Kontakt med oss

Energi

Kommisjonen godkjenner latvisk ordning for å støtte energiintensive selskaper

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU-kommisjonen har godkjent, i henhold til EUs statsstøtteregler, en latvisk ordning for å delvis kompensere energiintensive brukere for avgifter betalt for å støtte finansieringen av fornybar energiproduksjon. Ordningen erstatter en tidligere ordning som Kommisjonen godkjente i kan 2017 og som utløp 31. desember 2020. Under den forrige ordningen hadde selskaper som var aktive i Latvia i sektorer som var spesielt elektrointensive og mer utsatt for internasjonal handel rett til en reduksjon på inntil maksimalt 85 % av finansieringsstøtten for strømtillegg for fornybar kraftproduksjon. Latvia varslet Kommisjonen om gjeninnføring av ordningen frem til 31. desember 2021 med noen modifikasjoner og et foreløpig budsjett på €7 millioner for 2021.

Den varslede ordningen omfatter følgende endringer sammenlignet med den tidligere ordningen: (i) utvidelse av listen over sektorer som har rett til reduksjon av tilleggsavgiften; og (ii) for å ta de økonomiske konsekvensene av koronavirusutbruddet i betraktning, lettelsen av kravet til elektrointensitet og muligheten for at selskaper som kom i vanskeligheter fra 1. januar 2020 til 30. juni 2021 fortsatt er berettiget til å motta støtte iht. ordningen.

Kommisjonen vurderte den meldte ordningen i henhold til EUs statsstøtteregler, særlig 2014-retningslinjene for statsstøtte til miljøvern og energi, som tillater medlemslandene å gi reduksjoner fra bidrag til finansiering av fornybar energiproduksjon på visse vilkår. Målet er å unngå at virksomheter som er særlig berørt av slike bidrag, blir utsatt for en betydelig konkurranseulempe. Spesielt gjelder dette energiintensive brukere i sektorer som er spesielt energikrevende og/eller utsatt for internasjonal konkurranse.

Kommisjonen fant at under ordningen vil kompensasjonen kun gis til energiintensive selskaper som er utsatt for internasjonal handel, i tråd med kravene i retningslinjene. Videre skal tiltaket fremme EUs energi- og klimamål fastsatt i European Green Deal uten unødig konkurransevridning. På denne bakgrunn konkluderte kommisjonen med at ordningen er i tråd med EUs statsstøtteregler. Den ikke-konfidensielle versjonen av vedtaket vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.61149 i statsstøtte register på kommisjonens konkurranse nettside når noen konfidensialitetsproblemer er løst.

Annonse

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse
Annonse

Trender