RSSDyrevelferd

Global #fur industrien erklærer krig mot #animalrights grupper over "falsk" video som viser dyret brutalt skinnet levende

Global #fur industrien erklærer krig mot #animalrights grupper over "falsk" video som viser dyret brutalt skinnet levende

| Mars 10, 2019

Fur trade, verdt $ 30 milliarder om året blames video for fashion pels forbud. Den globale pelshandelen treffer seg mot krav om at dyrene blir skinnet levende for sine skinn for å levere motebransjen. Et team av topp advokater og mediekonsulenter har blitt ansatt for å "eksplodere myten" at pels er tatt fra dyr. [...]

Fortsett å lese

MEPs oppfordrer EU-stater til å sikre bedre vare på #TransportedAnimals

MEPs oppfordrer EU-stater til å sikre bedre vare på #TransportedAnimals

| Februar 15, 2019

EU og dets medlemsstater må bedre håndheve eksisterende regler for beskyttelse av transporterte dyr og straffe alle lovovertredere, uttalte parlamentet torsdag (14 februar). I en resolusjon, vedtatt av 411, stemmer for 43 mot, med 110-avholdelser, fornyet MEPs parlamentets 2012-kall for en sterk og enhetlig håndheving av 2005 EU [...]

Fortsett å lese

Dyrevelferd: Parlamentet ønsker bedre beskyttelse for transporterte dyr

Dyrevelferd: Parlamentet ønsker bedre beskyttelse for transporterte dyr

| Februar 12, 2019

Langreiser skaper stress og lidelse for husdyr. MEPs vil ha strengere kontroller, tøffere straffer og kortere reisetider for å øke dyrevelferdene over hele EU. Hvert år transporteres millioner av dyr over lange avstander over hele EU og til tredjeland som skal avles, oppdras eller slaktes, samt til konkurranser og [...]

Fortsett å lese

Bekjempelse #AnimalDiseases og #PlantPests: € 154 millioner øremerket for 2019

Bekjempelse #AnimalDiseases og #PlantPests: € 154 millioner øremerket for 2019

| Januar 31, 2019

For 2019 bestemte Kommisjonen seg for å tildele ca. € 154 millioner til bekjempelse av dyresykdommer og smittsomme sykdommer hos dyr som kan overføres til mennesker, samt å støtte undersøkelser av plante skadedyr. "Kampene mot afrikansk svinepest og Xylella er daglige eksempler på EUs tiltak mot sykdommer og skadedyr som [...]

Fortsett å lese

Vedtak av nye regler for #VeterinaryMedicinalProducts og medisinert feed

Vedtak av nye regler for #VeterinaryMedicinalProducts og medisinert feed

| November 28, 2018

Rådet har vedtatt forskrift om veterinærpreparater og medisinert fôr. Europa-parlamentet hadde allerede godkjent teksten på 25 oktober 2018 med en meget stor støtte. Kommisjonen for helse og mattrygghet Vytenis Andriukaitis sa: "Dagens godkjenning av EU-ministrene om en ny lovgivning om veterinærmedisinske produkter og medisinert fôr [...]

Fortsett å lese

#CBDCOP14 - EU krever fornyet internasjonal tiltak for å beskytte naturen på land og til sjøs

#CBDCOP14 - EU krever fornyet internasjonal tiltak for å beskytte naturen på land og til sjøs

| November 19, 2018

Midt i de siste alarmerende rapporter om det dramatiske tapet av dyreliv og økosystemer over hele verden, krever EU en sterkere global respons på biodiversitetshensyn på FNs biologisk mangfoldskonferanse 2018. På 14th konferansen av partene i FNs konvensjon om biologisk mangfold i Sharm el-Sheikh, Egypt, vil EU lede [...]

Fortsett å lese

EU-tiltak på #Animal Velferd - Lukk gapet mellom ambisiøse mål og implementering på bakken, sier revisorer

EU-tiltak på #Animal Velferd - Lukk gapet mellom ambisiøse mål og implementering på bakken, sier revisorer

| November 16, 2018

EU-tiltak på dyrevelferd har vært vellykket i viktige aspekter, men svakheter vedvarer i forhold til husdyr, ifølge en ny rapport fra Den europeiske revisjonen. Retningslinjer for hvordan dyr skal transporteres og slaktes og om svines velferd er utstedt av Kommisjonen, men det er [...]

Fortsett å lese