Kontakt med oss

Bulgaria

Kommisjonen godkjenner 3.07 millioner euro bulgarsk ordning for å støtte turoperatører i sammenheng med koronaviruspandemien

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

EU-kommisjonen har godkjent en bulgarsk ordning på €3.07 millioner (6 millioner BGN) for å støtte turoperatører som er berørt av koronaviruspandemien. Tiltaket ble godkjent under statsstøtten Midlertidig rammeverk. I henhold til ordningen vil støtten ha form av direkte tilskudd. For å være kvalifisert må et selskap ha registrert en forskjell på minst €256 (BGN 500) mellom omsetningen (ekskl. mva) i 2019 og omsetningen (ekskl. mva) i 2020, kombinert med eventuell statsstøtte mottatt i 2020 og i 2021.

I tillegg må et selskap ha registrert en omsetning (ekskl. mva) høyere enn € 256 (BGN 500) i både 2018 og 2019. Målet med ordningen er å gi likviditetsstøtte til turoperatører som må refundere kunder for reisene som er planlagt til finne sted mellom 1. mars til 31. desember 2020 og deretter kansellert på grunn av koronavirusutbruddet og reiserestriksjonene som er innført for å begrense spredningen av viruset. Kommisjonen fant at ordningen er i tråd med vilkårene i den midlertidige rammen. Spesielt vil støtten (i) ikke overstige €2.3 millioner per mottaker; og (ii) vil bli gitt senest 30. juni 2022.

Kommisjonen konkluderte med at tiltaket er nødvendig, hensiktsmessig og forholdsmessig for å avhjelpe en alvorlig forstyrrelse i økonomien til en medlemsstat, i tråd med artikkel 107 nr. 3 bokstav b) TEUF og betingelsene i det midlertidige rammeverket. På dette grunnlaget godkjente Kommisjonen tiltaket i henhold til EUs statsstøtteregler. Du finner mer informasjon om det midlertidige rammeverket og andre tiltak iverksatt av kommisjonen for å håndtere de økonomiske konsekvensene av koronaviruspandemien her.. Den ikke-fortrolige versjonen av vedtaket vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.101306 i statsstøtte register på kommisjonens konkurransens hjemmeside gang noen taushetsplikt problemer har blitt løst.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender