Kontakt med oss

Ukraina

EU-kommisjonen utbetaler første transje av den nye makroøkonomiske bistanden på 1 milliard euro til Ukraina

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU-kommisjonen, på vegne av EU, har i dag utbetalt første halvdel (500 millioner euro) av en ny operasjon på 1 milliard euro makrofinansiell bistand (MFA) for Ukraina. Den andre transjen (ytterligere 500 millioner euro) ble utbetalt 2. august. Beslutningen om denne nye eksepsjonelle MFA ble vedtatt av Europaparlamentet og rådet 12. juli 2022.

Denne ekstra MFA på 1 milliard euro er en del av den ekstraordinære innsatsen fra EU, sammen med det internasjonale samfunnet, for å hjelpe Ukraina med å møte sine umiddelbare økonomiske behov etter den uprovoserte og uberettigede aggresjonen fra Russland. Det er den første delen av den eksepsjonelle MFA-pakken på opptil 9 milliarder euro kunngjort i kommisjonens kommunikasjon av 18. mai 2022 og godkjent av Det europeiske råd 23.-24. juni 2022. Den utfyller støtten som allerede er gitt av EU, inkludert en 1.2 milliarder euro nødlån fra MFA utbetalt i første halvår. Til sammen bringer de to delene av programmet den totale MFA-støtten til Ukraina siden krigens begynnelse til 2.2 milliarder euro.

UD-midlene er gjort tilgjengelig for Ukraina i form av langsiktige lån til gunstige vilkår. Bistanden støtter Ukrainas makroøkonomiske stabilitet og generelle motstandskraft i sammenheng med Russlands militære aggresjon og de påfølgende økonomiske utfordringene. I et ytterligere uttrykk for solidaritet vil EU-budsjettet dekke rentekostnadene på dette lånet. Som for alle tidligere MFA-lån låner Kommisjonen midler på internasjonale kapitalmarkeder og overfører provenyet på samme vilkår til Ukraina. Dette lånet til Ukraina er støttet for 70 % av verdien satt av fra EU-budsjettet.  

Denne økonomiske bistanden kommer i tillegg til den enestående støtten fra EU til dags dato, særlig humanitær bistand, utviklings- og forsvarshjelp, suspensjon av alle importavgifter på ukrainsk eksport i ett år eller andre solidaritetsinitiativer, f.eks. for å løse transportflaskehalser slik at eksport , spesielt av korn, kunne sikres.

An Economy that Works for People Konserndirektør Valdis Dombrovskis sa: «Denne betalingen på 1 milliarder euro er en første del av vår makroøkonomiske bistandspakke på 9 milliarder euro for å hjelpe Ukraina med å dekke sine økonomiske nødsbehov forårsaket av Russlands brutale krig. Samtidig jobber vi tett med EUs medlemsland og våre internasjonale partnere om de neste skrittene for å gjenoppbygge Ukraina på lengre sikt. EU vil gi all politisk, økonomisk, militær og humanitær støtte som kreves for å hjelpe Ukraina og dets folk i møte med Russlands fortsatte ulovlige aggresjon – så lenge det tar.»

Høyrepresentant for Den europeiske union for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk Josep Borrell (avbildet) sa: «Vår støtte til Ukraina er urokkelig. Vi vil fortsette å støtte det ukrainske folket – politisk, økonomisk og med militære midler – i møte med motgang og utfordringer forårsaket av Russlands aggresjon. Ukraina forsvarer sin suverenitet og rett til å eksistere med besluttsomhet og verdighet. EU står ved Ukraina i disse bestrebelsene og vil fortsette å gjøre det."

Budsjett- og administrasjonskommissær Johannes Hahn sa: «Kommisjonens raske utbetaling av den første transjen av det eksepsjonelle MFA-lånet på 1 milliard euro viser EUs urokkelige solidaritet med Ukraina og dets folk. EU-budsjettet spiller en sentral rolle i denne solidariteten ved å støtte disse midlene for 70 % av verdien og dekke rentekostnadene til dette lånet. Et ytterligere eksempel som EU-budsjettet leverer også for våre partnere i krisetider.»

Annonse

Økonomikommissær Paolo Gentilon sa: «Med denne utbetalingen fortsetter EU-kommisjonen å støtte Ukraina i å styrke sine offentlige finanser. I møte med Russlands ubøyelige og brutale aggresjon, må EU forbli urokkelig i sin solidaritet med det ukrainske folket. Det pågår arbeid med et forslag til andre del av denne eksepsjonelle makrofinansielle bistanden, som kunngjort i mai og godkjent av Det europeiske råd.»

Bakgrunn

EU har allerede gitt betydelig bistand til Ukraina de siste årene under sitt MFA-program. Siden 2014 har EU gitt over 5 milliarder euro til Ukraina gjennom fem MFA-programmer for å støtte implementeringen av en bred reformagenda på områder som kampen mot korrupsjon, et uavhengig rettssystem, rettsstaten og forbedring av forretningsklimaet . I tillegg ga kommisjonen tidligere i år et nødlån på 1.2 milliarder euro, som kommisjonen samlet inn midler til i to private emisjoner i første halvdel av 2022. Den 18. mai la kommisjonen frem planer i en Kommunikasjon for EUs umiddelbare respons for å ta tak i Ukrainas finansieringsgap, samt det langsiktige gjenoppbyggingsrammeverket. 25. juli godkjente styret i EIB, EU-banken € 1.59 milliarder i økonomisk bistand, støttet av garantier fra EU-budsjettet, for å hjelpe Ukraina med å reparere den mest essensielle skadede infrastrukturen og gjenoppta kritisk viktige prosjekter som imøtekommer de presserende behovene til det ukrainske folket.

For å finansiere MFA låner Kommisjonen på kapitalmarkedene på vegne av EU, parallelt med sine andre programmer, særlig NextGenerationEU og SURE. Den mulige låneopptaket for Ukraina er forutsatt i kommisjonens finansieringsplan for andre halvdel av 2022. Mer informasjon om bistanden som EU har gitt Ukraina siden starten av Russlands angrepskrig er tilgjengelig. på nett.

Makrofinansiell bistand (MFA)-operasjoner er en del av EUs bredere engasjement med nabolandene og er ment som et eksepsjonelt EU-instrument for kriserespons. De er tilgjengelige for EUs naboland som opplever alvorlige betalingsbalanseproblemer. I tillegg til MFA, støtter EU Ukraina gjennom flere andre instrumenter, inkludert humanitær bistand, budsjettstøtte, tematiske programmer og teknisk bistand og blandingsfasiliteter for å støtte investeringer.

Mer informasjon 

Uttalelse fra president von der Leyen om økonomisk støtte fra EU til Ukraina

Europaparlamentets og rådets vedtak (EU) 2022/1201 av 12. juli 2022 om eksepsjonell makrofinansiell bistand til Ukraina

Det europeiske råds konklusjoner av 23. juni

Kommunikasjon av 18. mai 2022 om nødhjelp og gjenoppbygging av Ukraina

Makro-finansiell bistand til Ukraina

EUs delegasjon til Ukraina

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender