Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Kommisjonen godkjenner 66 millioner euro finsk statsstøtteordning for å støtte produksjonen av fornybar metan og metanol for å fremme overgangen til en netto-null økonomi

DELE:

Publisert

on

EU-kommisjonen har godkjent en finsk ordning på 66 millioner euro for å støtte produksjonen av fornybar metan og metanol for å fremme overgangen til en netto-null økonomi. Ordningen ble godkjent under statsstøtten Midlertidig krise- og overgangsramme, vedtatt av kommisjonen den 9 mars 2023 å støtte tiltak i sektorer som er nøkkelen til å fremskynde den grønne omstillingen og redusere drivstoffavhengigheten. Det nye rammeverket endrer og forlenger delvis Midlertidig kriseramme, vedtatt den 23 mars 2022 for å gjøre det mulig for medlemslandene å støtte økonomien i sammenheng med den nåværende geopolitiske krisen, allerede endret den 20 juli 2022 og på 28 oktober 2022.

I henhold til ordningen, som vil bli fullt finansiert under gjenopprettings- og motstandsevnen, vil bistanden ha form av direkte tilskudd dekke investeringskostnadene. Formålet med ordningen er å støtte utviklingen av fornybar metan- og metanolproduksjon, med mål om å fremme overgangen til en netto-null økonomi.

The Commission found that the Finnish scheme is in line with the conditions set out in the Temporary Crisis and Transition Framework. In particular, the aid (i) will be granted on the basis of a scheme with an estimated capacity volume and budget; (ii) amount will be set administratively on the basis of data on the investment cost of each supported project, which will not exceed 45% of the project’s total investment costs; and (iii) will be granted before 31 December 2025. The Commission concluded that the scheme is necessary, appropriate and proportionate to accelerate the green transition and facilitate the development of certain economic activities, which are of importance to implement the REPower EU-plan og Green Deal industriplan, på linje med Artikkel 107 nr. 3 bokstav c TEUF og betingelsene fastsatt i Midlertidig krise- og overgangsramme. På dette grunnlaget godkjente Kommisjonen ordningen i henhold til EUs statsstøtteregler.

Du finner mer informasjon om rammeverket for midlertidig krise og overgang og andre tiltak iverksatt av kommisjonen for å adressere de økonomiske konsekvensene av Russlands krig mot Ukraina og fremme overgangen til en netto-null økonomi. her.. Den ikke-konfidensielle versjonen av avgjørelsen vil bli gjort tilgjengelig under nummeret SA.105338 i statsstøtte register på kommisjonens konkurranse nettsted gang noen taushetsplikt problemer har blitt løst.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender