Kontakt med oss

Europeiske sentralbanken (ECB)

Den europeiske sentralbanken må sørge for at en digital euro kommer alle innbyggere til gode, sier EESC

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

I denne initiativuttalelsen som ble godkjent under sitt plenum i oktober, støtter Den europeiske økonomiske og sosiale komité (EESC) Den europeiske sentralbanken (ECB) i sin vurdering av risikoene og fordelene ved å innføre en digital euro. EØSU mener at innføringen av en digital euro vil være til fordel for alle i euroområdet ved å gjøre betalingstransaksjoner raskere og mer effektive, men finansiell og digital inkludering vil være avgjørende for den potensielle utrullingen. EESK vil fortsette å følge arbeidet til ECB når det vurderer utformingen av en mulig digital euro.

Meningsordfører Juraj Sipko sa at alle de positive aspektene og mulighetene ved den digitale euroen må vurderes sammen med alle potensielle risikoer, spesielt i forhold til stabiliteten i finanssektoren. «Ettersom finansiell stabilitet er et av nøkkelspørsmålene når man beveger seg mot innføringen av en digital euro, oppfordrer vi ECB til å ta alle nødvendige tiltak på tilsynsområdet for å motvirke ulovlige transaksjoner, spesielt med tanke på hvitvasking og terrorfinansiering , i tillegg til å bekjempe nettangrep," sa han.

En digital euro vil utfylle kontanter ved å gi folk et nytt valg om hvordan de skal betale for varer og tjenester, samtidig som det gjør det enklere å gjøre det, og bidrar til tilgjengelighet og inkludering, ifølge ECB.

Involver sivilsamfunnet for å sikre inkludering

EESK oppfordrer også ECB og eurolandene til å involvere sivilsamfunnsorganisasjoner og representanter i de neste stadiene av forberedelser, forhandlinger og diskusjoner om innføringen av en digital euro.

Deres innspill vil bidra til å sikre at alle materielle og systemiske tiltak blir tatt for å velge den mest hensiktsmessige modellen som sikrer finansiell og digital inkludering, finansiell stabilitet og personvern.

"Dette er et komplekst og spesielt krevende prosjekt som angår alle innbyggere i EUs medlemsland," sa Sipko.

Annonse

Den digitale euroen bør også bidra til et mer rettferdig, mer mangfoldig og mer robust europeisk marked for detaljhandel, samtidig som den sikrer en høy grad av personvern og sikkerhet. Eurosystemet er virkelig forpliktet til å muliggjøre høye personvernstandarder, bemerket EESC. Imidlertid må høyere nivåer av personvern enn gjeldende betalingsløsninger integreres i euroområdets regler.

Innføringen av en digital euro av ECB bør også bevare rollen til offentlige penger som ankeret i betalingssystemet og bidra til EUs strategiske autonomi og økonomiske effektivitet.

Det må sikres at både online og offline transaksjoner er mulig ved bruk av en digital euro. Videre er det like viktig at for grensekryssende betalingstransaksjoner må systemene være kompatible med hverandre.

ECB undersøker og vurderer for tiden ulike designalternativer for en digital euro og vil ta en endelig beslutning om hvorvidt en digital euro skal innføres senere. Samtidig vurderer og utvikler mange sentralbanker rundt om i verden sine egne digitale valutaer.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender