Kontakt med oss

European Alliance for persontilpasset medisin

Arbeide mot felles forståelse i Europa av fordelene ved å koble sammen politikk og nye omsorgsalternativer

DELE:

Publisert

on

Berlin, 11. oktober 2023: Ytterligere fremskritt har blitt gjort denne mandagen og tirsdagen (9.-10. oktober) mot å bygge en omfattende EU-plattform for kreft og folkehelsegenomikk, som avslørt gjennom den siste konferansen til Can.Heal, som arrangeres av Charité i Berlin og organisert under paraplyen CAN.HEAL. Sesjonene viste at mye har blitt oppnådd av konsortiet og at CAN.HEAL tar fart, skriver europeisk allianse for personlig medisin eksekutiv direktør denis horgan.

Ledende europeiske personer fra medisinsk vitenskap, innovative teknologiutviklere og EUs helsepolitikk brukte to intensive dager på å planlegge de neste stadiene for å bringe en ny sammenheng i avansert helsevesen.

Under ekspertstøtte fra arrangørene Anke Bergmann, Underdirektør for avdeling Hannover Medical School, og kollega James McCrary, the meeting made clear not only what progress has been made on this ambitious and unique agenda, but also points to where greater efforts are needed to overcome the innate challenges of Europe’s healthcare system.

Utvekslingene ga klare bevis på betydningen av valgene og beslutningene som må tas ettersom Europa sliter med å identifisere de beste veiene videre for å dra nytte av nye muligheter innen helsevesenet.

In discussions of the European Health Data Space, the EU’s current bid to regulate how personal data may best be used for individual health and for research, the insistence  by Dorothee Andres of Germany’s Federal Ministry of Health on the importance of ‘opt in’ in arrangements that ensured individuals would by default preserve the confidentiality of their genetic data was met by a chorus of opposition from elsewhere within the consortium, equally insistent that ‘opt out’ was the only mechanism that could support empowering data for the benefit of patients.

The example was given of Austria’s laws successfully providing organ donation as the default option at the time of death, unless individuals explicitly opt out.  By contrast, in Germany, organ donations are lower, because of opt-in requirements that leave many people unaware that they have to explicitly opt in, even when they might have been disposed to donate.  

Den samme effekten ville bli følt fra å pålegge opt-in-krav på EHDS, skape hindringer for translasjonsforskning og begrense de potensielle fordelene for pasienter.

Annonse

The Berlin meeting follows the project’s launch conference in Brussels and stakeholder conference in Rome and will be followed in the coming weeks on Oct 19th/ 20th  med en ytterligere gjennomgang i Madrid, fortsetter drivkraften som genererer ny forståelse av hva som kan oppnås i moderne helsevesen ved tettere koblinger mellom levering og politikkutforming.

Mandag så en scenesetting av prosjektkoordinatoren, Marc Van Den Bulcke av Sciensano, som understreket den banebrytende karakteren til Can.Heal-prosjektkoblingen ettersom den jobber mot en europeisk agenda for å fremskynde leveringen av diagnostiske og folkehelsegenomiske tjenester til pasienter og borgere. 

Fittingly, the European Commission’s HaDEA, responsible for much of the management decisions on the €20 bn the EU is investing in its health programmes by 2027, provided a revealing insight into the scope and opportunities within this new policy framework.

The first day’s business explored what biobanking and enhanced clinical utility can bring to better exploit genomics for public health, and how cancer diagnostics and treatment for all can be revolutionised by improved prevention and early detection, the engagement of multidisciplinary tumour boards in diagnosis and treatment decisions, and the use of oncology decision support tools in treatment and follow-up.

As a project embracing the social as well as the scientific aspects of advanced healthcare, Monday’s sessions also focused both on hardware such as next generation screening and liquid biopsy techniques and on the software of law, ethics, outreach, citizen engagement and education and training, with an examination of the need for integration of policy and reimbursement.

En sesjon med flere interessenter som European Alliance for Personalized Medicine organiserte om oppsøking og kommunikasjon, med en verdifull intervensjon av Béla Dajka, helsepolitisk ansvarlig ved DG SANTE i EU-kommisjonen som ga en oversikt over gjennomføringen til dags dato – og som fremhevet den fortsatte fastholdelsen viser til datoen for å få refusjon og bevisnivået som kreves av regulatorer.

Eminente eksperter som f.eks Marcus Guardian, who piloted Europe’s health technology cooperation as COO of EUnetHTA, Francesco de Lorenzo, president for European Cancer Patients Coalition og Lars Bullinger of the Charite hospital led the first day’s exchanges, supported by senior executives from AstraZeneca (Stefanie Schattling) og Illumina (Samuel Kroll).

Translation of concepts into reality, even when the benefits are obvious, is always difficult in health care because of the complexities of individual systems at national – and even regional – level. The richness of Europe’s diversity also means that interpretation of best practice may also be subject to divergences in approach, organisation, even local culture.

Europa er for tiden i ferd med et stort skifte i sin tilnærming til helse og helsetjenester. Ikke bare fremhevet Covid-pandemien viktigheten av forebygging så vel som behandling; den viste også at Europa kan operere mer effektivt når det opererer sammen. 

Og en rekke endringer – noen lovgivende, noen i form av felles prosjekter, samarbeid eller veiledning – er i gang med alt fra hvordan man kan fremskynde godkjenningen av ny teknologi samtidig som man ivaretar pasienter, til å utvide tilgangen til de enorme volumene av helsedata som er generert hver dag. 

På bakgrunn av et kommende valg til Europaparlamentet i midten av 2024 og valget av en ny EU-kommisjon, har aldri alternativene for å påvirke fremveksten av en klarere vei mot politisk sammenheng i helse vært bedre. 

Tirsdag retter oppmerksomheten mot brukssaker som viser hvordan nye konsepter effektivt kan omsettes til politikk.

Verdien av polygen risikoscore for brystkreft, stratifisering av kreftrisiko og takling av spesifikke utfordringer ved kreft i svangerskapet eller pediatrisk leukemi ble vist som illustrasjoner av den økende effekten av bruk av genomikk i folkehelsen, kombinert med demonstrasjoner av hvordan tidlig oppdagelse allerede er gir nytt håp til pasientene.

The key question that Can.Heal is elucidating is how far a better understanding is achievable between the two determinant groups of actors in grasping this moment – those creating and using and benefiting from valuable new techniques and technologies, and those responsible for the policy choices about how and when and where this potential can be realised.

The upcoming conference in Madrid – with input from the  Commission as well as a range of institutional partners in attendance – will take the process ahead, with further demonstrations of how to improve healthcare systems with new efficiencies, new therapies, new diagnostics, and new economies.

Dette møtet, som finner sted under og ved siden av ESMO-konferansen, har allerede mer enn 100 registreringer for å forfølge diskusjonene om et passende reguleringsmiljø, tiltak for å opprettholde innovasjon i forskningsinstitutter og industrier, fremme av innovasjon i helsevesenet, og løsning av spekteret av viktige juridiske og etiske spørsmål sentrert om å ivareta pasienter og deres rettigheter. 

Vennligst finn lenken her. påmelding og agenda her..

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender