Kontakt med oss

Revisjonsretten

EU-revisorer avgir uttalelse om en pakke med forslag, inkludert en ny lånestrategi knyttet til økonomisk støtte til Ukraina 

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

I begynnelsen av november foreslo EU-kommisjonen endringer i EUs finansforordning for å diversifisere EUs lånevirksomhet. Parallelt har den også fremmet forslag om å gi akutt økonomisk hjelp til Ukraina. Disse forslagene vil bli behandlet av Europaparlamentet på plenumsmøtet den 23. november 2022. Loven fastsetter at Den europeiske revisjonsretten skal konsulteres på forhånd om eventuelle forslag som berører EUs budsjett.  

Revisorene gjør oppmerksom på enkelte aspekter ved Kommisjonens foreslåtte endringer i finansforordningen. De ser fordelene ved å etablere en diversifisert finansieringsstrategi som basismetoden for alle låneoperasjoner. Denne diversifiserte tilnærmingen gjenspeiler det som for tiden er implementert for lån under EUs COVID-gjenopprettingspakke NextGenerationEU. I stedet for "back-to-back-finansiering" som kreves av gjeldende EUs finansielle regler, ligner den nye tilnærmingen den som brukes av suverene stater, som midlertidig kan holde lånte beløp på en bankkonto og bruke kortsiktig gjeld instrumenter som EU-regninger og kredittrammer. Dette vil gi kommisjonen mer fleksibilitet til å velge det beste tilgjengelige lånealternativet. Revisorene bemerker likevel at den reviderte lovgivningen ikke gir noen detaljer med hensyn til ordninger de anser nødvendige, som for eksempel et styringsrammeverk og risikostyringsprosedyrer.

Som en del av en eksepsjonell hurtigprosedyre har kommisjonen også foreslått å mobilisere lån til Ukraina med en verdi på opptil 18 milliarder euro, med løpetider på opptil 35 år, som skal tilbakebetales tidligst 10 år fra nå. Garantien for disse lånene vil være EU-budsjettets "headroom", som er forskjellen mellom taket for egne ressurser og de egne ressursene som faktisk brukes til å finansiere EU-budsjettet. Denne takhøyden representerer for tiden en buffer for EU for å dekke ytterligere finansiell utstrømning. Hvis EU-budsjettet dekker risikoen for misligholdte tilbakebetalinger av lån til Ukraina, ville det bety at de relaterte risikoene potensielt kan ha innvirkning på fremtidige budsjetter og betalingsbehov, advarer revisorene. Foreløpig, observerer revisorene, er det ingen planer om å øke størrelsen på takhøyden tilsvarende.

Bakgrunnsinformasjon

Uttalelsen er tilgjengelig på ECA nettside på engelsk; andre EU-språk følger snart. Nylig har ECA også bidratt til lovforhandlinger om EUs finansforordning med en Uttalelse om omarbeidingen og en på bøter, bøter og andre sanksjoner.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender