Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Statsstøtte: Kommisjonen godkjenner en fransk ordning på 150 millioner euro for utvikling av skogbruk og tilpasning av skoger til klimaendringer

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU-kommisjonen har i henhold til EUs statsstøtteregler godkjent en fransk støtteordning på 150 millioner euro som tar sikte på å utvikle skogbruk og tilpasse skoger til klimaendringer. Ordningen vil bli delvis finansiert gjennom Recovery and Resilience Facility (FRR), etter den positive vurderingen fra kommisjonen av den franske utvinnings- og motstandsplanen og dens vedtakelse av rådet. Støtten vil være i form av direkte subsidier til private eiere eller deres forvaltningsforeninger som skogøkonomiske og miljømessige interessegrupper og skogkooperativer. Offentlige instanser og eiere vil også kunne nyte godt av tiltaket.

Tiltaket skal finansiere investeringer som tar sikte på å tilpasse skogbestandene til klimaendringer, samt investeringer som er gunstige for fangst av luftkarbon, bevaring av biologisk mangfold og forbedring av økosystemtjenester. Den vil være på plass frem til 31. desember 2022. Kommisjonen har vurdert den franske ordningen på grunnlag av EUs statsstøtteregler, og spesielt på grunnlag av sine retningslinjer for statsstøtte fra 2014 i land- og skogbrukssektorene og på landsbygda. Kommisjonen bemerket at den planlagte bistanden vil bidra til EUs mål om blant annet å fremme effektiv bruk av ressurser, for å oppnå smart og bærekraftig vekst, i tråd med den europeiske grønne avtalen. I tillegg fant kommisjonen at enhver konkurransevridning forårsaket av statlig støtte vil bli holdt på et minimum.

Kommisjonen har på denne bakgrunn konkludert med at tiltaket er i tråd med EUs statsstøtteregler. Kommisjonen vurderer som en prioritet tiltakene som involverer statsstøtte i de nasjonale gjenopprettingsplanene som er presentert under FRR, og har gitt veiledning og støtte til medlemslandene i de forberedende fasene av de nasjonale gjenopprettingsplanene, for å lette en rask utplassering av de nasjonale gjenopprettingsplanene. FRR. Mer informasjon er tilgjengelig på nettstedet til Kommisjonens generaldirektorat for konkurranse i statsstøtteregisteret, under nummer SA.61929.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender