Kontakt med oss

Afrika

EUs sanksjoner: Kommisjonen offentliggjør spesifikke bestemmelser som gjelder Syria, Libya, Den sentralafrikanske republikk og Ukraina

Publisert

on

EU-kommisjonen har vedtatt tre uttalelser om anvendelse av spesifikke bestemmelser i rådsforskriften om EUs restriktive tiltak (sanksjoner) angående Libya og Syriaden Den sentralafrikanske republikk og handlinger som undergraver den territoriale integriteten til Ukraina. De gjelder 1) endringer i to spesifikke funksjoner i frosne fond: deres karakter (sanksjoner angående Libya) og deres beliggenhet (sanksjoner angående Syria); 2) frigjøring av frosne midler ved å håndheve en finansiell garanti (sanksjoner angående Den sentralafrikanske republikk) og; 3) forbudet mot å stille midler eller økonomiske ressurser til rådighet for børsnoterte personer (sanksjoner som gjelder Ukrainas territoriale integritet). Selv om kommisjonens uttalelser ikke er bindende for kompetente myndigheter eller EUs økonomiske aktører, er de ment å gi verdifull veiledning til de som må søke og følge EUs sanksjoner. De vil støtte en enhetlig gjennomføring av sanksjoner i hele EU, i tråd med kommunikasjonen om Det europeiske økonomiske og finansielle systemet: fremme åpenhet, styrke og motstandskraft.

Unionskommisjonær for finansielle tjenester, finansiell stabilitet og kapitalmarkeder, Mairead McGuinness, sa: “EUs sanksjoner må gjennomføres fullt og ensartet i hele Unionen. Kommisjonen er rede til å bistå nasjonale kompetente myndigheter og EU-operatører i å takle utfordringene med å anvende disse sanksjonene. ”

EUs sanksjoner er et utenrikspolitisk verktøy som blant annet bidrar til å oppnå viktige EU-mål som å bevare fred, styrke internasjonal sikkerhet og konsolidere og støtte demokrati, folkerett og menneskerettigheter. Sanksjoner er rettet mot dem hvis handlinger bringer disse verdiene i fare, og de prøver å redusere mest mulig ugunstige konsekvenser for sivilbefolkningen.

EU har rundt 40 forskjellige sanksjonsregimer som for øyeblikket er på plass. Som en del av kommisjonens rolle som traktatens vokter, er kommisjonen ansvarlig for å overvåke håndhevingen av EUs økonomiske og økonomiske sanksjoner i hele Unionen, og også sørge for at sanksjonene blir brukt på en måte som tar hensyn til humanitære operatørers behov. Kommisjonen samarbeider også tett med medlemslandene for å sikre at sanksjoner blir gjennomført jevnt over hele EU. Mer informasjon om EU-sanksjoner her..

Afrika

EU og Republikken Kenya innleder strategisk dialog og går mot implementering av Østafrikansk fellesskaps økonomisk partnerskapsavtale

Publisert

on

EU-kommisjonen har ønsket velkommen lanseringen av den strategiske dialogen mellom EU og Republikken Kenya, og styrking av det multilaterale partnerskapet mellom EU og Østafrikanske samfunn (EAC) -regionen. I sammenheng med besøket til presidenten for republikken Kenya møtte Uhuru Kenyatta, konserndirektør og handelskommissær Valdis Dombrovskis Adan Mohamed, kabinettsekretær for Østafrikansk samfunn og regional utvikling. Begge sider ble enige om å engasjere seg i å implementere bilateralt bestemmelsene om handel og økonomisk samarbeid og utviklingssamarbeid i den økonomiske partnerskapsavtalen (EPA) med det østafrikanske samfunnet.

Konserndirektør Dombrovskis (avbildet) sa: “Jeg ønsker Kenyas innsats og ledelse i regionen velkommen. Det er en av EUs viktigste handelspartnere i Afrika sør for Sahara og styreleder for det østafrikanske samfunnet. Den nylige avgjørelsen fra EAC-toppmøtet tillater EAC-medlemmer å implementere den regionale EPA bilateralt med EU, basert på et prinsipp om "variabel geometri". EU vil nå ta kontakt med Kenya - som allerede har signert og ratifisert den regionale EPA - om modalitetene mot gjennomføringen. EPA er et viktig handels- og utviklingsverktøy, og implementeringen av den med Kenya vil være en byggestein for regional økonomisk integrasjon. Vi oppfordrer andre medlemmer av det østafrikanske samfunnet til å signere og ratifisere EPA. ”

Internasjonalt partnerskapskommisjonær Jutta Urpilainen, som utvekslet med utenrikssekretær Raychelle Omamo, la til: ”Jeg ønsker den nye drivkraften til det bilaterale forholdet mellom EU og Kenya med enighet om lanseringen av den strategiske dialogen sammen med et fornyet engasjement med det østafrikanske samfunnet. Dette vil skape en dialog som fokuserer på felles politiske mål og reelle fordeler for alle involverte. Vi vil umiddelbart starte arbeidet med en veikart for å implementere den strategiske dialogen. Vi er forpliktet til å følge landets ambisiøse grønne overgang, jobbskaping og digitaliseringsarbeid. I tillegg vil investering i mennesker, i utdanning eller helse være avgjørende for å bygge motstandsdyktighet og bidra til å takle COVID-19-utfordringer, og vi jobber intensivt med Team Europe-initiativer for å støtte små og mellomstore bedrifter og farmasøytiske næringer i Afrika for å utfylle innsatsen landnivå. ”

Mer informasjon er tilgjengelig i pressemelding.

Fortsett å lese

Afrika

Afrika og Europa diskuterer investeringer for å demontere falskt valg mellom bevaring og utvikling på European Development Days 2021

Publisert

on

African Wildlife Foundation (AWF) innkalte til diskusjon om afrikanske landskap for mennesker og dyreliv: Demontering av det falske valget mellom bevaring og utvikling onsdag 16. juni 2021 klokka 15 CET som en del av de europeiske utviklingsdagene 10.

Diskusjonen utforsket hvordan tjenestene som økologiske systemer gir, understøtter menneskelig eksistens, politisk stabilitet og økonomisk velstand, spesielt i Afrika. Og hvordan investering i Afrika som om bevaring og utvikling er konkurrerende mål, vil føre til fortsatt tap av arter og nedbrytning av habitater. Når det gjelder løsninger, fokuserte økten på rollen som Afrika-ledere spiller i å forme en mer bærekraftig vei ved å investere i naturøkonomier som stimulerer bevaring og restaurering mens de sørger for mennesker og viktigheten av å mobilisere til bevaring og sikre at finansiering kommer dit det er nødvendig men også hvordan den grønne avtalen vil omforme hvordan Europa investerer i afrikanske landskap. Diskusjonen gjorde det klart for smartere, grønnere investeringer i Afrikas landskap.

I møte etter økten sa Frederick Kumah, visepresident for eksterne saker i AWF: “Jeg er glad for at sesjonen utforsket den rolle afrikanske ledere trenger å spille for å utforme en mer bærekraftig vei ved å investere i naturøkonomier som stimulerer bevaring og restaurering mens de sørger for mennesker."

Ecotrust Pauline administrerende direktør Natongo Kalunda, paneldeltaker ved diskusjonen, forklarte: ”Det er ikke nok innsats i det globale forbruket for å forstå at naturen er en ressurs, og at det må investeres i å beskytte den og støtte vekst…. Bærekraft er avhengig av disse landskapene og hvis investorer ikke forstår det, vil det være umulig å nå bærekraftsmål. ”

Denne rettidige debatten inneholdt paneltalere fra de to kontinentene Simon Malete, leder for den afrikanske gruppen av forhandlere til konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), Pauline Nantongo Kalunda, administrerende direktør for økotrust og Chrysoula Zacharopoulou, medlem av Europaparlamentet. Økten ble moderert av Simangele Msweli, seniorleder for AWFs Youth Leadership Program.

Om African Wildlife Foundation

African Wildlife Foundation er den primære talsmann for beskyttelse av dyreliv og ville land som en viktig del av et moderne og velstående Afrika. Grunnlagt i 1961 for å fokusere på Afrikas bevaringsbehov, formulerer vi en unik afrikansk visjon, brovitenskap og offentlig politikk, og demonstrerer fordelene med bevaring for å sikre overlevelsen av kontinentets dyreliv og ville land.

Fortsett å lese

Afrika

I en verden med ufullkommen informasjon bør institusjoner gjenspeile afrikanske virkeligheter

Publisert

on

COVID-19 har kastet det afrikanske kontinentet inn i en fullstendig lavkonjunktur. Ifølge Verdensbankenhar pandemien presset opptil 40 millioner mennesker i ekstrem fattigdom over hele kontinentet. Hver måned med forsinkelse av utrullingsprogrammet for vaksiner anslås å koste rundt 13.8 milliarder dollar i tapt BNP, en kostnad telt i liv så vel som dollar, skriver Lord St John, korsbenken og medlem av All Party Parliamentary Group for Africa.

Utenlandske direkteinvesteringer (FDI) til Afrika har også falt som et resultat, med investortillit som er svekket av svake økonomiske prognoser. Fremveksten av ESG-investeringer, som ser investeringer vurdert på en rekke etiske, bærekraftige og styringsmålinger, bør i teorien kanalisere midler til verdige prosjekter over hele kontinentet for å bygge bro over dette gapet.

Etiske investeringsprinsipper som brukes i praksis, kan imidlertid faktisk skape ytterligere barrierer der bevisene som trengs for å oppfylle ESG-kravene er utilgjengelige. Å operere i fremvoksende markeder og grensemarkeder betyr ofte å jobbe med ufullkommen informasjon og akseptere en viss risiko. Denne mangelen på informasjon har ført til at afrikanske land oppnår blant de svakeste ESG-score på tvers av internasjonale rangeringer. De Global Sustainability Competitiveness Index for 2020 regnet 27 afrikanske stater blant sine 40 beste land for bærekraftig konkurransekraft.

Som noen som har sett førstehånds de sosiale og økonomiske fordelene med gründerprosjekter i afrikanske nasjoner, gir det meg ingen mening at en antatt mer 'etisk' tilnærming til investering ville motvirke investeringer der det ville gjøre størst sosialt gode. Økonomisamfunnet har videre arbeid for å generere beregninger som tar hensyn til usikre omgivelser og ufullkommen informasjon.

Landene som har størst behov for utenlandske investeringer kommer ofte med uakseptable nivåer av juridisk, til og med moralsk risiko for investorer. Det må absolutt hilses velkommen at de internasjonale rettssystemene i økende grad holder selskaper til ansvar for bedriftens atferd i Afrika.

De Storbritannias høyesterett 's å bestemme at oljeforurensede nigerianske samfunn kan saksøke Shell for de engelske domstolene, vil sikkert skape presedens for ytterligere saker. Denne måneden, LSE-noterte Petra Diamonds nådde et forlik på £ 4.3 millioner med en gruppe saksøkere som beskyldte den for brudd på menneskerettighetene under sin Williamson-operasjon i Tanzania. En rapport fra Rights and Accountability in Development (RAID) påstod tilfeller av minst syv dødsfall og 41 overgrep av sikkerhetspersonell ved Williamson-gruven siden den ble anskaffet av Petra Diamonds.

Økonomi og handel må ikke være blind for etiske bekymringer, og enhver involvering i den slags misbruk som påstås i disse tilfellene, bør fordømmes. Der det er konflikt og der det er menneskerettighetsbrudd, må vestlig hovedstad holde seg godt borte. Når konflikt viker for fred, kan imidlertid vestlig kapital distribueres for å gjenoppbygge samfunnet. For å gjøre dette må investorene ha tillit til at de kan operere i soner etter konflikt uten å bli utsatt for falske juridiske krav.

Den ledende internasjonale advokaten Steven Kay QC publiserte nylig en omfattende forsvar av hans klient, Lundin Energy, som har møtt en utvidet prøvelse i opinionen, om dens virksomhet i Sør-Sudan mellom 1997 og 2003. Saken mot Lundin er basert på påstander fra frivillige organisasjoner for rundt tjue år siden. De samme beskyldningene dannet grunnlaget for en amerikansk søksmål mot det kanadiske selskapet Talisman Energy i 2001, som mislyktes på grunn av mangel på bevis.

Kay visner om kvaliteten på bevisene i rapporten, spesielt dens "uavhengighet og pålitelighet", og sa at det ikke ville være "tillatt i en internasjonal kriminell etterforskning eller tiltale". Nøkkelpunktet her er den internasjonale enigheten om at slike påstander blir behandlet av aktuelle institusjoner, i dette tilfellet Den internasjonale straffedomstolen. I dette tilfellet har selskapet møtt rettssak av NGO og media, mens det hevdes at aktivister har 'shoppet rundt' for en jurisdiksjon som vil godta saken. Statsadvokaten i Sverige, etter å ha vurdert saken i ekstraordinære elleve år, vil snart avgjøre om den fullstendig usannsynlige saken om at Lundin-styreleder og tidligere administrerende direktør var medskyldig i påståtte krigsforbrytelser i 1997 - 2003 vil bli fulgt som en tiltale for rettssak blir lagt ned.

Jeg er på ingen måte ekspert på internasjonal eller faktisk svensk lov, men i Kays beskrivelse er dette et tilfelle der den offentlige fortellingen langt har overskredet den begrensede og ufullkomne informasjonen vi har om fakta på stedet. Vestlige selskaper som opererer i soner etter konflikt holdes med rette til høye standarder og forventes å være partnere i landenes økonomiske utvikling. Dette vil ganske enkelt ikke skje hvis en del av kostnadene ved å drive forretning i disse landene skal forfølges i flere tiår med falske juridiske krav.

Afrika har en dyster historie med avskyelige forbrytelser begått i den vestlige kapitalismens navn, det kan det ikke være tvil om. Uansett hvor de opererer, bør vestlige selskaper inngå sosiale og økonomiske partnerskap med vertsland og samfunn, og opprettholde en omsorgsplikt overfor befolkningene og det omkringliggende miljøet. Vi kan imidlertid ikke anta at forholdene for disse selskapene vil være identiske med forholdene i etablerte markeder. Internasjonale institusjoner, standard settere og sivilsamfunn bør være oppmerksomme på afrikanske realiteter når de oppfyller deres rette og rette rolle som holdingselskaper for å gjøre rede for virksomheten i Afrika.

Fortsett å lese
Annonse
Annonse

Trender