Vilkår og betingelser

Betingelser for bruk av nettstedet

Tilgang til og bruk av www.eureporter.co og www.eureporter.tv og dets nyhetsbrev ('nettside') er gitt av HALF TIDY LTD som EU REPORTER.
EU REPORTER kan, etter eget skjønn, å endre disse vilkårene og betingelsene ( "vilkårene").
Hvis du ( "bruker") ikke er enig i å være bundet av disse vilkårene, bør du ikke bruke nettstedet eller abonnere på sine nyhetsbrev.
HALV RYDDIG LTD
Registrert i England og Wales, Company no: 6624898, MVA no: GB 995 6193 59
Kontor: 34 Wellfield Road, Cardiff, CF24 3PB. Storbritannia

1. Innholdet på nettstedet
(A) Mens informasjonen på nettstedet er jevnlig oppdatert, er ingen garanti for gitt at informasjonen på dette nettstedet er korrekt, fullstendig og / eller up-to-date.
(B) Innholdet som finnes på nettstedet er gitt for generell opplysning og utgjør ikke juridisk eller annen profesjonell rådgivning uansett motiv.
(C) EU REPORTER ikke akseptere noe ansvar for tap som kan oppstå som følge av avhengighet av innholdet som finnes på nettstedet.
(D) Denne nettsiden og dens innhold gjøres tilgjengelig "SOM DEN ER" og "SOM DEN ER TILGJENGELIG" uten noen form for garanti, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller ukrenkelighet.
(E) Bruker godtar å bruke nettstedet og dets innhold til lovlige formål og på en måte som ikke krenker rettighetene til, begrense eller hindre andres bruk og glede av nettstedet og dets innhold. Forbudt oppførsel inneholder støtende eller forårsaker ubehag eller ulempe for noen person, overføre uanstendig, usanne eller støtende innhold eller forstyrre den normale flyten av dialog innen EU REPORTER.
2. Opphavsrett og varemerker
(A) Alle opphavsrett, varemerker, designrettigheter, patenter og andre immaterielle rettigheter (registrert eller uregistrert) på nettsiden og alt innhold (inkludert alle programmer) som ligger på nettstedet skal forbli opptjent i EU REPORTER eller dets lisensgivere.
(B) navn, bilder og logoer som identifiserer EU REPORTER eller tredjeparter og deres produkter og tjenester er underlagt opphavsrett, designrettigheter og varemerker for EU REPORTER og / eller tredjeparter. Ingenting i disse vilkårene skal tolkes som overføring av noen lisens eller rettighet til å bruke noen varemerker, designrettigheter eller opphavsrett i EU REPORTER eller en tredjepart.
(C) Fotografier og videoer er opphavsretten til EU REPORTER, med mindre eksplisitt nevnt ellers og kreditert
3. Bruk av nettstedet
(A) Tillatelse er gitt for nedlasting og midlertidig lagring av nettstedet i den hensikt av å se på en personlig datamaskin.
(B) Innholdet på nettstedet er beskyttet av opphavsrett i henhold til internasjonale konvensjoner, og bortsett fra tillatelse oppgitt, reproduksjon, permanent lagring, eller nyutsendelse av innholdet er forbudt uten skriftlig samtykke.
(C) Tilfeldig ny publisering av trykk eller video (en gang i uken eller sjeldnere), for ikke-kommersiell bruk er kun tillatt med angivelse av kilde og ved å koble til den opprinnelige artikkelen. All annen bruk er underlagt syndikering er kun tillatt med forhåndsgodkjenning av EU REPORTER og kan være gjenstand for et gebyr. For detaljer i denne forstand vennligst kontakt publisher@eureporter.co
4. Tredjeparts innhold og nettsted
(A) Noe av innholdet (inkludert linker, leserinnlegg, blogginnlegg og kommentarer til artikler) av nettstedet er levert av en tredjepart, og kan føre til andre nettsteder, inkludert de som drives og vedlikeholdes av tredjeparter ( "tredjeparts innhold ').
(B) EU REPORTER omfatter tredjepartsinnhold utelukkende som en tjeneste til sine brukere, og tilstedeværelsen av slikt innhold innebærer ikke EU Reporter ansvar for dem, for den koblede nettside eller en anbefaling av innholdet eller tilknyttede hjemmesider eller førerens ferdigheter.
(C) tredjepartsinnhold må være sivil og smakfull. Det må ikke være forstyrrende eller krenkende. Det må ikke inneholde ulovlig innhold, upassende brukernavn (f.eks vulgær, støtende osv) eller off-topic materiale.
(D) Reklame i tredjeparts innhold er ikke tillatt med mindre det er gitt skriftlig godkjennelse fra EU REPORTER.
(E) Ved å dele noe tredjeparts innhold (inkludert tekst, bilde, grafikk eller video) med EU REPORTER du gir til EU REPORTER, kostnadsfritt, tillatelse til å bruke materialet på alle måter (inkludert modifisere og tilpasse den til og redigering) for EU-reporter tjenester. I visse omstendigheter EU REPORTER kan dele ditt bidrag med tredjeparter.
(G) Adresse tredjepartsinnhold til redaktøren på editor@eureporter.co
5. Datasikkerhet
Brukerens personlige informasjon vil bli beskyttet og vil ikke bli solgt, kjøpes eller leies til tredjepart, med mindre spesifikt nevnt.
6. nyhetsbrev
En bruker som ikke lenger ønsker å motta EU reporterens nyhetsbrev kan velge bort ved å klikke på en unsubscribe link på bunnen av et nyhetsbrev og følge linken.
7. Force Majeure
EU REPORTER vil ikke være ansvarlig eller anses å være i standard for eventuelle forsinkelser eller feil i ytelse eller avbrudd i leveransen av innhold som følge av forhold utenfor selskapets kontroll, inkludert, men ikke begrenset til svikt i elektronisk eller mekanisk utstyr eller kommunikasjonslinjer, telefon eller andre problemer, datavirus, uautorisert tilgang, tyveri, operatørfeil, uvær, jordskjelv eller naturkatastrofer, streik eller andre arbeidsproblemer, kriger, eller statlige restriksjoner.
8. Indemnity
Brukere samtykker i å erstatte, forsvare og holde skadesløs EU REPORTER, dets partnere, kunder, ansatte, ledere og direktører, fra og mot alle krav, gjeld, straffer, bosetninger, dommer, avgifter (inkludert rimelige advokatsalærer) som oppstår fra ( i) ethvert innhold som brukeren eller noen kan sende inn, poste eller overføre til nettstedet (inkludert tredjeparts innhold); (Ii) brukerens bruk av EU-reporter tjenester; (Iii) brukerens brudd på disse vilkårene; og (iv) eventuelle brudd eller svikt ved ser å overholde alle lover og regler i forbindelse med tjenestene.
9. Jurisdiksjon og voldgift
(A) Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales, som skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister.
(B) Hvis en bestemmelse i denne avtalen holdes av en domstol i jurisdiksjon å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal de øvrige bestemmelsene fortsatt ha full kraft og virkning.
(C) Enhver søksmål av deg med hensyn til disse vilkårene må være innlevert i en kompetent domstol innen ett år etter at årsaken til handlingen har oppstått, eller slik sak vil bli sperret, ugyldig, og ugyldig.
Kontakt
Adresse tilbakemelding slik:
EU REPORTER,
PO BOX 73, Internasjonalt pressesenter, 1 Boulevard Charlemagne, B-1041 Brussel
publisher@eureporter.co

Kommersielle vilkår
1. GENERELLE VILKÅR
I.1. avtalepartene

(A) Ordlyden i disse forretningsvilkår er bindende for avtalepartene, dvs. klient og leverandør.
(B) Client - en organisasjon å inngå en skriftlig kontraktsmessig avtale med leverandør (f.eks EU REPORTER, Sponsor, annonsør, EU-prosjekter, Syndication partner, Client av Agenda, Job Site eller Pressemelding Services).
(C) Provider - HALV RYDDIG LTD drift av nettstedet 'EU REPORTER.CO "og" EU REPORTER.TV "(" Nettstedet ") og å tilby tjenester av en EU elektroniske medium. Leverandøren er registrert i England og Wales som HALV RYDDIG LTD trading som EU REPORTER, Company no: 6624898, MVA no: GB 995 6193 59
I.2. innledende bestemmelser
(A) Disse anses å være de kommersielle vilkårene for Leverandøren.
(B) Disse vilkårene og betingelsene gjelder for Leverandøren og dennes kunder som av 24th desember 2010.
(C) De kommersielle vilkårene utgjør en integrert del av en kontrakt mellom kunden og leverandøren.
(D) En avtale mellom Kunden og Leverandøren er etablert på grunnlag av en skriftlig ordre - også i form av elektronisk post og elektroniske bestillingsskjemaer (heretter "Order").
(E) Med mindre Leverandøren informerer Kunden innen to (2) virkedager etter å ha mottatt en slik at den ikke godtar visse vilkår av Order, vil forholdene nevnt i ordenen anses gyldig for forholdet mellom avtalepartene.
(F) En avtale mellom Kunden og Leverandøren er også etablert Dersom kunden aksepterer et forslag fra Leverandøren til å endre vilkårene i en ordre. Da de kontraktsforhold reguleres av de nyeste avtalte betingelser.
(G) De avtalte betingelser i kontraktsforhold kan endres eller kanselleres bare på grunnlag av uttrykkelig samtykke fra de to avtalepartene.
I.3. Subject Matter of Performance
Emnet i forestillingen er levering av tjenester knyttet til tilbyders bransje, spesielt utførelsen av levering av tjenester for annonsører, sponsorer, EU-prosjekter, Syndication partner og klienter over arbeidsstedet, Agenda og Pressemelding Services ( heretter kalt "jobb") i henhold til de krav som er spesifisert i bestillingen.
I.4. redaksjonell uavhengighet
Leverandøren arbeider på grunnlag av redaksjonell uavhengighet og begrenser ikke sin dekning til sine klienter. Prinsipper er forklart i EU reporterens redaksjonelle oppdrag.
I.5. Kontrakts Fornyelse og oppsigelse
(A) Kontrakt Fornyelse gjelder sponsorer
(B) Kontrakt Fornyelse skjer automatisk ett år etter tidspunktet for undertegningen ( 'Renewal Date'), og hvert påfølgende år, med mindre en av partene sier opp avtalen ved rekommandert senest en måned før hovedforfall. Prisen på hver fornyelse vil stige med 5 prosent, med mindre annet er avtalt skriftlig av avtalepartene senest en måned før hovedforfall.
(C) Dersom forespurt av klienten, har Leverandøren en prestasjon møte, og gir en årlig rapport om tjenestene som tilbys, reklame implementert og statistikk 6 uker før hovedforfall.
I.6. Vilkår Ubrukt Job
(A) hvilken som helst jobb, som ble bestilt, men har ikke blitt brukt av klienten før hovedforfall (f.eks reklame, stillingsannonser), kan ikke overføres til perioden etter hovedforfall, med mindre avtalt skriftlig samtykke fra begge avtaleparter .
(B) Overføring av denne jobben til fordel for andre organisasjoner er ikke mulig, med mindre avtalt skriftlig samtykke fra begge avtaleparter.
I.7. Klienter Nevnt publikasjoner
Klienter kan nevnes (med logo og / eller navn) i leverandørens trykte og elektroniske publikasjoner. Leverandøren gir dette som en tjeneste til kunden å øke sin synlighet i EU-kretser. Hvis en klient ønsker ikke å bli nevnt i slike publikasjoner, bør det nevner dette til Leverandøren og inkludere dette i orden.
I.8. Opphavsrett og varemerker
Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser knyttet til brudd på opphavsretten.
I.9. Samarbeid og tillit
(A) Kunden forplikter, før ett år etter utløpet av noen avtale, for ikke å rekruttere passivt eller aktivt noen enkelte medlem av Leverandørens team, være det på heltid eller deltid, som ansatt eller tjenesteleverandøren, uten skriftlig tillatelse fra leverandøren.
(B) Leverandøren tar imot henvendelser og forslag fra mellom som etater eller konsulentselskaper på vegne av andre selskaper som er nye potensielle kunder, men ikke i kontakt med leverandøren. I slike tilfeller respekterer Provider verdien av kontakter og ideer forutsatt, og har som mål å respektere rollen som mellom, inkludert - om ønskelig - at de ønsker å være informert om kontakter med kunden.
I.10. Datasikkerhet
(A) Leverandøren vil beskytte personlig eller Kundens informasjon gitt til den. Leverandøren er forpliktet til å beskytte personvernet og vil ikke selge, bytte eller leie privat informasjon til tredjepart, med mindre spesifikt nevnt.
(B) Leverandøren plikter å bevare taushet om eventuelle befatning knyttet til emnet for ytelsen.
I.11. Pris

Alle priser i prislisten over tjenester er eksklusiv merverdiavgift. Moms vil bli brukt i henhold til britiske momsreglene.
I.12. Betalingsbetingelser
(A) Leverandøren har rett til å utstede en faktura så snart en jobb er fullført i samsvar med bestillingen, eller så snart Kunden blir en annonsør eller sponsor.
(B) Prisen på jobb vil bli utbetalt på grunnlag av faktura utstedt av leverandøren, modenheten som vil bli spesifisert i denne fakturaen.
(C) Kunden skal betale for jobben i ett avdrag i perioden som er angitt nedenfor, regnet fra fakturadato til leverandørens britisk bankkonto, med mindre annet er angitt i bestillingen. Hvis betalingsbetingelsene i den rekkefølgen strid med disse vilkårene, skal den tidligere anvendelse.
(D) Client Betaling gjøres 30 kalenderdager etter at fakturaen er utstedt med mindre annet er spesifisert i kontrakten.
I.13. sen betaling
Hvis en klient ikke betaler i tide etter en påminnelse, forbeholder Leverandøren seg retten til å (i) kreve renter av 5 prosent per måned brukes på fakturert beløp eksklusive merverdiavgift fra den opprinnelige forfallsdato, (ii) fjerne reklame eller referanser til klienten fra nettstedet, (iii) ta noen rettslige skritt.
I.14. defekt Job
(A) En ferdig jobb regnes som mangel dersom det ikke har blitt utført i samsvar med bestillingen.
(B) I alle andre tilfeller skal Job anses å ha blitt utført riktig.
I.15. klager
(A) Eventuelle klager vil bli gjort skriftlig. Klagen må begrunnes klagen, og beskrive naturen av defekter.
(B) Dersom Leverandøren erkjenner Kunden klage som berettiget, skal det gi en revisjon av jobben på egen regning.
I.16. Frist for Klager
(A) Eventuelle krav som oppstår ut av ansvar for mangler bortfaller hvis de er laget belatedly.
(B) Kunden plikter å sende inn noen krav basert på eventuelle defekter i en jobb uten ugrunnet opphold umiddelbart ved å oppdage slike feil.
I.17. Uttak fra kontrakten
(A) En avtalepart har rett til å trekke seg fra kontrakten dersom det etter avtaleinngåelsen, oppstår uoverstigelige hindringer på sin side som hindrer den fra å oppfylle sine forpliktelser.
(B) Den avtalepart trekke seg fra kontrakten må underrette den annen avtalepart av dette faktum skriftlig.
(C) Leverandøren er ikke ansvarlig overfor kunden for skader påført som følge av mislighold av en inngått kontrakt om det er et resultat av uforutsette og uunngåelige hendelser forekomsten av som Leverandøren ikke kunne ha forhindret (se avsnitt I.20 under).

I.18. Gjeldende lov og jurisdiksjon
(A) Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i England og Wales, som skal ha eksklusiv jurisdiksjon over alle tvister.
(B) Ved problemer å gjennomføre eller tolke disse vilkårene, vil den bli sendt til voldgift av en oppmann utpekt av felles avtale mellom avtalepartene, innen en måned etter en part ber om det. Dersom partene ikke blir enige om en felles oppmann, innen én ekstra måned, vil hver utpeke en dommer, og begge dommere vil utpeke en tredje. Partene vil være bundet av resultatene av oppmannen (e).
(C) Språket i forhandlingene vil være engelsk og rettsprinsipper vil være de av engelsk lov og rettspraksis.

I.19. Ugyldighet / Survival / Foreldelse
(A) Hvis en bestemmelse i denne avtalen holdes av en domstol i jurisdiksjon å være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndheves, skal de øvrige bestemmelsene fortsatt ha full kraft og virkning.
(B) Enhver søksmål av klient med hensyn til disse vilkårene må være innlevert i en kompetent domstol innen ett år etter at årsaken til handlingen har oppstått, eller slik sak vil bli sperret, ugyldig, og ugyldig.

I.20. Force Majeure
Leverandøren vil dets tilknyttede selskaper og dets informasjonsleverandører ikke være ansvarlig eller anses å være i standard for eventuelle forsinkelser eller feil i ytelse eller avbrudd i levering av innhold som direkte eller indirekte fra årsak eller omstendighet utenfor dets eller deres rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til svikt i elektronisk eller mekanisk utstyr eller kommunikasjonslinjer, telefon eller andre problemer, datavirus, uautorisert tilgang, tyveri, operatørfeil, uvær, jordskjelv eller naturkatastrofer, streik eller andre arbeidsproblemer, kriger, eller statlige restriksjoner .

I.21. Endringer i disse vilkårene
Leverandøren forbeholder seg retten til å endre eller modifisere disse vilkårene eller innføre nye vilkårene ved dens bekvemmelighet. En avtalepart skal anses å ha akseptert alle de nye endringene 24 timer etter at de blir effektive på nettstedet. Kontakt publisher@eureporter.co for mer informasjon.

II. REKLAME
II.1. innledende bestemmelser

Følgende vilkår gjelder for de kundene som bruker Provider annonseringstjenester på nettstedet, partner nettsider og i nyhetsbrev utgitt av Provider (de "Annonsørenes).

II.2. reklame tjenester
Jobb er tilbudet av reklametjenester ( 'Reklame') spesifisert av annonsører i orden og medieplan på et avtalt tidspunkt og levert i avtalt måte.

II.3. Organisering av reklame
(A) Reklame er organisert i mengde uker, som starter på mandag og slutter på søndag samme uke, med mindre annet er avtalt mellom avtalepartene.
(B) Etter første avtalen, vil Leverandøren først sende et forslag om en medieplan nevne perioden og plassering av reklamemateriell på nettstedet og i sine nyhetsbrev. Leverandøren vil også legge et forslag av en ordre basert på den opprinnelige avtalen.
(C) Ved å levere ordren til Leverandøren forplikter Annonsør å godta medieplan og gjennomført jobb og til å betale den endelige prisen for jobben.

II.4. Annonsering Eksklusivitet
Med mindre uttalt i orden, er annonsørens reklame på nettsiden eller på dens seksjoner eller i sin nyhetsbrev ikke eksklusiv, dvs. Annonsør deler samme reklame stilling med annen annonsør (er).

II.5. Opprettelse av reklamemateriell
(A) Etter mottak av ordenen, vil reklamemateriell opprettes i henhold til Reklame Spesifikasjoner enten av annonsøren eller av leverandøren.
(B) Annonsøren kan gi Leverandøren med sin egen reklamemateriell: (i) reklamemateriell levert av kunden, skal være i tråd med EUs reporter Reklame spesifikasjoner; (Ii) Annonsør sender reklamemateriell med minst 5 virkedager før starten av kampanjen.
(C) Hvis annonsøren forespørsler så, design Leverandøren av reklamemateriell for annonsør: (i) Leverandøren vil be om visuell og tekstmateriale fra Annonsør som vil bli brukt som en inspirasjon for å lage reklamemateriell; (Ii) når reklamekanaler er opprettet av leverandøren, vil det sende det til annonsøren for godkjenning, med en grense på tre utkast inkludert den endelige versjonen for publisering. Ytterligere trekk kan være gjenstand for et gebyr. Enhver reklamemateriell laget av leverandøren vil være sin egen eiendom, og kan ikke gjenbrukes uten skriftlig tillatelse.
II.6. Ansvar for reklamemateriell
(A) I begge tilfeller Annonsør påtar seg det fulle ansvar for meldinger og innholdet i reklamemateriell. Leverandøren forbeholder seg retten til ikke å offentliggjøre en del av eller hele reklamemateriell, uten noen erstatning, selv om det kontaktpersonen opprinnelig erkjent reklamemateriell, dersom den anser det aggressive, upassende, for "prangende" eller av andre grunner.
(B) Leverandøren godtar ikke annonser som utvider utenfor det angitte annonseplass, uten forutgående skriftlig avtale.
II.7. Kontakt
E-post til publisher@eureporter.co~~V hvis du ønsker å motta mer informasjon om Leverandørens tjenester for annonsører.

III. SPONSOR

III.1. innledende bestemmelser
(A) Følgende betingelser gjelder for kunder med en sponsor, bedriftens omdømme eller kommunikasjon samarbeidsavtale (den "Sponsor").
(B) Sponsing er en form for offentlig støtte fra sponsoren til leverandøren. Leverandøren tar sikte på å hjelpe effektivitet og åpenhet i EU-systemet gjennom tilbudet av informasjon om EU-saker, hovedsakelig online.
(C) Sponsing er støtte for: (i) enten hele plattformen eller (ii) for en mer informert debatt om en gitt seksjon eller ledd.
(D) Leverandøren forbeholder seg retten til å lage andre typer sponsing, inkludert for eksempel land sponsing, eller innhold media og event partnerskap.
(E) Sponsing er for ett år, for en språkversjon (engelsk dersom ikke annet er oppgitt). Sponsor fornyes automatisk i henhold til disse vilkårene (se pkt I.5 ovenfor).
III.2. No-påvirkning av sponsoren
(A) Leverandøren er en nøytral medieplattform for alle EU-aktører, og gir ingen lobbytjenester. Som en UK Limited Company, er Leverandøren underlagt krav til revisjonen og til offentliggjøring av regnskapet.
(B) Sponsorer utøve ingen direkte innflytelse på det redaksjonelle innholdet er heller ikke ment å støtte dette innholdet.
IV.3. Tjenestene som tilbys for sponsorer
(A) Leverandøren vil gi synlighet til navn og / eller logo av sponsor. Dette inkluderer tilstedeværelse på nettstedet, som skal være tilgjengelig for allmennheten gratis, og på papirpublikasjoner, samt nevner på pressekonferanser, hvis noen blir holdt. Skulle det ønske så og si det med rimelig varsel, kan en sponsor avslå nærvær av sin logo på noen av disse mediene.
(B) Jobb er tilbudet av tjenester som er spesifisert av kunden i "Order", og kan omfatte: I. Synlighet og seksjon fokus - organisert i henhold til følgende tabell

Type Sponsor Synlighet og foreningen §§
EU REPORTER.CO Web Site Alle deler av nettsiden
EU REPORTER.CO webside En bestemt del nettside
EU REPORTER Hele Magazine Magazine font side
EU REPORTER Magazine side Assosiert til en side i trykt og elektronisk magasin
EU REPORTER.TV LIVE Live online TV-kanal
EU REPORTER.TV Watch Igjen Web-TV Video on demand
EU REPORTER iPhone & iPad apps Live online TV-kanal Web TV Video on demand

(C) Logo synlighet og navn omtale -
Sponsorer nyte en høy grad av permanent logo synlighet og navn omtale.
Synligheten på nettstedet er gitt gjennom sponsorens logo og lenker til sponsorens bedriftens nettsted.
Synligheten i Magazine er levert av logoen til sponsoren og en trykt link til sponsorens bedriftens nettsted.
Synligheten på Live Web-TV er gitt gjennom sponsorens logo.
Den synlighet på nett-TV Video On Demand er gitt gjennom sponsorens logo.
Synligheten på iPhone og iPad Apps er gitt gjennom sponsorens logo og link til sponsorens bedriftens nettsted.
(D) Reklame (vilkårene i § II ovenfor. Advertising gjelder).
(E) Nettverk og event forening - Sponsorer kan bli invitert til offentlige arrangementer i regi av leverandøren, inkludert workshops, (ii) konferanser. For en ekstra avgift, kan sponsorer bli assosiert med disse hendelsene. I så fall har de logo synlighet på invitasjoner og programmer, de er offentlig nevnt under arrangementet og kan ha en talende slot og innspill på programmet og deltakernes listen. Sponsorer kan også foreslå temaer for verkstedene, som de ville da være forbundet dersom den foreslåtte verkstedet finner sted.
IV.4. Modularitet av tjenester
Tjenester av sponsorpakken er modulbasert, slik at for sponsorer å enkelt erstatte en tjeneste med en annen, etter avtale med leverandøren.
IV. 5. Varsling ved endringer
Leverandøren forplikter seg til å gjøre sitt beste for å oppnå eksponering for sponsorer som ligner på det som er angitt i bestillingsskjemaet eller utvekslet korrespondanse før sponsor starter. Det forbeholder seg retten til å endre disse når det er nødvendig og vil informere sponsorer av noen store endringer.
IV.6. Kontakt
E-post til publisher@eureporter.co~~V hvis du ønsker å motta mer informasjon om Leverandørens tjenester for sponsorer.
Adresse tilbakemelding slik:

EU REPORTER,
PO BOX 73, Internasjonalt pressesenter, 1 Boulevard Charlemagne, B-1041 Brussels publisher@eureporter.co