#StateAid - Kommisjonen godkjenner offentlig støtte på 60 millioner euro til bredbåndsnettprosjekt i #Karinthia-regionen i Østerrike

| August 21, 2019

EU-kommisjonen har godkjent, under EUs statsstøtteregler, 60 millioner euro offentlig støtte for utplassering og vedlikehold av infrastruktur som er nødvendig for utrulling av ultrasnabbt bredbåndsinternett i fjerntliggende landlige områder i Kärnten i Østerrike. Støttemottakeren er et nyetablert selskap som eies av delstaten Kärnten. Tjenesteleverandører fra tredjeparter vil få tilgang til bredbåndsnettet på like og ikke-diskriminerende vilkår. Den offentlige støtten vil muliggjøre internetthastigheter på minst 100 megabit per sekund (Mbps) for både nedlasting og opplasting i undervurderte landlige områder i Kärnten. Disse nettverkene kan oppgraderes for å gi nedlastingshastigheter på en Gigabit (1000 Mbps). Kommisjonen vurderte tiltaket under sitt 2013 bredbåndsretningslinjer og konkluderte med at tiltaket er i tråd med EUs statsstøtteregler. Tiltakets positive virkninger på konkurransen i det østerrikske bredbåndsmarkedet oppveier faktisk eventuelle negative effekter som statsstøtten har medført. Støttetiltaket er i samsvar med den digitale agendaen for Europa og 2025-målene for høyhastighets Internett-tilkoblinger beskrevet i kommisjonens kommunikasjon om Gigabit Society. Mer informasjon vil være tilgjengelig, når mulige taushetsplikt er løst, om kommisjonens konkurranse nettside, i Statsstøtte Register under saksnummeret SA.52224.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, Østerrike, EU, EU-kommisjonen, statsstøtte

Kommentarer er stengt.