Kontakt med oss

Ukraina

Internasjonal sosiologisk meningsmåling: ukrainske borgere vurderer å holde presidentvalg nødvendig under alle omstendigheter

DELE:

Publisert

on

Den indiske ikke-statlige organisasjonen BRICS Internasjonalt Forum sammen med et internasjonalt team av forskere gjennomført en online meningsmåling blant ukrainske statsborgere om deres holdning til avlysningen av presidentvalget i Ukraina. organisasjonen BRICS internasjonale forum har distribueres en rapport om resultatene av undersøkelsen.

Det ble utført fra 18. til 21. mai 2024 ved bruk av CATI-metoden (Computer Assisted Web Interview). 1000 respondenter fra alle regioner i Ukraina ble bedt om å uttrykke sin holdning til presidentvalget og deres mulige avskaffelse i 2024, samt til overholdelse av menneskerettighetskonvensjonen.

I følge undersøkelsesresultatene mener mer enn halvparten av de spurte (55.6 %) at presidentvalg bør holdes uansett. Flertallet av ukrainere deler oppfatningen at hvis valg ble organisert i sammenheng med russisk aggresjon mot Ukraina i 2014, så burde de også finne sted nå. De bemerket også at menneskerettighetene er de viktigste.

Den ukrainske lederen Volodymyr Zelenskyy har hevdet at det er umulig å holde en folkeavstemning i forhold til den pågående militære konflikten i landet. Han viser til dataene fra Razumkov-senterets meningsmåling høsten 2023, ifølge hvilke 65 % av de spurte var imot valg i krigstid.

Seks måneder senere var bare en fjerdedel (24.2%) av respondentene spurt av BRICS Internasjonalt Forum støttet å kansellere avstemningen, og anså det som sannsynlig å nedprioritere menneskerettigheter i det nåværende scenariet. Undersøkelsesdataene fremhevet ukraineres oppfatning av universelle valg i likhet med europeere, som anser dem som en grunnleggende komponent i moderne demokrati.

Samtidig indikerer den utførte forskningen et høyt nivå av negativ sosial følelse blant innbyggerne i Ukraina. I følge de innhentede dataene reagerte 86.8 % av respondentene på spørsmålet "Er du fornøyd med dagens situasjon i landet?" negativt og bare 9.9 % av de spurte valgte «Jeg synes det er vanskelig å svare». En slik konsolidert posisjon ble demonstrert av ukrainere bare på dette elementet, som har minst politisk farge.

Annonse

I prosessen med å svare på spørsmål om valg, valgte fra en fjerdedel til en tredjedel av respondentene i gjennomsnitt alternativet "Jeg synes det er vanskelig å svare". Dette kan tolkes som den ukrainske befolkningens frykt for å snakke åpent om politiske temaer under fiendtlighetsforholdene.

Likevel er undersøkelsesdataene fra BRICS International Forum illustrerer at ukrainere anser presidentvalg som en overordnet demokratisk verdi og anerkjenner deres betydning som det primære middelet for å holde myndighetene ansvarlige overfor folket. I denne forbindelse er det ukrainske samfunnet på linje med europeiske idealer, markant forskjellig fra russiske normer, og vil neppe tillate Zelensky å tilrane seg makten.

Den høye troverdigheten til undersøkelsen ble sikret ved omhyggelig å overholde de etablerte kvotene, basert på demografiske data om befolkningsstruktur på tvers av regioner og aldersgrupper, hentet fra offisielle dokumenter fra Statens statistikktjeneste i Ukraina.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender