Hovedresultater fra Utenriksdepartementet på #Libya

Fra og med 17 juli har Det europeiske rådet vedtatt sine konklusjoner om Libya. EU ser med glede velkommen til utnevnelsen av Ghassan Salamé som ny spesialrepresentant for FNs generalsekretær, som skal spille en sentral meklingsrolle basert på den libyske politiske avtalen.

Konklusjonene anerkjenner at nylig vold truer Libyas stabilitet. EU mener det ikke er noen løsning på den libyske krisen gjennom bruk av makt. Rådet reiterer sin faste støtte til den libyske politiske avtalen og til presidentskapet Rådet og regjeringen for nasjonal akkord ledet av statsminister Fayez Sarraj etablert under det som eneste legitime myndigheter i landet. EU oppfordrer alle væpnede grupper til å avstå fra vold, å forplikte seg til demobilisering og å anerkjenne myndighetene som er betrodd av den libyske politiske avtalen, som de eneste som har rett til å kontrollere Libias forsvars- og sikkerhetsstyrker.

Rådet ble også enige om å forlenge CSDP-oppdraget EUBAM Libya til 31 December 2018. EUBAM Libya hjelper for tiden og engasjerer seg med de libyske myndighetene om grenseledelse, rettshåndhevelse og strafferetthet med særlig vekt på Sør-Libyen. Oppdraget vil også arbeide med planlegging for en eventuell sivil kapasitetsbygging og krisehjelpsoppdrag.

Rådet understreket også betydningen av Operation Sophia. EUNAVFOR MED Operasjon Sophia er EUs marineoperasjon for å forstyrre forretningsmodellen til menneskelige smuglere og menneskehandlere i sør-sentrale Middelhavet. Operasjonen har også to støtteoppgaver, nemlig å trene den libyske kystvakt og marinen og bidra til gjennomføringen av FNs våpenembargo.

I et forsøk på å ytterligere forstyrre forretningsmodellen til menneskesmuglere og menneskehandlere, introduserte Rådet restriksjoner på eksport og levering til Libya av oppblåsbare båter (joller) og utenbordsmotorer. EU-medlemslandene vil nå ha et rettslig grunnlag for å hindre eksport eller levering av disse varer til Libya, der det er rimelig grunn til å tro at de vil bli brukt av menneskesmuglere og menneskehandlere. Begrensningene vil også gjelde for joller og motorer som transiterer gjennom EU underveis til Libya. Begrensningene som er vedtatt i dag, forhindrer ikke eksport eller salg av disse varene når de er ment for legitim bruk av sivilbefolkningen, for eksempel for fiskere, som kanskje trenger motorer for sine båter.

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, EU, Libya