Kontakt med oss

Dyrevelferd

Norge ba om å styrke beredskapen mot smittsomme fuglesykdommer

DELE:

Publisert

on

En rapport publisert av EFTAs overvåkingsorgan (ESA) anbefaler Norge å styrke kontrollen for smittsomme fuglesykdommer. Rapporten følger et tilsyn med Norge fra 9. til 18. oktober 2023.

Målet med tilsynet var å verifisere at Norge overholder gjeldende EØS-dyrehelselovgivning som regulerer kontroll av to fuglesykdommer: høypatogen aviær influensa og Newcastle sykdom.

ESA fant at Norges kompetente myndighet klarte å håndtere flere sykdomsutbrudd av oppdrettsfugler mellom 2021 og 2023. Det ble støttet av National Reference Laboratory som gir vitenskapelig og teknisk bistand. Diagnostikktjenesten for mistenkte sykdomsutbrudd hos oppdrettsfjørfe var rask, men ESA fant forsinkelser i testing og rapportering av prøver fra annet fjørfe og ville fugler, noe som reduserer muligheten for å innføre tidlige kontrolltiltak.

ESA konkluderte med at beredskapsplanene ikke fullt ut beskrev alle handlingene som kreves for å gi en rask respons på et sykdomsutbrudd. Dette resulterte i forsinkelser i igangsetting av visse sykdomsbekjempende tiltak.

Som svar på ESAs rapportutkast har Norge levert en foreløpig handlingsplan for å imøtekomme alle anbefalingene. Denne planen er vedlagt rapporten.

Mattrygghet i EØS

EØS-loven setter høye standarder for mat- og fôrsikkerhet og for dyrehelse og velferd.

ESA har ansvaret for å overvåke hvordan Island og Norge implementerer EØS-regler om mattrygghet, fôrsikkerhet og dyrehelse og velferd.

Følgelig utfører ESA regelmessige revisjoner i begge land, mens Liechtenstein er underlagt et annet overvåkingssystem for mattrygghet.

ESAs rapport finnes her.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender