Kontakt med oss

Funksjonshemminger

Union of Equality: Kommisjonen foreslår Europeisk handikap- og parkeringskort som er gyldig i alle medlemsland

DELE:

Publisert

on

EU-kommisjonen har levert en lovforslag som vil lette tilgangen til retten til fri bevegelighet for personer med nedsatt funksjonsevne, ved å sørge for at de på lik linje kan få tilgang til spesielle forhold, fortrinnsbehandling og parkeringsrettigheter når de besøker en annen medlemsstat. Kommisjonens forslag introduserer et standardisert europeisk handikapkort og forbedrer det nåværende europeiske parkeringskortet for funksjonshemmede. Begge kortene vil bli gjenkjent i hele EU.

Et europeisk handikapkort

Når personers funksjonshemmingsstatus ikke anerkjennes i utlandet, kan de ikke få tilgang til de spesielle betingelsene og fortrinnsbehandlingen, som gratis og/eller prioritert tilgang, reduserte avgifter eller personlig assistanse, mens de besøker andre medlemsland. For å løse dette problemet foreslår Kommisjonen at det opprettes et standardisert europeisk funksjonshemmingskort.

Det europeiske funksjonshemmingskortet vil fungere som anerkjent bevis på funksjonshemming i hele EU, gi lik tilgang til spesielle forhold og fortrinnsbehandling i offentlige og private tjenester, inkludert for eksempel transport, kulturarrangementer, museer, fritids- og idrettssentre eller fornøyelsesparker. Det vil bli utstedt av nasjonale kompetente myndigheter og utfylle eksisterende nasjonale kort eller sertifikater.

Forbedre det europeiske parkeringskortet

For mange personer med nedsatt funksjonsevne er privatbiltransport fortsatt den beste eller eneste muligheten for å reise og komme seg rundt på egen hånd, og sikre deres autonomi. De foreslåtte forbedringene av det nåværende europeiske parkeringskortet vil gjøre det mulig for personer med nedsatt funksjonsevne tilgang til samme parkeringsrettigheter som er tilgjengelig i en annen medlemsstat. Den vil ha et bindende felles format som vil erstatte nasjonale parkeringskort for personer med nedsatt funksjonsevne og bli anerkjent i hele EU.

Sikre tilgjengelighet av kortene

Annonse

For å fremme brukervennlighet og redusere administrativ byrde, foreslås det Direktiv vil kreve at medlemslandene:

  • Gi kortene i begge fysiske og digitale versjoner.
  • Lage vilkår og regler for utstedelse eller tilbaketrekking av kortene som er offentlig tilgjengelig i tilgjengelig formater.
  • Sikre tjenesteleverandører tilbyr informasjon om spesielle vilkår og fortrinnsbehandling for personer med nedsatt funksjonsevne i tilgjengelige formater.

For å garantere overholdelse, må medlemslandene sikre at personer med nedsatt funksjonsevne, deres representative organisasjoner og relevante offentlige organer kan iverksette tiltak i henhold til nasjonal lovgivning om nødvendig. Etter vedtakelse av direktivet i nasjonal lovgivning, blir medlemslandene bedt om å ilegge bøter og korrigerende tiltak ved brudd.

Neste trinn

Kommisjonens forslag skal nå behandles av Europaparlamentet og rådet. Forslaget legger opp til at når det er vedtatt, vil medlemslandene ha 18 måneder på seg til å innlemme bestemmelsene i direktivet i nasjonal lovgivning.

Bakgrunn

Det foreslåtte direktivet om etablering av det europeiske handikapkortet og det europeiske parkeringskortet for personer med nedsatt funksjonsevne ble kunngjort i EUs strategi for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne 2021-2030. Forslaget bidrar til gjennomføringen av EU av FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, som EU og alle dets medlemsland er part i (UNCRPD). UNCRPD inneholder forpliktelser for statspartene til å anerkjenne rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne til bevegelsesfrihet på lik linje med andre. Partene blir også bedt om å treffe effektive tiltak for å sikre personlig mobilitet med størst mulig uavhengighet for personer med nedsatt funksjonsevne, blant annet ved å legge til rette for personlig mobilitet for personer med nedsatt funksjonsevne på den måten og på tidspunktet de velger, og til en rimelig pris. Forslaget er også i tråd med prinsippene om like muligheter og inkludering av funksjonshemmede European Pillar for sosiale rettigheter.

Dette initiativet bygger på resultatene av pilotprosjektet for EUs funksjonshemmingskort utført i Belgia, Kypros, Estland, Finland, Italia, Malta, Romania og Slovenia mellom 2016 og 2018. I tillegg integrerer det innsikt fra en nylig offentlig høring, som samlet inn over 3,300 78 svar, hvorav XNUMX % fra personer med nedsatt funksjonsevne.

Mer informasjon

Forslag til direktiv om etablering av det europeiske handikapkortet og det europeiske parkeringskortet for personer med nedsatt funksjonsevne

Forslag til direktiv om etablering av det europeiske handikapkortet og det europeiske parkeringskortet for funksjonshemmede (lettlest versjon)

Q & A

Rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne må ikke stoppe ved landegrensene. Vi ønsker å gjøre reisen enklere for funksjonshemmede, og det europeiske handikapkortet og det forbedrede europeiske parkeringskortet bør fjerne noen hindringer for dem. Jeg stoler på at dette vil styrke deres uavhengighet og hjelpe dem til å utøve sine rettigheter rundt EU.Věra Jourová, visepresident for verdier og åpenhet - 05/09/2023

I dag åpner vi for fri bevegelse for EU-borgere med funksjonshemninger ved å sikre gjensidig anerkjennelse av deres funksjonshemmingsstatus i Europa. Dette vil lette inkludering og full deltakelse av personer med nedsatt funksjonsevne i våre samfunn ved å sikre at personer med nedsatt funksjonsevne lett kan få tilgang til støtten som er tiltenkt dem i alle medlemsstatene. Helena Dalli, likestillingskommissær - 05/09/2023

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender