Kontakt med oss

Forsvar

Finansministrene gir videre for å øke sikkerhets- og forsvarsindustrien

DELE:

Publisert

on

EUs finansministre som møtes i Luxembourg har ønsket velkommen til handlingsplanen fra presidenten for den europeiske investeringsbanken, Calviño, for å oppdatere definisjonen av prosjekter med to bruksområder og utvide EIB-kredittlinjer til små og mellomstore bedrifter og innovative startups innen sikkerhet og forsvar. De EIB vil tilpasse sin politikk for utlån til sikkerhets- og forsvarsindustrien samtidig som den ivaretar sin finansieringskapasitet. En arbeidsgruppe og en "one-stop shop" vil strømlinjeforme EIB-gruppens prosesser og fremskynde investeringer, med 6 milliarder euro øremerket prosjekter i denne sektoren. EIB-gruppen vil også styrke samarbeidet med Det europeiske forsvarsbyrået og andre partnere for å øke gjennomslagskraft, synergier og komplementaritet.

Den europeiske investeringsbankgruppen (EIB Group) vil oppdatere sine retningslinjer og rammeverk for utlån til sikkerhets- og forsvarsindustrien. Dette inkluderer en oppdatering av definisjonen av varer og infrastruktur med dobbelt bruk, samt støtte til små og mellomstore bedrifter (SMB) og startups, og en forpliktelse til å fremskynde utplasseringen av midler for å styrke Europas sikkerhets- og forsvarsevner.

Å øke EIB-gruppens støtte for å ivareta Europas fred og sikkerhet er en av de øverste strategiske prioriteringene skissert av president Calviño og godkjent av EUs finansministre, på deres møte i februar og av Europaparlamentet. Det ble da avtalt at konkrete forslag skulle behandles i april.

EIB-gruppens handlingsplan for sikkerhet og forsvarsindustri ble avduket av EIB-president Nadia Calviño på møtet mellom EUs finansministre (ECOFIN) i Luxembourg. Handlingsplanen er en oppfølging av to måneders intensivt engasjement med bankens aksjonærer, nøkkelinteressenter og markeder, og handler på det europeiske råds nylige mandat for å ytterligere forbedre tilgangen til finansiering for europeiske forsvarsfirmaer, samtidig som EIB-gruppens finansieringskapasitet ivaretas.

«Vi vil trappe opp og akselerere vår støtte til Europas sikkerhets- og forsvarsindustri, samtidig som vi ivaretar vår finansieringskapasitet og høyeste miljø-, sosiale og styringsstandarder. Som EUs finansielle arm må vi bidra til å sikre Europas fred og sikkerhet. Handlingsplanen som settes i gang i dag vil forbedre finansieringsforholdene for europeiske prosjekter. Vi vil jobbe sammen med medlemslandene og EU-institusjonene for å fremskynde prosjekter som sikrer våre innbyggeres velvære, sa president Calviño.

Banken vil fremover frafalle kravet om at prosjekter med dobbelt bruk skal hente mer enn 50 % av sine forventede inntekter fra sivil bruk. Dette vil tilpasse EIB-gruppen til offentlige finansinstitusjoner som i like stor grad begrenser sin finansiering til utstyr og infrastruktur som tjener defensivt militær eller politi og også sivile behov, slik som rekognosering, overvåking, spektrumbeskyttelse og kontroll, dekontaminering, forskning og utvikling, utstyr, militær mobilitet, grensekontroll og beskyttelse av annen kritisk infrastruktur, og droner.

I tillegg vil EIB-gruppen oppdatere sine regler for finansiering av små og mellomstore bedrifter innen sikkerhet og forsvar. Dette vil åpne dedikerte kredittrammer for et stort antall mindre selskaper og innovative startups, som krever finansiering for prosjekter med dobbelt bruk.

Annonse

EIB-gruppen planlegger også umiddelbart å styrke partnerskap og samarbeid med sentrale interessenter, inkludert gjennom å signere og oppdatere avtaleavtaler med Det europeiske forsvarsbyrået og andre partnere.

Det er avgjørende at banken også planlegger å strømlinjeforme og forbedre sine interne prosesser, opprette en dedikert Task Force og en one-stop shop for sikkerhets- og forsvarsprosjekter som vil være operative innen 1. mai 2024. Dette vil fremskynde investeringer og tilgang til EIB Group. finansiering for kunder i Europas sikkerhets- og forsvarssektor for å bruke de 6 milliarder euro i finansiering som er tilgjengelig under det strategiske europeiske sikkerhetsinitiativet (SESI), og dermed ytterligere øke EIBs allerede betydelige støtte til den europeiske sikkerhets- og forsvarsindustrien under det eksisterende rammeverket. Forslagene er gjenstand for EIB-gruppens interne godkjenningsprosesser.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender