Kontakt med oss

Forsvar

#TerroristContentOnline - MEPer er enige om å starte forhandlinger med EU-land

Publisert

on

MEPs for borgerlige friheter ble enige tirsdag (24 september) om å innlede diskusjoner med EU-ministrene om nye EU-regler for å takle formidlingen av terrorinnhold på internett.

I henhold til utkastet til lovgivning vil internettbedrifter som vert for innhold lastet opp av brukere (som Facebook eller YouTube) som tilbyr sine tjenester i EU, måtte fjerne terrorinnhold når de blir bedt om å gjøre det av den kompetente nasjonale myndigheten, senest innen en time etter mottar bestillingen.

Europaparlamentet vedtok sin stilling til dette forslaget i april i fjor og borgerrettighetskomiteen bekreftet den i dag med 55 stemmer for seks imot og fire hverken for eller imot. Europa-Parlamentets og Rådets forhandlere vil snart begynne diskusjonene om den endelige formen for reglene.

MEP-er vil ikke at plattformer skal være forpliktet til å overvåke innholdet de laster opp eller at de må bruke automatiske filtre. Parlamentet ønsker også å sikre at ytringsfrihet og pressefrihet er garantert, så MEP-erne gjorde det klart at uttrykk for polemiske eller kontroversielle synspunkter på sensitive politiske spørsmål ikke bør betraktes som terrorinnhold.

Neste trinn

Forhandlinger med EU-rådet kan starte så snart forhandlingsmandatet er bekreftet av plenum, som vil behandle forslaget på 9-10-sesjonen i Brussel.

Mer informasjon

Afrika

Nye detaljer utgitt om skiftet av leder for den russiske 'Wagner'-gruppen

Publisert

on

En fersk journalistisk undersøkelse av Bellingcat rapporter om skiftet av sjefen for Wagner Private Military Group. Denne felles etterforskningen av The Insider, Bellingcat og Der Spiegel bemerker at den nye lederen for gruppen kan være Konstantin Pikalov, bedre kjent som 'Mazay', skriver Louis Auge.

I følge medierapporter deltok Mazay i kampanjen til gruppen i Den sentralafrikanske republikk (CAR) i begynnelsen av juli 2018. Fra korrespondansesammenheng hentet ut av journalister i publikasjonen, som gjelder hans aktiviteter i Afrika, blir det tydelig hvor innflytelsesrik Mazay er - det rapporteres at den militære rådgiveren til den sentralafrikanske presidenten personlig fulgte hans anbefalinger.

Mediene antyder at det var han som koordinerte informasjons- og ideologarbeidet med teamet i Den sentralafrikanske republikk.

Dokumenter innhentet av Bellingcat i elektronisk korrespondanse viser at hvis Valery Zakharov formelt var en militær rådgiver for CAR-presidenten, så var Mazay ansvarlig for viktige militære spørsmål.

For eksempel inneholder en e-post et skannet brev fra de lokale midlertidige myndighetene i byen Bambari til sjefen for den russiske væpnede styrken i Sør-Afrika.

Brevet (datert 13. mai 2019) ba om et presserende og privat møte for å "diskutere en spesielt delikat situasjon i byen Bambari". Brevene nevner at den russiske militærkommandoen har sendt instruksjoner til Mazay for videre handling.

Endringen av Wagner-ledelsen kan ifølge noen eksperter være forbundet med en endring i gruppeformatet.

Dmitry Utkin, som tidligere ledet selskapet og var ansvarlig for de ukrainske og syriske frontene, kan ha forlatt gruppen på grunn av endringer i metodikk og vektor for arbeidet.

Det private militære selskapet har flyttet fra direkte deltakelse i militære operasjoner til strategien for militær og politisk trening og samhandling. I følge kilder gir Wagner-gruppen for øyeblikket rådgivning og opplæringsstøtte i en rekke geopolitiske hot spots i afrikanske land, inkludert Libya, i stedet for å delta i fiendtligheter.

Endringen av sjefen for selskapet kan også forklares med en endring i den regionale orienteringen til selskapet. Det betyr økt oppmerksomhet fra gruppen til den afrikanske regionen, i denne konfigurasjonen virker skifte av leder fornuftig.

Basert på en analyse av informasjonen som ble avslørt denne etterforskningen, kan man også trekke en mulig konklusjon om at Dmitry Utkin, som ledet det private militære selskapet i lang tid, nå kan ha blitt drept. For øyeblikket fungerer ikke telefonnummeret hans, og hans vanlige turer fra Krasnodar til St. Petersburg har stoppet.

Fortsett å lese

Forsvar

# Terrorisme i EU: Terrorangrep, dødsfall og arrestasjoner i 2019

Publisert

on

Infographic på religiøst inspirert terrorisme i EU

Antall terrorangrep og terroroffer i EU fortsatte å avta i 2019. Sjekk grafen vår for å se utviklingen av jihadistisk terrorisme siden 2014. Det var 119 terrorforsøk i Europa i 2019 som teller de som ble utført vellykket og de som mislyktes eller ble foliert. Av disse er 21 tilskrevet jihadist terrorisme. Selv om de bare representerer en sjettedel av alle angrep i EU, var jihadistterrorister ansvarlige for alle 10 dødsfall og 26 av 27 personer som ble skadet.

Omtrent halvparten av terrorangrepene i EU er etno-nasjonalist og separatist (57 i 2019, alle unntatt ett i Nord-Irland), mens de andre hovedkategoriene av terrorister er helt til høyre (6) og helt til venstre (26).

Antallet ofre for jihadistisk terrorisme har ytterligere gått ned siden toppet i 2015, og i 2019 var antallet angrep som ble foliert av myndighetene dobbelt så mange som fullførte eller mislyktes. I følge Manuel Navarrette, sjef for Europols senter for terrorbekjempelse, er imidlertid trusselnivået fortsatt relativt høyt.

Navarette presenterte Europols årlige rapport om terrortrender til parlamentets sivile frihetskomité 23. juni. Han sa at det er den samme trenden som nettmiljøer innleder vold i høyreekstreme og jihadistiske milier: "For jihadistene er terrorister hellige krigsmartyrer, for høyreekstreme er de helgener i en rasekrig."

Færre terrorangrep og terroroffer

Ti mennesker mistet livet i tre fullførte jihadistangrep i EU i fjor i Utrecht, Paris og London, sammenlignet med 13 dødsfall i syv angrep i 2018.

Åtte EU-land led terrorforsøk i 2019.

Dobbelt så mange folierte angrep som fullførte eller mislykkede

I 2019 mislyktes fire jihadistiske angrep mens 14 hendelser ble foliert, sammenlignet med ett mislykkede atack og 16 folierte i 2018. I begge år er antall tomter som er foliert av myndigheter dobbelt så mange fullførte eller mislykkede angrep. Jihadistinspirerte angrep retter seg stort sett mot offentlige steder og politi eller militære offiserer.

De fullførte og mislykkede jihadistangrepene ble for det meste utført ved bruk av kniver og skytevåpen. Alle tomter som involverte bruk av eksplosiver ble forstyrret. Flertallet av gjerningsmennene handlet eller planla å handle alene.

I 2019 ble 436 personer arrestert på mistanke om lovbrudd relatert til jihadist terrorisme. Arrestasjonene skjedde i 15 land. Langt mest i Frankrike (202), mellom 32 og 56 i Spania, Østerrike og Tyskland og mellom 18 og 27 arrestasjoner i Italia, Danmark og Nederland. Dette tallet er også lavere enn året før da totalt 511 personer ble arrestert.

Trusselen fra radikaliserte fanger

Mennesker i fengsel for terrorovertredelser og de som er radikalisert i fengsel utgjør en trussel. I mange europeiske land vil en rekke radikaliserte fanger snart løslates, og dette kan øke sikkerhetstrusselen, advarte Navarrette. I 2019 ble et mislykket angrep, ett foliert og ett vellykket gjennomført av radikaliserte fanger.

EU-samarbeid

Forsterket samarbeid mellom EU-land og informasjonsdeling har bidratt til å forhindre angrep eller begrense virkningen av dem, ifølge sjefen for Europols senter for terrorbekjempelse. "På grunn av informasjonsutvekslingen, på grunn av forbindelsene vi har, klarer medlemslandene å være tidlig på scenen for å identifisere risikoene. For meg er det et godt tegn på at to tredjedeler av angrepene ble identifisert og foliert takket være samarbeidet som er på plass. ”

Sjekk ut EUs tiltak for å bekjempe terrorisme.

Ingen systematisk bruk av migreringsruter av terrorister

Noen har vært bekymret for risikoen som migranter prøver å komme inn i Europa. Europols rapport gjentar at det som i tidligere år ikke er tegn til systematisk bruk av irregulær migrasjon fra terrororganisasjoner. I mer enn 70% av arrestasjonene knyttet til jihadist terrorisme, som statsborgerskap ble rapportert til Europol for, var faktisk borgerne statsborgere i det aktuelle EU-landet.

Fortsett å lese

Cyber-spionasje

Kommisjonen lanserer # Women4Cyber ​​- Et register over talenter innen cybersikkerhet

Publisert

on

7. juli, sammen med kommisjonen Women4Cyber, fra kommisjonen European Cybersecurity Organization (ECSO) lanserte den første online registret av europeiske kvinner innen cybersecurity som vil koble ekspertgrupper, bedrifter og beslutningstakere til talenter på området.

Registeret er en åpen, brukervennlig database over kvinner som har ekspertise innen cybersikkerhet, med sikte på å imøtekomme den økende etterspørselen etter fagfolk innen cybersikkerhet i Europa og den relaterte mangelen på talenter på området. Lanseringen følger European Skills Agenda for bærekraftig konkurranseevne, sosial rettferdighet og spenst som kommisjonen la fram 1. juli 2020.

En konserndirektør for Europa i den digitale tidsalderen Margrethe Vestager sa: “Cybersecurity er alles sak. Kvinner bringer erfaring, perspektiver og verdier inn i utviklingen av digitale løsninger. Det er viktig å både berike diskusjonen og gjøre nettområdet tryggere. ”

Fremme av vår europeiske livsførselsdirektør Margaritis Schinas sa: “Cybersikkerhetsfeltet lider under en enorm mangel på ferdigheter. Denne talentmangelen forverres av mangelen på kvinnelig representasjon i feltet. Den oppdaterte ferdighetsagendaen som ble vedtatt av kommisjonen forrige uke, tar sikte på å lukke slike hull. En mangfoldig arbeidsstyrke innen nettverkssikkerhet vil helt sikkert bidra til mer innovativ og robust cybersikkerhet. Registeret som ble lansert i dag, vil være et nyttig verktøy for å markedsføre kvinner innen cybersecurity og skape et mer mangfoldig og inkluderende økosystem for cybersecurity. ”

Kommisjonær for det indre marked, Thierry Breton, sa: "Gjennom årene har vi fremmet forskjellige vellykkede initiativer som har som mål å øke opplæringen i digitale ferdigheter, særlig innen cybersecurity-feltet. Hvert cyber-team trenger å kombinere forskjellige ferdigheter som kombinerer data science, analytics og kommunikasjon. Registeret er et verktøy som tar sikte på å oppnå bedre kjønnsbalanse i arbeidsstyrken for nettbransjen. "

Registeret, som skisserer forskjellige profiler og kartlegger ulike kompetanseområder, er tilgjengelig for alle og vil bli oppdatert regelmessig. Mer informasjon om Women4Cyber-initiativet er tilgjengelig franske baguetter., om kommisjonens Cybersecurity-strategi franske baguetter. og du kan bli medlem av Women4Cyber-registeret ved å klikke franske baguetter..

Fortsett å lese
Annonse

Facebook

Twitter

Trender