte for forhandlingene, for å gjennomføre en analyse av de mulige økonomiske, miljømessige, menneskerettighetsmessige og sosiale konsekvensene av avtalen, og for å gi anbefalinger om hvordan man kan maksimere de forventede positive effektene, samtidig som minimere potensielle negative.

Annonse

Bakgrunn

EU og Thailand startet først forhandlinger om en frihandelsavtale i 2013. Disse ble satt på vent i 2014, etter den militære maktovertakelsen i landet. I 2017 og 2019, i lys av Thailands fremskritt i demokratiseringsprosessen, vedtok rådet konklusjoner som fremmer en tilnærming for gradvis gjenengasjement, som kulminerte med undertegnelsen av partnerskaps- og samarbeidsavtalen i desember 2022.

Når det gjelder handel, oppfordret rådskonklusjonene fra 2017 og 2019 kommisjonen til å undersøke muligheten for å gjenoppta FTA-samtaler med Thailand og understreket viktigheten av å ta skritt i den retningen. De 2021 EUs Indo-Stillehavsstrategi bekreftet videre EUs langvarige interesse i å gjenoppta frihandelsforhandlingene med Thailand. EU har allerede state-of-the-art frihandelsavtaler på plass med to ASEAN-land - Singapore og Vietnam.

Mer informasjon

Handelsforbindelser mellom EU og Thailand

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender