EU gjør forslag for å fremme #UN reformprosessen av internasjonale # Investeringsrelaterte Disputater

| Januar 22, 2019

EU og dets medlemsstater sendte fredag ​​(19 januar) to forslag til FNs arbeidsgruppe under FNs kommisjon for internasjonal handelslov (UNCITRAL), som har til oppgave å undersøke reformen av ISDS. Forslagene fra EU og dets medlemsstater, samt forslag fra andre land, vil bli diskutert på neste møte i arbeidsgruppen fra 1 til 5 April 2019 som har blitt innkalt siden november 2017.

De første EU-papir beskriver EUs forslag om å etablere en permanent multilateral investeringsdomstol med klage mekanisme og heltidskonsulent. EU ser dette som det eneste reformalternativet som effektivt kan reagere på alle bekymringene som er identifisert i denne FN-prosessen. Det ville øke forutsigbarheten og konsistensen av avgjørelser og sikre deres korrekthet, eliminere de etiske problemene i dagens system og effektivt løse problemene med overdreven kostnad og varighet.

De andre papir legger fram forslag til en effektiv arbeidsplan slik at arbeidsgruppen utvikler konkrete løsninger og tekstforslag som skal vedtas av UNCITRAL-kommisjonen og i siste instans FNs generalforsamling. De rapporter av møtene i arbeidsgruppen er tilgjengelig på UNCITRAL nettside.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, EU, EU-kommisjonen, forente nasjoner

Kommentarer er stengt.