Kontakt med oss

Brexit

'Verken gjennombrudd eller brudd' Šefčovič 

DELE:

Publisert

on

I en uttalelse etter den siste runden med samtaler med den britiske utenriksministeren Truss sa EU-kommisjonens visepresident Maros Šefčovič at det verken hadde vært et gjennombrudd eller et brudd. 

Dagens (21. februar) diskusjon dreide seg om mangelen på fremskritt med hensyn til borgernes rettigheter og den fortsatte debakelen rundt Nord-Irland-protokollen. 

Šefčovič sa at det ser ut til å være en felles forståelse om toll, og at med riktig fokus kan ting gå fremover, selv om han erkjente at dette ville kreve mer tid. Han gledet seg over at den nødvendige tilgangen til databaser etter mer enn ett års forsinkelse endelig er i ferd med å materialiseres. 

Om borgernes rettigheter sa Šefčovič at det gjensto to utestående spørsmål eller «implementeringsmangler» som EU har diskutert med Storbritannia i en stund. Det ene gjelder mangelen på rettssikkerhet om rettigheter er garantert under uttaksavtalen eller britisk immigrasjonslov. For øyeblikket er reglene de samme, men ettersom de divergerer vil det være viktig å vite om folk er dekket av britisk immigrasjonslov, eller av reglene i uttaksavtalen. 

Den mer umiddelbare bekymringen har blitt reist av den uavhengige overvåkingsmyndigheten - organet som er ansvarlig for å føre tilsyn med hvordan Storbritannia beskytter EU-borgeres rettigheter etter Brexit - og angår folk som mister sin forhåndsoppgjorte status hvis de ikke søker om full oppgjort status før slutten av femårsperioden. 

I henhold til EU Settlement Scheme må borgere som har bodd her i mindre enn fem år og dermed har fått forhåndsoppgjort status (PSS) søke om Settled Status (SS) eller søke på nytt om PSS før deres nåværende PSS utløper. Hvis de ikke søker i tide, vil de automatisk miste rettigheter til arbeid, tilgang til bolig, utdanning og kreve ytelser og kan bli utsatt for fjerning.

IMA vurderer at borgerrettighetsavtalene kun gir mulighet for tap av rettigheter under begrensede omstendigheter, og dette er ikke en av dem. IMA anser at hjemmekontorets politikk derfor er i strid med avtalene, og den utfordrer for tiden innenrikskontoret gjennom rettslig vurdering, IMA nyter full støtte fra EU-kommisjonen i denne prosessen og vurderer sine egne handlinger dersom Storbritannia skulle mislykkes å bøte på situasjonen. 

Annonse

Del denne artikkelen:

Annonse

Trender