Kontakt med oss

dyre~~POS=TRUNC

Dyrevelferd: Parlamentet ønsker bedre beskyttelse for transporterte dyr  

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Lange reiser skaper stress og lidelse for husdyrene. MEP-medlemmer ønsker strengere kontroller, strengere straffer og kortere reisetider for å øke dyrenes velferd i hele EU, Samfunnet.

Hvert år transporteres millioner av dyr over lange avstander i hele EU og til land utenfor EU som skal oppdrett, oppdrettet eller slaktet, samt for konkurranser og kjæledyrhandel. Fra 2009 til 2015, antall dyr som transporteres i EU økt med 19% - fra 1.25 milliarder til 1.49 milliarder. Antall svin, fjærfe og hester økte, mens antallet for storfe, sauer og geiter gikk ned. I løpet av samme periode økte antall sendinger av levende dyr i EU fra rundt 400,000 430,000 til XNUMX XNUMX per år.

Det finnes allerede EU-regler for beskyttelse og velferd for dyr under transport. Imidlertid, a oppløsning vedtatt av parlamentsmedlemmer 14. februar etterlyser bedre håndheving, sanksjoner og reduserte reisetider. "Ved utforming og implementering av unionens […]-politikk skal unionen og medlemslandene, siden dyr er levende vesener, ta full hensyn til dyrevelferdskravene.» Artikkel 13, traktaten om Den europeiske unions virkemåte

Reduserte reisetider

Lange reiser stresser dyr, som lider av redusert plass, skiftende temperaturer, begrenset mat og vann samt kjøretøybevegelser. Utilstrekkelig utstyr eller dårlige værforhold kan bety at dyr blir skadet eller blir syke under transport. Å krysse grenser til ikke-EU-land, med lange stopp for å sjekke dokumenter, kjøretøy og dyr representerer et ekstra problem. Dyr transporteres i mer enn åtte timer innenfor EU hvert år 

  • 4 millioner storfe 
  • 4 millioner sauer 
  • 150,000 hester 
  • 28 millioner griser 
  • 243 millioner fjærfe 

MEP-er argumenterer for at reisene bør være så korte som mulig, og anbefaler alternative løsninger, som transport av animalske produkter i stedet for levende dyr og utvikling av anlegg på gården eller lokale slakte- og kjøttforedlingsanlegg.

I tillegg ber de om en klar definisjon av dyrehelse for transport som skal settes for å unngå ytterligere risiko.

Annonse

Strengere kontroller og tøffere straffer

MEP-medlemmene anbefaler bruk av moderne teknologier, for eksempel geo-lokaliseringssystemer, slik at reiser kan spores i sanntid. De oppfordrer også EU-land til å utføre flere punktkontroller for å redusere antall overtredelser. Nivået på inspeksjoner varierer mye på tvers av EU, fra null til flere millioner inspeksjoner per år. Forekomsten av overtredelser varierer fra 0% til 16.6%.

Parlamentet presser også på for strengere straffer for å motvirke dårlig praksis, inkludert sanksjoner for medlemsland som ikke følger EU-reglene på riktig måte. Selskaper som bryter reglene bør møte forbud mot utilstrekkelige kjøretøy og fartøy, inndragning av transportlisenser og obligatorisk opplæring av personalet om dyrevelferd.

Høyere standarder i utlandet

For å beskytte dyr som eksporteres til land utenfor EU, ønsker EP-medlemmer bilaterale avtaler eller forbud mot transport av levende dyr når nasjonale standarder ikke er i samsvar med EU-lovgivningen. De vil også ha forsikringer om at hensiktsmessige hvileområder hvor dyr kan spise og drikke leveres på tollsteder.

Neste trinn

Stortinget opprettet en undersøkelsesutvalg om beskyttelse av dyr under transport i og utenfor EU i juni 2020.

Komiteen fant systemiske feil i gjennomføringen av dyretransport regler i hele EU. Komiteens rapporten ble vedtatt under et plenum i januar 2022.

Les mer om EUs dyrevelferdslover.

Finn ut mer 

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender