Transformere #GlobalFoodSystem én byte av gangen

| Januar 17, 2020

Få områder i livene våre forblir uberørt av nye, nye teknologier og økende nivåer av digitalisering, skriver Benjamin Addom, teamleder, IKT for landbruk, teknisk senter for landbruks- og landdistriktssamarbeid (CTA).

Måten vi jobber, reiser, samhandler og får tilgang til offentlige tjenester på er blitt forvandlet av smarte enheter, maskinlæring og kunstig intelligens (AI), som alle selv utvikler seg raskt.

Denne transformasjonen går til og med inn på hva vi spiser, med vitenskapelige gjennombrudd fra laboratoriedyrket kjøtt til kunstig mel.

Men når vi står overfor utfordringen oppnå null sult i løpet av de neste 10 årene, er det ingen tvil om at digitalisering er spillskifteren med potensial til å transformere hvordan vi produserer mat for å imøtekomme den globale etterspørselen.

Digitale teknologier som blockchain, droner og satellitter brukt på stadig mer kreative måter, tilbyr muligheten til å lage digitale tjenester, verktøy og plattformer som forstyrrer tradisjonelt landbruk. Disse applikasjonene kan strømlinjeforme arbeidsintensiv praksis som å overvåke avlingens helse, samt åpne opp landbruksmarkeder og online nettverk.

Den potensielle påvirkningen er enorm og vidtrekkende, men den vil sannsynligvis bare bli oppfylt hvis den kanaliseres og koordineres internasjonalt for å sikre at alle drar nytte av. Viktigst av alt betyr dette å nå millioner av småbrukere, som bidrar så mye som en tredje av global matproduksjon, og er ofte i de mest avsidesliggende, sårbare regionene.

For å oppnå dette trenger vi raskt en klar global ledelse som kartlegger en vei mot større digitalisering for landbruket som hjelper til med å produsere mer mat til flere mennesker med stadig færre ressurser.

Dette er spesielt kritisk for utviklingsland, slik vi fant i fjor flaggskip rapport om muligheten til digitalisering for afrikansk landbruk.

Det kan for øyeblikket være mer enn 400 forskjellige digitale landbruksløsninger, tjenester og plattformer med 33 millioner registrerte bønder over Afrika sør for Sahara, men dette er bare toppen av isfjellet, med 90 prosent av det estimerte markedet fremdeles uutnyttet.

Globalt lederskap for å forme dette markedet var en av flere anbefalinger som ble gitt i rapporten, som belyste syv utfordringer du må overvinne for å realisere potensialet med digitalisering for landbruket.

Blant disse utfordringene er mangel på data som viser virkningen og fordelen av digitalisering for landbruket, delvis som et resultat av mangel på koordinering mellom sentrale aktører.

Slike data er avgjørende for å bidra til at saken ikke bare skal investeres i digitalisering, men også for adopsjon blant bønder, som neppe vil bruke ny teknologi hvis de ikke kan overbevise om fordelene.

Internasjonalt samarbeid rundt digitalisering vil gi mulighet for fremvekst av et kompetansesamfunn som kan produsere slike data og gjøre det mulig for utviklingsland å lære av suksesshistoriene til andre nasjoner.

For det andre mangler digitaliseringen for landbruksmarkedet en bærekraftig forretningsmodell, og er for øyeblikket støttet opp av giverprosjekter, som ofte er kortvarige og begrensede i omfang.

Større offentlige investeringer og støttende politikk, som instruert av en internasjonal koalisjon, ville bidra til å drive private investeringer og senere digital innovasjon.

En sammenhengende, global ressurs for beste praksis kan bidra til å kanalisere denne investeringen og identifisere strategier som utvider bærekraftige digitale verktøy, noe som er spesielt viktig for småbrukere i fjerntliggende områder.

Endelig må skillet i det digitale landbruket tas opp og bygge bro. Investorer og fortjeneste prioriterer ofte tilgjengelige, eksisterende markeder, som deretter foreviger gapet i digital literacy gjennom resten av jordbruksverdikjeden.

En internasjonal allianse eller koalisjon med et mandat for digitalisering for landbruket ville bidra til å sikre offentlig tilsyn og åpenhet som hjelper til med å balansere veksten og spredningen av nye teknologier, samtidig som de forhindrer utsatte markeder fra å bli utnyttet av teknologisektorens giganter.

Etter hvert som flere utviklingsland beveger seg mot større digitaliseringsnivåer, utgjør spørsmål som lenge har vært en bekymring andre steder, for eksempel personvern og store selskapers monopol, en større trussel i land som ikke er i stand til å håndtere dem.

Men et globalt kompetansesenter kan bidra til å gi råd om disse spørsmålene og gi retningslinjer eller rammer som bidrar til å sikre at adopsjonen av digitalisering i landbruket er rettferdig, rettferdig og demokratisk.

Lysten på slik internasjonal koordinering var tydelig i fjor da 74 landbruksministre og embetsmenn ba om et forslag til et International Digital Council for Food and Agriculture.

Og det er oppmuntrende å se dette ta første trinn frem på årets Global Forum for Food and Agriculture.

Men vi må opprettholde fart og begynne å legge grunnlaget for klare, sammenhengende strategier hvis vi skal utnytte løftet om digitalisering før 2030 og sikre at alle får en byte av jordbruksrevolusjonen.

kommentarer

Facebook kommentarer

Tags: , , ,

Kategori: En forsiden, EU, Mat, Helse, Novel foods, Økologisk mat, Verden

Kommentarer er stengt.