RSSEn forsiden

#EAPM - Klimaendringer er en ting, hr. President - endringer i kreftbehandlingen er en annen ...

#EAPM - Klimaendringer er en ting, hr. President - endringer i kreftbehandlingen er en annen ...

| Oktober 15, 2018

Elsker dem eller stoler på dem, politikere fra venstre, høyre og sentrum er en viktig del av landskapet i alle viktige arenaer som påvirker innbyggerne, skriver Denis Horgan, Den europeiske alliansen for personlig medisin (EAPM). Uansett hva man kan gjøre med de siste nyhetene om at amerikanske president Donald Trump ikke lenger tror at klimaendringene er en [...]

Fortsett å lese

Brexit-samtaler slo "ekte problem" over Nord-Irland grensen

Brexit-samtaler slo "ekte problem" over Nord-Irland grensen

| Oktober 15, 2018

Brexit-forhandlinger har truffet et "reelt problem" over spørsmålet om den irske grensen, har regjeringskilder advart. EU antas å søke ytterligere forsikringer for å hindre retur av en såkalt hard ramme som involverer fysisk kontroll. Håp om et gjennombrudd ble reist da Brexit-sekretæren gjorde en ubestemt tur til Brussel [...]

Fortsett å lese

Kongressen i #Astana fokuserer på religion som middel til å takle globale utfordringer

Kongressen i #Astana fokuserer på religion som middel til å takle globale utfordringer

| Oktober 15, 2018

Verden opplever store utfordringer. Fra de langvarige konfliktene i Midtøsten, og ustabilitet og mistillid mellom mange nasjoner, er det vanskelig å nekte at verden går gjennom en turbulent periode. Flere årsaker har blitt lagt fram for de vanskelighetene vi står overfor, alt fra økonomiske vanskeligheter i enkelte land og regioner, [...]

Fortsett å lese

Kommisjonen bestemmer seg for å harmonisere radiospektrum for #InternetOfThings

Kommisjonen bestemmer seg for å harmonisere radiospektrum for #InternetOfThings

| Oktober 15, 2018

Europa-kommisjonen har vedtatt en gjennomføringsbeslutning for å harmonisere radiospekteret for bruk av kortvarige enheter i 874-876 og 915-921 MHz-bånd. Denne beslutningen vil lette en rekke applikasjoner til støtte for internett av ting som smarte byer, smarte hjem, smart oppdrett og smarte transportsystemer. For bedrifter vil det for eksempel støtte [...]

Fortsett å lese

#DanielDalton: EU må være mer ambisiøst for å redde syklisters liv

#DanielDalton: EU må være mer ambisiøst for å redde syklisters liv

| Oktober 15, 2018

Konservative MEP'er oppfordrer EU til å være mer ambisiøse i arbeidet med å redusere antall syklister og fotgjengere som dør i ulykker med lastebiler. Partiets talsmann for det indre marked, Daniel Dalton MEP (bildet), har kalt til nye designtiltak som skal eliminere lastebilblinde flekker for å bli obligatorisk på nye modeller av 2024 [...]

Fortsett å lese

En ny bioekonomi strategi for en #SustainableEurope

En ny bioekonomi strategi for en #SustainableEurope

| Oktober 15, 2018

Kommisjonen har utarbeidet en handlingsplan for å utvikle en bærekraftig og sirkulær bioekonomi som tjener Europas samfunn, miljø og økonomi. Som annonsert av president Juncker og første visepresident Timmermans i deres intensjonsavtale som følger med president Junckers 2018-stat for Unionens adresse, er den nye bioekonomi-strategien en del av Kommisjonens satsing på å øke jobb, vekst og investering i [...]

Fortsett å lese

Avtale om å beskytte arbeidstakere mot eksponering for #HarmfulSubstances

Avtale om å beskytte arbeidstakere mot eksponering for #HarmfulSubstances

| Oktober 15, 2018

En avtale om nye EU-regler for å beskytte arbeidstakere mot eksponering for kreftfremkallende og mutagene stoffer ble rammet av MEPs og Rådet for sysselsettingskomiteen. 12 millioner arbeidstakere i EU som potensielt er utsatt for avgassutslipp fra dieselmotorer (DEEE), vil nå bli bedre beskyttet, da dieselgasser og deres tilsvarende eksponeringsgrenseverdi var [...]

Fortsett å lese