Kontakt med oss

Transport

Vedtatte forslag fra transportkomiteen om jernbanekapasitet et stort fremskritt for jernbanefrakt

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Europaparlamentets TRAN (Transport and Tourism Committee) vedtok i dag enstemmig sitt standpunkt om bruk av jernbaneinfrastruktur i det felles europeiske jernbaneområdet. Den foreslåtte forordningen søker å øke jernbanekapasiteten og forbedre påliteligheten ved å skape et internasjonalt, digitalt og fleksibelt system for styring og tildeling av skremmende jernbanekapasitet. Selv om utkastet til forslag fra EU-kommisjonen generelt har blitt positivt mottatt, har det blitt identifisert hull, spesielt i forhold til brukerkonsultasjon og regulatorisk tilsyn. Parlamentet har beveget seg i en positiv retning når det gjelder å håndtere disse åpne bekymringene.

For det første er den foreslåtte opprettelsen av ERP (European Railway Undertaking Platform) svært velkommen. Det er ikke mulig for infrastrukturforvaltere å lage kapasitetsforsyningsplaner som møter behovene til brukere, spesielle godsbrukere der etterspørselen ikke er statisk og i stadig utvikling, uten løpende konsultasjon med jernbaneforetak. Opprettelsen av European Railway Undertaking Platform vil sikre at ENIM (European Network of Infrastructure Managers) vil ha et tydelig motstykke å jobbe med gjennom hele planleggingsprosessen.

For det andre vil en styrking av rollen til ENRRB (European Network of Regulatory Bodies) gi større regulatorisk tilsyn over ENIM og sikre at det er tilstrekkelige kontroller og balanser på plass. Det er spesielt viktig at ENRRB gis fullmakter til å vurdere, før vedtakelse, de europeiske rammene for kapasitetsstyring, trafikkstyring og ytelsesvurdering.

For det tredje, i henhold til kommisjonens forslag, vil de fleste av bestemmelsene i denne forordningen ikke tre i kraft før utgangen av 2029, noe som betyr at forordningen vil ha en ubetydelig innvirkning på 2030-målene for transportomstilling. Ved å fremskynde implementeringsdatoene sikrer Europaparlamentet at forordningen er godt egnet til å spille en rolle allerede i dette tiåret.

Til slutt må man sørge for å sikre at alle nye bestemmelser som er lagt til forordningen av Europaparlamentet, for eksempel opprettelsen av "systematiske togveier" av infrastrukturforvaltere, er underlagt ENRRB-tilsyn og opprettes i samråd med ERP.

ERFA-president, Dirk Stahl, uttalte, "over 50 % av europeisk jernbanegods krysser i dag minst én nasjonal grense. Gitt at kapasitetsstyring i dag i stor grad har et nasjonalt fokus, prøver denne jernbanegodstransporten effektivt å drive en internasjonal tjeneste gjennom et lappeteppe av nasjonale nettverk. Hvis vi skal sette jernbanegods i en posisjon til å vokse, er det avgjørende at vi går bort fra et system som er nasjonalt, manuelt og rigid til et system som er internasjonalt, digitalt og fleksibelt. Arbeidet til Europaparlamentet og ordføreren Tilly Metz er svært velkomment.

ERFAs generalsekretær, Conor Feighan, konkluderte, «den enstemmige vedtakelsen av rapporten av TRAN-komiteen betyr at det er høyst sannsynlig at vi vil få vedtatt forslaget i løpet av dette Europaparlamentets levetid. Det er viktig at arbeidet også fortsetter i rådet for å sikre at en rask vedtakelse av forordningen for å sikre at fordelene med dette forslaget kan merkes av industrien så snart som mulig."

Annonse

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender