Kontakt med oss

Russland

EU må være klar til ikke å anerkjenne russiske duma -valg, sier EPP

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Russland [nid: 114228]

“Vi trenger en revisjon av Europas politikk overfor Russland. Vi må avskrekke russiske trusler, inneholde russisk innblanding i EU og dets nabolag og strategisk støtte pro-demokratiske krefter i Russland. Vi må jobbe med antagelsen om at endring er mulig i dette landet og at 'demokrati først' er vår første oppgave i våre forbindelser med Russland. Russland kan være et demokrati, sa Andrius Kubilius, EPP-parlamentsmedlem, foran plenumdebatten 14. september om fremtiden for politiske forbindelser mellom EU og Russland.

En parlamentarisk rapport, som Kubilius forfattet og som skal settes til avstemning i dag (15. september), understreker at Europa bør engasjere seg i Moskva om spørsmål av felles interesse, som våpenkontroll, fredsbygging, global sikkerhet eller klimaendringer. Slikt samarbeid bør imidlertid være strengt betinget av Kremls vilje til å overholde menneskerettigheter og internasjonale lover. - Samarbeidet på bestemte områder bør ikke føre til noen innrømmelser om EUs verdier og bør aldri se bort fra konsekvensene for våre partnere. Vi trenger mer mot for å ta et sterkt standpunkt overfor Kreml-regimet for å forsvare menneskerettighetene. Vi må sørge for at ethvert ytterligere engasjement med Kreml avhenger av Putins vilje til å avslutte angrep, undertrykkelser og trusler i og utenfor Russland, understreket Kubilius.

Annonse

Rapporten understreker videre at EU må være forberedt på å ikke anerkjenne den russiske dumaen og suspendere landet fra internasjonale parlamentariske forsamlinger, inkludert Europarådets forsamling, i tilfelle parlamentsvalget i Russland denne uken blir anerkjent som uredelig. "Folk i Russland må ha valgfrihet, som folk i alle andre demokratiske land. Når sentrale opposisjonsspillere og motstandere av det russiske regjeringspartiet sitter i fengsel eller i husarrest, er det ikke noe valg. Kremls kontinuerlige undertrykkelse av alle opposisjonskandidater, frie medier eller frivillige organisasjoner undergraver valgets legitimitet og rettferdighet. Vi gjentar at opposisjonslederen Alexei Navalny må slippes fri så vel som alle som støttet ham under fredelige protester, avslutter Kubilius.

Annonse

Moldova

Moldovanere ser på Russland som sin største trussel og EU -integrasjon som et nasjonalt mål

Publisert

on

En nylig undersøkelse bestilt av NATO Moldova Center for Information and Documentation viste at Russland representerer den største sikkerhetstrusselen for det største antallet moldovere som svarer på undersøkelsen, skriver Cristian Gherasim, korrespondent i Bucuresti.

Siden landet feirer sine 30 år med uavhengighet fra det tidligere Sovjetunionen, regnes dagens Russland av 24.1% av respondentene som den største farekilden for Republikken Moldovas sikkerhet. Russland blir fulgt i denne rangeringen av terrorgrupper med 20.5%, NATO med 10.5%, USA med 10.2%og nabolandet Romania med 4.4%.

Resultatene av undersøkelsen kommer på bakgrunn av toppmøtet i Kiev og lanseringen av "Krimplattformen" som fant sted i Kiev 23. august. Arrangementet deltok av representanter fra 46 land som støttet Ukraines territoriale integritet, inkludert republikken i Moldova med president Maia Sandu også til stede. Krim-plattformen vedtok en endelig uttalelse som fordømte okkupasjonen og militarisering av den russisk annekterte halvøya i 2014. Russlands utenriksdepartement svarte og sa at Russland vil ta del av posisjonen til stater som deltar på toppmøtet på Krim-plattformen og trekke "passende konklusjoner", og ser det som "et angrep på Den russiske føderasjonens territoriale integritet."

Annonse

Viorel Cibotaru, direktør for European Institute of Political Studies i Moldova, medgründer av CID NATO, sier at interessen for sikkerhet ikke er begrenset til undersøkelsen som sier hvilket land moldoverne frykter mest, men vil gjerne være et utgangspunkt for andre temaer for debatt og handling innen institusjonsreform, og også utvikling av en bedre kultur for reformering og debatt om landets sikkerhetsinfrastruktur.

Undersøkelsen viste også at 65% av moldoverne anser landet på vei mot tettere bånd med EU. Blant resultatene ble Russland nevnt av 9% av respondentene og Romania - nesten 5% som land som Moldova ser for å sikte mot tettere bånd.

Når det gjelder retningen respondentene personlig ønsket at landet var på vei mot, ville de gjerne se Moldova bevege seg mot EU -om lag 50% av respondentene -, mot Russland -21% og omtrent 2% han skulle ønske Moldova hadde tettere bånd med nabolandet Romania.

Annonse

Moldovas nylig valgte pro-europeiske president, samt det nåværende parlamentariske flertallet, ønsker å ta landet mot EU og Vesten, annerledes enn den tidligere østlige og russisk orienterte administrasjonen.

I sommer sikret president Sandus pro-europeiske handlings- og solidaritetsparti seg et flertall av stemmene ved parlamentsvalget. Sandu ble Moldovas president i slutten av fjoråret etter også stor støtte fra Moldovas betydelige diaspora. Under parlamentsvalget støttet for eksempel mer enn 86% av de moldoviske innbyggerne i utlandet president Maia Sandu's Action and Solidarity Party (PAS). PAS -seieren tilbyr Sandhu en vennlig lovgiver å jobbe med mens han prøver å sette landet på vei til europeisk integrasjon.

Men for at landet skal gå mot EU -integrasjon, må mye gjøres. Moldova trenger en overhaling av styringen og et drastisk brudd med tidligere oligarkpraksis - som den nåværende regjeringen har sagt at den vil påta seg.

Fortsett å lese

Hviterussland

Russland skal levere en enorm militær maskinvaresending til Hviterussland - Belta

Publisert

on

By

Russland vil snart levere en enorm militær maskinvaresending til Hviterussland, inkludert fly, helikoptre og luftforsvarssystemer, ble den hviterussiske lederen Alexander Lukashenko sitert på onsdag (1. september) av nyhetsbyrået Belta, skrive Nastya Teterevleva, Maxim Rodionov og Tom Balmforth, Reuters.

Leveringen vil sannsynligvis bli tolket som et ytterligere tegn på Moskvas urokkelige støtte til Lukasjenko som møtte de største opposisjonsprotestene i hans styre i fjor ved å føre tilsyn med et voldelig angrep som ble fordømt av Vesten.

Russiske og hviterussiske styrker kommer til å holde store felles militære øvelser senere denne måneden. Russland ser på den hviterussiske allierte som en sikkerhetsbuffer på sin vestlige flanke mot NATOs militære allianse og EU.

Annonse

"Russland i nær fremtid ... vil forsyne oss - jeg vil ikke si hvor mye penger eller hva - med dusinvis av fly, dusinvis av helikoptre, de viktigste luftforsvarsvåpenene," sa Lukashenko.

"Kanskje til og med S-400 (overflate-til-luft-missiler). Vi trenger dem veldig mye som jeg har sagt tidligere," sa han.

Lukasjenko og Russlands president Vladimir Putin skal holde samtaler i Russland 9. september.

Annonse

Russland og Hviterussland er formelt en del av en "unionsstat" og har hatt samtaler i årevis for å integrere nasjonene ytterligere.

Forhandlingene har lenge ansporet frykt blant den beleirede hviterussiske opposisjonen om at Lukasjenko kan bytte ut suverenitetsbiter i bytte mot enda mer politisk støtte fra Kreml.

Fortsett å lese

Russland

Kreml -politikk: MEP -er krever EU -strategi for å fremme demokrati i Russland

Publisert

on

Europaparlamentets utenrikskomité sier at EU må slå tilbake mot Russlands aggressive politikk samtidig som det legger grunnlag for samarbeid med et fremtidig demokratisk land, KATASTROFE.

I en ny vurdering av retningen for politiske forbindelser mellom EU og Russland, gjør MEP-erne klare at parlamentet skiller mellom det russiske folket og president Vladimir Putins regime. Det siste er, sier de, et "stagnerende autoritært kleptokrati ledet av en president for livet omgitt av en krets av oligarker".

MEP -er understreker imidlertid at Russland kan ha en demokratisk fremtid og at Rådet må vedta en EU -strategi for et fremtidig demokratisk Russland, som omfatter insentiver og betingelser for å styrke demokratiske innenlandske tendenser.

Teksten ble godkjent med 56 stemmer for, ni imot med fem nedlagde stemmer.

Annonse

Arbeid med likesinnede partnere for å styrke demokratiet

MEPs sier at EU må opprette en allianse med USA og andre likesinnede partnere for å motveie Russlands og Kinas innsats for å svekke demokratiet over hele verden og destabilisere den europeiske politiske orden. Den bør forutse sanksjoner, politikk for å motvirke ulovlige finansstrømmer og støtte til menneskerettighetsaktivister.

Støtte til Russlands naboland

Annonse

Når det gjelder Russlands aggresjon og innflytelse over EUs østlige nabolag, må EU fortsette å støtte såkalte "østlige partnerskap" -land for å fremme europeiske reformer og grunnleggende friheter, sier MEP-er. Denne innsatsen bør også tjene til å oppmuntre russere til å støtte demokrati.

MEPs foreslår også å bruke konferansen om Europas fremtid for å forberede EU -institusjonene på et fornyet momentum i europeisk integrering av EUs østlige nabolag.

Reduser EUs energiavhengighet til Russland, og bekjempe "skitne penger" hjemme

Teksten sier videre at EU må kutte sin avhengighet av russisk gass og olje og andre råvarer, i hvert fall mens president Putin sitter ved makten. Den europeiske grønne avtalen og styrking av nye ressurser vil spille en avgjørende geopolitisk rolle i denne forbindelse.

EU -parlamentsmedlemmer sier at EU også må bygge sin kapasitet til å avsløre og stoppe strømmen av skitne penger fra Russland, samt å avsløre ressursene og finansielle eiendelene til det russiske regimets autokrater og oligarker gjemt i EUs medlemsland.

Bekymringer foran parlamentsvalget i Russland i 2021

Medlemmer avslutter med å si at EU må være forberedt på å holde tilbake anerkjennelse av det russiske parlamentet, hvis parlamentsvalget i 2021 anses å ha blitt gjennomført i strid med demokratiske prinsipper og folkerett.

- Russland kan være et demokrati. EU må utarbeide et omfattende sett med prinsipper, en strategi, basert på de grunnleggende verdiene EU fremmer. Å forsvare 'demokrati først' i EUs forbindelser med Russland er vår første oppgave. EU og dets institusjoner må jobbe med antagelsen om at endring er mulig i Russland. Det trenger også mer mot for å ta et sterkt standpunkt overfor Kreml-regimet når det gjelder forsvar av menneskerettigheter; Dette er hva strategisk engasjement med det russiske folket handler om. Det handler om å avslutte innenriks undertrykkelse, returnere valget til folket og frigjøre alle politiske fanger ”, sa ordfører Andrius Kubilius (EPP, Litauen) etter avstemningen.

Neste trinn

Rapporten vil nå bli underlagt avstemning i Europaparlamentet som helhet.

Mer informasjon 

Fortsett å lese
Annonse
Annonse
Annonse

Trender