Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Kommisjonen godkjenner 350 millioner euro finsk ordning for å fremme bærekraftig skogforvaltning

DELE:

Publisert

on

EU-kommisjonen har godkjent, i henhold til EUs statsstøtteregler, en finsk ordning på 350 millioner euro for å støtte bærekraftig skogforvaltning. Målet med ordningen er å hjelpe private skogeiere med å implementere økonomisk, økologisk og sosialt bærekraftig skogforvaltning og bruke teknikker for å (i) fremme vekst av skog, (ii) tilpasse skog til klimaendringer, (iii) beskytte biologisk mangfold, (iv) ) fremme vannvern i skogbruket, og (v) vedlikeholde skogbrukets veinett.

Under ordningen, som vil løpe frem til 31. desember 2029, vil støtten ha form av direkte tilskudd til private skogeiere. Spesielt vil de direkte tilskuddene støtte: (i) utbedrende gjødsling, (ii) forvaltningsplaner for torvskog, (iii) naturforvaltningsplaner for skog, (iv) vannverntiltak, inkludert veifyllingsbygging, (v) bygging av skogsveier, (vi) foreskrevet brenning, samt (vii) kompensasjon for inntektstap til private skogeiere som følge av iverksetting av tiltak for å bevare biologisk mangfold i skog. Det maksimale støttebeløpet per støttemottaker er €100,000 300,000 per prosjekt. For bygging av veifyllinger og kompensasjon for inntektstap spesifikt, er det maksimale støttebeløpet € XNUMX XNUMX per mottaker.

Kommisjonen vurderte ordningen i henhold til EUs statsstøtteregler, spesielt Artikkel 107 nr. 3 bokstav c TEUF, som lar medlemslandene støtte utviklingen av visse økonomiske aktiviteter under visse betingelser, og 2023 Retningslinjer for statsstøtte i jord- og skogbrukssektoren og i distriktene. The Commission found that the scheme is necessary and appropriate to support the development of the forestry sector. Furthermore, the Commission found that the aid will have an ‘incentive effect’ as the beneficiaries would not carry out the investments in the absence of the public support. Finally, the Commission concluded that the scheme is proportionate, as it is limited to the minimum necessary, and and will have a limited impact on competition and trade between member states. On this basis, the Commission approved the Finnish scheme under EU state aid rules.

Den ikke-konfidensiell versjon av vedtaket vil bli gjort tilgjengelig under saksnummer SA.106581 i statsstøtte register på kommisjonens konkurranse nettsted gang noen taushetsplikt problemer har blitt løst.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender