Kontakt med oss

Dyreforsøk

EUs overgang til merdfritt oppdrett bør ikke utsettes til tross for uunngåelige utfordringer

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Utfasingen av merdsystemer i EUs dyreoppdrett som EU-kommisjonen har forpliktet seg til vil uunngåelig medføre utfordringer, men dette er ikke en gyldig grunn til å utsette overgangen utover 2027, sa Compassion in World Farming EU i dag (9. desember).

Olga Kikou, leder for Compassion in World Farming EU, talte under en paneldiskusjon om utfasing av merdene på konferansen "EU Animal welfare today and tomorrow" arrangert av Kommisjonen.

"Vi må forby bur så snart som mulig, da disse representerer et grusomt system som ikke tilhører vårt nåværende samfunn," sa hun. «Vi kan lære av fortiden. Utfasingen av golde batteribur for høner tok lengre tid enn planlagt, og selv etter slutten av en lang overgangsperiode fulgte mange medlemsland fortsatt ikke loven. [For utfasing av alle bursystemer] må vi implementere en overgangsperiode som er så kort som mulig, og vi må være strenge med det.»   

Helse- og mattrygghetskommissær Stella Kyriakides og Dr Jane Goodall, PhD, DBE, grunnlegger – Jane Goodall Institute og UN Messenger for Peace, talte også for å gå over til mer plantebaserte dietter. «Jeg sluttet å spise kjøtt da jeg hørte om fabrikkoppdrett. Jeg så på kjøttstykket i tallerkenen min og tenkte at dette symboliserer smerte, frykt, død. Jeg vil ikke spise det, sa Dr Goodall.

Annonse

Begge understreket betydningen av "End the Cage Age" European Citizens' Initiative, som ble signert av 1.4 millioner innbyggere i alle EU-land og førte til kommisjonens forpliktelse. «I et demokrati har vi plikt til å gjøre innbyggernes stemme hørt selv om dette innebærer kompromisser», understreket kommissær Kyriakides.

Kikou påpekte at ved å gjøre EUs dyrelandbruk mindre intensivt, vil en slutt på buroppdrett bidra til å levere miljøfordelene som EUs grønne avtale etterspør.

«Over 9 milliarder landdyr slaktes i EU hvert år. Det nåværende industrielle jordbrukssystemet krever enorme mengder fôr hvis produksjon forårsaker enorm avskoging og irreversibel landforringelse rundt om i verden. Å skifte til en annen landbruksmodell der vi prioriterer kvalitet fremfor kvantitet, med færre dyr under mye bedre forhold, vil være bra for dyr, mennesker og planeten, sa hun.

Annonse

Kikou la til at å redusere antallet dyr som holdes i tett innesperring ved å forby bur vil også bidra til å forhindre spredning av zoonotiske sykdommer. Dette punktet ble validert av en vitenskapsmann fra European Food Safety Agency som deltok i paneldiskusjonen, som sa at "å skifte til utendørs systemer representerer ikke en trussel mot biosikkerhet, som også kan oppnås uten merder".

Konferansen tok også opp viktige dyrevelferdsspørsmål under transport, slakting og på gårdsnivå. Compassion in World Farming EU krever at følgende endringer inkluderes i revisjonen av EUs dyrevelferdslovgivning som for tiden er under utarbeidelse av Kommisjonen:

- Forby eksport av levende dyr til tredjeland med alle transportmåter og erstatte dem med handel med kjøtt, kadaver og genetisk materiale;

- vedta tiltak for å redusere og effektivt regulere transport av dyr innen EU;

- forby smertefulle bedøvelses- og slaktemetoder (f.eks. CO2-bedøvelse for griser, oppmaling av levende hannkyllinger);

- vedta artsspesifikk lovgivning for beskyttelse av alle arter som for øyeblikket ikke er omfattet, inkludert virvelløse dyr og vannlevende dyr, og;

- implementere et obligatorisk EU-merke for produksjonsmetode for alle animalske produkter.

1. Farm to Fork-strategien for et rettferdig, sunt og miljøvennlig matsystem er en sentral pilar i den europeiske grønne avtalen, som beskriver hvordan Europa skal gjøres karbonnøytralt innen 2050. Strategien søker å fremskynde overgangen til en bærekraftig matsystem som vil gi miljømessige, helsemessige, sosiale og økonomiske fordeler. Kommisjonen erkjenner at bedre dyrevelferd forbedrer dyrehelsen og matkvaliteten, og forplikter seg i strategien til å oppdatere EUs dyrevelferdslovgivning med det endelige målet om å sikre et høyere nivå av dyrevelferd.

2. I mer enn 50 år, Medfølelse i verdensbruk har aksjonert for husdyrvelferd og bærekraftig mat og oppdrett. Med over en million støttespillere har vi representanter i 11 europeiske land, USA, Kina og Sør -Afrika.

3. Bilder og videoer av oppdrettsdyr kan bli funnet her..

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse
Annonse

Trender