Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Kommisjonen godkjenner 140 millioner euro portugisisk statsstøtteordning for å støtte produksjon av fornybart hydrogen og biometan for å fremme overgangen til en netto-null økonomi

DELE:

Publisert

on

EU-kommisjonen har godkjent en portugisisk ordning på 140 millioner euro for å støtte produksjonen av fornybart hydrogen og biometan for å fremme overgangen til en netto-null økonomi, i tråd med Green Deal industriplan. Ordningen ble godkjent under statsstøtten Midlertidig krise- og overgangsramme, vedtatt av kommisjonen den 9 mars 2023 og endret på 20 november 2023, for å støtte tiltak i sektorer som er nøkkelen til å fremskynde den grønne omstillingen og redusere drivstoffavhengigheten.

Under ordningen vil støtten ha form av en variabel premie under en toveis kontrakt for differanse konkludert for en varighet på 10 år. Støtten gis gjennom en konkurranseutsatt anbudsprosess der fornybare hydrogenprodusenter og biometanprodusenter konkurrerer hver for seg. I den konkurranseutsatte anbudsprosessen velges mottakerne på grunnlag av innløsningsprisen per MWh fornybart hydrogen eller biometan som tilbys.

Kommisjonen fant at den portugisiske ordningen er i tråd med vilkårene fastsatt i rammeverket for midlertidig krise og overgang. Spesielt vil støtten (i) gis på grunnlag av en ordning med anslått kapasitetsvolum og budsjett; (ii) vil ha form av en toveis kontrakt for forskjell og (iii) vil bli gitt senest 31. desember 2025. Videre er støtten underlagt vilkår for å begrense unødig konkurransevridning, inkludert garantier for å garantere konkurranseevnen til anbudsprosedyren. Kommisjonen konkluderte med at ordningen er nødvendig, hensiktsmessig og forholdsmessig for å fremskynde den grønne omstillingen og lette utviklingen av visse økonomiske aktiviteter, som er viktige for å implementere REPower EU-plan og Green Deal industriplan, på linje med Artikkel 107 nr. 3 bokstav c TEUF og betingelsene fastsatt i Midlertidig krise- og overgangsramme. På dette grunnlaget godkjente Kommisjonen ordningen i henhold til EUs statsstøtteregler.

Du finner mer informasjon om rammeverket for midlertidig krise og overgang og andre tiltak iverksatt av kommisjonen for å adressere de økonomiske konsekvensene av Russlands krig mot Ukraina og fremme overgangen til en netto-null økonomi. her.. Den ikke-fortrolige versjonen av vedtaket vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.109042 i statsstøtte register på kommisjonens konkurranse nettsted oetter at eventuelle konfidensialitetsproblemer er løst.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender