Kontakt med oss

Kullsyre

Karbonfangst- og lagringsprosjekter over hele Europa

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Europa har sett en økning i arbeidet med å fjerne karbondioksid (CO2) og lagre det under jorden. Dette er et resultat av at regjeringer og industrier prøver å redusere sine utslipp for å nå sine klimamål.

Karbonfangst- og lagringsteknologi (CCS) er en metode for å fange CO2 fra atmosfæren og lagre den under bakken. CO2 som fanges opp kan brukes i ulike industrielle applikasjoner.

I følge International Association of Oil and Gas Producers er det omtrent 70 CCS-prosjekter på gang eller planlagt i Europa. Dette er bare noen av prosjektene som er under utvikling:

NORD SJØEN

NORGE

* Northern Lights er et joint venture mellom Equinor , TotalEnergies , Shell og TotalEnergies . Den vil begynne å injisere 1.5 millioner tonn CO2 per år (mtpa) i saltvannsakviferen nær Troll gassfelt i midten av 2024. I henhold til etterspørselen er det planer om å øke lagringskapasiteten med 5-6 mtpa fra og med 2026.

Equinors prosjekt Smeaheia for å bygge en lagringsplass i Nordsjøen med potensial til å injisere så mye som 20 mtpa med start i 2027/2028. Equinor ble tildelt letelisensen i 2022. Den sa at de planlegger å injisere CO2 fra hydrogenproduksjon og noen industrikunder i Europa. Den endelige investeringsbeslutningen forventes tatt av selskapet i 2025.

* Luna er et prosjekt av tyske Wintershall Dea [RIC.RIC.WINT.UL], som har som mål å lagre opptil 5 millioner tonn CO2 per år på et område 120 km vest fra Bergen. I oktober ble Wintershall Dea tildelt en letelisens sammen med sin norske partner Cape Omega. Wintershall Dea har 60 % av lisensen, mens Norges Cape Omega har de resterende 40 %.

Annonse

* Errai er et fellesprosjekt av Neptune Energy i Storbritannia og Norges Horisont Energi. Det tar sikte på å bygge en lagringsplass i Nordsjøen med 4-8 mtpa og en mottaksterminal. Lisensen må søkes om av partnerne.

STORBRITANNIA

* Acorn CCS er et prosjekt utenfor Skottland som vil utvikle et lagringsanlegg med en kapasitet på 5-10 millioner tonn CO2 per år innen 2030. Storegga Shell, Harbour Energy og North Sea Midstream Partners (NSMP) eier hver 30 % av innsats. De resterende 10 % eies av North Sea Midstream Partners.

* Viking CCS er et prosjekt tidligere kjent som V Net Zero. Det ble ledet av Harbor Energy, et uavhengig olje- og gasselskap. Målet er å lagre 10 mtpa CO2 i uttømte gassfelt i Nordsjøen innen 2030. Det vil begynne å injisere CO2 med en hastighet på 2 mtpa.

* Northern Endurance er et BP-ledet partnerskap. Målet er å bygge infrastruktur for å transportere og lagre ca. 20 mtpa CO2 fra to industriklynger i Teesside og Humberside med start i 2030. Prosjektet vil transportere CO2 via rørledninger til et lagringssted rundt 145 km til havs i den nordlige Nordsjøen. Prosjektet har også andre partnere, inkludert National Grid (NG.L.), Equinor Shell, TotalEnergies og Shell.

NEDERLAND

* Porthos er et prosjekt fra havnen i Rotterdam og Gasunie. Den har som mål å lagre 2.5 millioner tonn CO2 i Nordsjøens utarmede gassfelt. Fire industripartnere har allerede kontrahert all lagringskapasitet: Air Liquide, Air Products, Shell (XOM.N) og Shell. Selv om prosjektet skulle starte CO2-injeksjoner mellom 2024-2025, er det sannsynlig at oppstarten blir forsinket med juridiske hindringer.

* L10, et prosjekt av Neptune Energy for å lagre 4-5 millioner tonn CO2 i et nederlandsk utarmet gassfelt i Nordsjøen, første injeksjon starter i 2026. Rosewood Exploration, ExxonMobil og det statseide EBN er også partnere i dette prosjektet.

DANMARK

* Grønnsand er et prosjekt av INEOS Energy og Wintershall Dea. Den planlegger å injisere opptil 1.5 mtpa CO2 i olje- og gassfelt som er utarmet i den danske Nordsjøseksjonen. Dette vil bli fulgt av en økning på 8 mtpa kapasitet innen 2030.

TotalEnergies leder prosjektet Bifrost. Det tar sikte på å injisere så mye som 3 mtpa CO2 i et olje- og gassfelt som er utarmet i den danske Nordsjøseksjonen fra og med 2027. Orsted (ORSTED.CO), som eier rørledninger til havs, er også involvert i prosjektet. Potensielt kan Bifrost også utforskes for å injisere opptil 10 millioner tonn per år innen 2030.

TYSKLAND

* Wilhelmshavens CO2-eksportterminal. Dette prosjektet ble ledet av Wintershall Dea. Målet er å bygge et CO2-lagrings- og kondenseringsanlegg i Wilhelmshaven. CO2 kan deretter fraktes til eller ledes til permanente lagringssteder under Nordsjøen. Det første målet er å håndtere omtrent 1 mtpa CO2 fra og med 2026.

AUTOTHER OPPBEVARINGSPUNKTER

STORBRITANNIA

* North West Project har som mål å transformere gass og drivstoffgass fra Stanlow-raffineriet i Cheshire til lavkarbonhydrokarbonhydrogen. Den vil fange og overføre CO2 produsert av prosessen via rørledninger til offshore-lagring i Liverpool Bay. Som lager vil eksisterende salthuler fra Cheshire bli brukt. Driften starter i 2025. Den vil lagre cirka 4.5 millioner tonn CO2 per år, og øke til 10 millioner innen 2030.

BULGARIA

* ANRAV er et privat irsk energiselskap Petroceltic som skal koble sammen CO2-fangstutstyr hos HeidelbergCement (HEIG.DE), Devnya sementfabrikker i det nordøstlige Bulgaria og permanent lagring offshore i Galatas uttømte Black Sea Gas Field. Den forventes å starte i drift i 2028 og vil produsere 800,000 XNUMX tonn per år.

FRANKRIKE

* PYCASSO er et prosjekt som fanger karbon fra det sørvestlige Frankrike og nord i Spania, og lagrer det i et utarmet gassfelt i Aquitaine. Det er forventet at prosjektet vil transportere omtrent 1 mtpa CO2 innen 2030.

ISLAND

* Den Coda Terminal er et grenseoverskridende karbonlagrings- og transportknutepunkt i Straumsvik. Det vil bli drevet av Carbfix, et islandsk karbonlagringsselskap. Terminalen vil motta CO2 fra industribedrifter og løse den opp i vann før den injiseres i basaltbergart. Dette vil tillate produksjon av opptil 3 millioner tonn CO2 per år fra og med 2031.

* Den Silverstone-prosjektet, koordinert og administrert av Carbfix, vil bruke CO2-fangst i kommersiell skala, oppløse den i vann, injisere den underjordisk basaltbergart for å lagre den for minerallagring ved Hellisheidi geotermiske kraftverk, nær Mount Hengill. Silverstone vil lagre cirka 25.000 tonn karbondioksid per år. Det forventes at det vil være i drift i første kvartal 2025.

ITALIA

* CCS Ravenna-hub, ledet av Eni (ENI.MI.), er et prosjekt som tar sikte på å fange og transportere CO2 inn i offshore uttømte naturgassreservoarer utenfor Ravennas kyst, i Adriaterhavet. Prosjektets første fase forventes å være ferdigstilt i 2023. Den totale fangst-, transport- og lagringskjeden kan håndtere CO2 opp til 100,000 XNUMX tonn/a

IRLAND

* Den Cork CCS-prosjekt lagrer karbon fra irske industrianlegg i et utarmet gassfelt i det keltiske hav. Den kan også gjenbruke en eksisterende transportrørledning. Utility Ervia er prosjektleder.

SVERIGE

* Slide CCS er et CCS-prosjekt ledet av HeidelbergCement, dets svenske datterselskap Cementa og dets Slite sementfabrikk, på den svenske øya Gotland i Østersjøen. Den vil fange opp omtrent 3 % av landets totale CO2-utslipp med 1.8 millioner tonn per år.

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender