Kontakt med oss

elektrisitet tilkoblinger

MEP-er støtter planene om et rimeligere og forbrukervennlig strømmarked

DELE:

Publisert

on

Reformen av strømmarkedet, for å gjøre det mer stabilt, rimelig og bærekraftig, fikk støtte fra Energiutvalget onsdag.

  • Sterkere forbrukerbeskyttelse mot ustabile priser 
  • Spesielle kontrakter, langsiktige kjøpsavtaler for å oppmuntre til energiinvesteringer 
  • Mer beskyttelse for å stoppe sårbare husholdninger fra å få strømmen kuttet  

I sine endringer i lovutkastet foreslår MEPs å styrke forbrukerbeskyttelsen mot ustabile priser ytterligere. Forbrukere bør ha rett til fastpriskontrakter, dynamiske priskontrakter, samt mer nøkkelinformasjon om opsjonene de signerer på, som forbyr leverandører å ensidig endre vilkårene i en kontrakt. Målet er å sikre at alle forbrukere, så vel som små bedrifter, vil dra nytte av langsiktige, rimelige og stabile priser og å dempe virkningen av plutselige prissjokk.

MEP-er tar også til orde for at EU-land forbyr leverandører å kutte strømforsyningen til sårbare kunder, inkludert under tvister mellom leverandører og kunder, og hindrer leverandører i å kreve at disse kundene bruker forhåndsbetalingssystemer.

Spesielle kontrakter og fleksibilitet

Energikomiteen støtter bredere bruk av såkalte «Contracts for Difference» (CFD-er) for å oppmuntre til energiinvesteringer og foreslår å la døren stå åpen for tilsvarende støtteordninger etter godkjenning av Kommisjonen. I en CFD kompenserer en offentlig myndighet energiprodusenten hvis markedsprisene faller for kraftig, men krever inn betalinger fra dem hvis prisene er for høye.

MEP-er fremhever også viktigheten av Power Purchase Agreements (PPAs) for å gi forbrukere stabile priser og fornybar energileverandører med pålitelige inntekter. EU-kommisjonen har i oppgave å sette opp en markedsplass for PPAer innen utgangen av 2024.

MEP-er justerte kriteriene for å erklære en strømpriskrise, for å sikre at det er konkrete tiltak for bedre å beskytte innbyggere og bedrifter.

Annonse

Utvalget går også inn for «ikke-fossil fleksibilitet» (kraftnettets evne til å tilpasse seg endringer i tilbud og etterspørsel uten å stole på fossilt brensel) og fleksibilitet på etterspørselssiden, for eksempel ved bruk av hjemmebatterisystemer. Dette kan bidra til å balansere strømnettet, redusere prissvingninger og gi forbrukerne mulighet til å tilpasse energiforbruket til prisene og deres behov.

«Med denne avtalen setter parlamentet innbyggerne i sentrum av utformingen av elektrisitetsmarkedet, og forbyr selskaper å kutte makten til sårbare og utsatte forbrukere, fremme retten til å dele energi, redusere prisstigninger og fremme rimelige priser for innbyggerne og selskaper," sa leder MEP Nicolás González Casares (S&D, ES). "Vi gjorde CfDs til referansesystemet for å oppmuntre elektrisitetssektoren til å gå over til et fornybarbasert nullutslippssystem. Et system som vil forbedre gjøre bedrifter mer konkurransedyktige gjennom ren strøm til konkurransedyktige og stabile priser, la han til.

Neste trinn

Elektrisitetsmarkedsreformen ble støttet av 55 MEP-medlemmer i industri-, forsknings- og energikomiteen, 15 stemte imot og 2 avsto. De stemte også for å åpne forhandlinger med rådet med 47 stemmer mot 20 mot, og 5 avholdende stemmer - en avgjørelse som må gis grønt lys av hele huset i en kommende plenumssesjon.

Bakgrunn

Energiprisene har steget siden midten av 2021, først i sammenheng med den økonomiske oppgangen etter COVID-19. Imidlertid steg energiprisene kraftig på grunn av gassforsyningsproblemer etter lanseringen av Russlands krig mot Ukraina i februar 2022, som utløste en energikrise. Høye gasspriser hadde en umiddelbar effekt på strømprisene, da de er knyttet sammen under fortjenesteordre system, der den dyreste (vanligvis fossilt brenselbaserte) energikilden setter den totale strømprisen.

Mer informasjon 

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender