Kontakt med oss

EU-kommisjonen

EU utvider internasjonalt samarbeid om kritiske råvarer

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Et nytt internasjonalt forum har som mål å øke det globale samarbeidet innen kritiske råvarer, som er avgjørende for verdens grønne og digitale overganger. Det inkluderer EU og dets medmedlemmer i det eksisterende mineralsikkerhetspartnerskapet, men bringer også på bordet fire ytterligere land, inkludert de mineralrike sentralasiatiske statene Kasakhstan og Usbekistan, skriver politisk redaktør Nick Powell.

Kritiske råvarer (CRMs) er uunnværlige for et bredt sett av teknologier som trengs for EUs strategiske sektorer som null-industri, digital, romfart og forsvar. Etterspørselen etter slike kritiske råvarer har aldri vært høyere, men vil garantert vokse videre, drevet av de grønne og digitale overgangene. For eksempel forventes EUs etterspørsel etter litium brukt i batterier til elektriske kjøretøy og energilagring å tolvdobles innen 2030. I mellomtiden er forsyningen av CRM utsatt for store geopolitiske, miljømessige og andre utfordringer.

I en viktig utvikling har Kasakhstan og Usbekistan, sammen med Namibia og Ukraina sluttet seg til de 15 eksisterende mineralsikkerhetspartnerne i Australia, Canada, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Norge, Republikken Korea, Sverige , Storbritannia, USA og EU selv. Den utvidede gruppen har lansert et nytt Minerals Security Partnership Forum.

The Critical Raw Materials Club annonsert av EU-kommisjonen blir nå en fullverdig del av MSP-forumet. Forumet vil samle ressursrike land og land med høy etterspørsel etter disse ressursene, med en prosjektgruppe som fokuserer på å støtte og fremskynde implementeringen av bærekraftig bruk av kritiske mineraler.

En politisk dialog vil identifisere retningslinjer for å øke bærekraftig produksjon og lokal kapasitet. Det vil legge til rette for regulatorisk samarbeid for å fremme rettferdig konkurranse, åpenhet og forutsigbarhet, samt fremme høye miljømessige, sosiale og styringsstandarder gjennom hele leverandørkjedene.

Medlemskap av MSP Forum vil være åpent for flere partnere som er klare til å forplikte seg til nøkkelprinsipper, inkludert diversifisering av globale forsyningskjeder og høye miljøstandarder, godt styresett og rettferdige arbeidsforhold. Som et tegn på sterkt transatlantisk samarbeid vil EU og USA i fellesskap lede det nye forumet. Sammen med de andre partnerne når de begge ut til potensielle medlemmer i Amerika, Afrika, Asia og Europa.

MSP-forumet bygger på EUs Critical Raw Materials Package som ble vedtatt i mars 2023, som understreket behovet for mer mangfoldige og mer bærekraftige CRM-forsyningskjeder gjennom nye, gjensidig støttende internasjonale partnerskap. Den siste er mellom EU og Usbekistan, som har signert et Memorandum of Understanding som lanserer et strategisk partnerskap om kritiske råvarer. Denne viktige avtalen markerer et betydelig skritt mot å sikre en diversifisert og bærekraftig forsyning av CRM-er for de grønne og digitale overgangene både i EU og Usbekistan.

Annonse

Avtalen undertegnet av EU-kommisjonens konserndirektør Valdis Dombrovskis og Usbekistans minister for investeringer, industri og handel Laziz Kudratov understreket partnernes felles forpliktelse til å styrke samarbeidet innen CRM. Dette vil integrere bærekraftige CRM-verdikjeder, via nettverksbygging, valg av prosjektforslag, felles utvikling av prosjekter, promotering og tilrettelegging av handel, og investeringskoblinger langs hele verdikjeden.

Det vil være viktig å forbedre robustheten i CRM-leverandørkjedene og etablere en dialog for å øke åpenheten om tiltak knyttet til investeringer, drift og eksport. Det må mobiliseres midler til prosjekter som er et resultat av partnerskapet mellom EU og Usbekistan og for utvikling av infrastruktur, for eksempel utvikling av ren energiforsyning.

Det er forutsatt at samarbeidsområder vil omfatte å oppnå bærekraftig og ansvarlig prospektering og produksjon, samt forskning og innovasjon, inkludert deling av kunnskap og teknologier knyttet til bærekraftig leting, utvinning, prosessering og resirkulering av CRM. De to sidene vil også samarbeide om å bygge kapasitet for å håndheve relevante regler og for å utvikle opplæring og ferdigheter.

De neste trinnene inkluderer å bli enige om et operativt veikart med konkrete skritt mot implementeringen, som en del av EUs forpliktelse til å etablere gjensidig fordelaktige CRM-verdikjedepartnerskap med ressursrike land. Usbekistan har de nest største reservene av CRM-er i Sentral-Asia, med betydelige forekomster av forskjellige mineraler som kobber, molybden og gull. Landets gruvestrategi er i tråd med ambisjonene om å øke behandlingen av CRM-er for både nasjonal og internasjonal industri, spesielt innen bil- og forbrukerelektronikk.

Partnerskapet er i tråd med Global Gateway-strategien, EUs nøkkelinitiativ for investeringer for bærekraftige og høykvalitetsprosjekter rundt om i verden, som tar hensyn til partnerlandenes behov og sikrer varige fordeler for lokalsamfunnene. EU vil mobilisere opptil 300 milliarder euro av slike investeringer innen 2027.

EU har tidligere etablert råvarepartnerskap med Canada (2021), Ukraina (2021), Kasakhstan (2022), Namibia (2022), Chile (2023), Argentina (2023), Zambia (2023), Den demokratiske republikken Kongo ( 2023) og det autonome territoriet Grønland (2023).

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender