Kontakt med oss

Helse

EU oppfordret til å vedta "fornuftig regulering" for å motvirke handel med ulovlige sigaretter

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

En ny rapport avslører at bare 14 % av europeerne er klar over at det ulovlige sigarettmarkedet koster EUs medlemsland over 10 milliarder euro i året i tapte inntekter.

Samtidig står det at mer enn 65 % av de spurte identifiserer ulovlig tobakk som et EU-omfattende problem, og to tredjedeler støtter en annen politisk tilnærming.

Dette er blant funnene i en ny undersøkelse – bestilt av Philip Morris International – og utført av analysefirmaet Povaddo i 13 europeiske land. Resultatene ble offentliggjort torsdag på et mediearrangement i Brussel.

To tredjedeler av de over 13 tusen europeiske voksne som ble spurt i EU mener landet deres har et problem med ulovlig tobakk og nikotinholdige produkter.

Resultatene viser også at selv om innbyggere i Europa anerkjenner ulovlig bruk og handel med tobakksprodukter som en viktig nasjonal og europeisk trussel mot deres sikkerhet, sikkerhet og folkehelse, er de ikke klar over den sanne størrelsen på ulovlig handel og hvor mye det koster i tapte statlige inntekter.

Tobakksavvenningspolitikken påvirkes av ulovlig, ifølge 67 % av de spurte, som mener at det voksende ulovlige markedet avskrekker mange røykere fra å slutte, eller fra å ta i bruk dyrere nye nikotinprodukter.

For å komme alle innbyggere i Europa til gode og muliggjøre positive endringer raskt, trengs pragmatisk tenkning og sunn fornuft, ble det sagt. Undersøkelsens funn fremhever publikums krav om en "fornuftig" tilnærming til beskatning, basert på risiko og bevis, for å:

Annonse
  • Spill en rolle i å oppmuntre innbyggerne til å ta bedre livsstilsvalg (66 %).
  • Oppmuntre næringer til å utvikle innovative produkter som er bedre for forbrukerne, reduserer deres miljøpåvirkning og bidrar positivt til bærekraft (73%).
  • Oppmuntre interesserte voksne røykere til å bytte til vitenskapelig underbyggede, røykfrie alternativer ved å beskatte disse produktene lavere enn sigaretter, men fortsatt høy nok til å fraråde bruk av ungdom eller ikke-røykere (69 %).

I tillegg er seks av ti (60 %) enige i at myndighetenes tilslutning til innovative tobakksprodukter vil ha en positiv innvirkning på røykere – i gjennomsnitt mindre velstående og mindre informerte – og som i mange EU-land representerer en relevant andel røykere. De fortjener likestilling med andre mer privilegerte europeere som har sluttet å røyke eller har valgt nye produkter.

GrégoireVerdeaux, Senior Vice President, External Affairs ved PMI, sa under arrangementet: "Vi vet at det finnes potensiale for å gjøre det bedre for voksne røykere, ettersom flere medlemsland har gjennomført lignende politiske tilnærminger innen blant annet energi, biler, og alkohol. Pragmatisk politikk har kraften til å forbedre folks liv, og stimulerer bedrifter til å innovere til det bedre og gi rettferdig tilgang til teknologiske fremskritt, spesielt i en tid med økonomisk ustabilitet.»

William Stewart, president/grunnlegger av Povaddo Research, sa at det er håp om at resultatene vil oppmuntre EU og nasjonale myndigheter til å ta et øyeblikk til å vurdere resultatene av gjeldende politikk og vurdere andre tilnærminger.

Dette, foreslo han, kan komme gjennom "fornuftig regulering og beskatning, samtidig som det skapes et miljø som fremmer innovasjoner."

Stewart sier at et av målene med undersøkelsen var å "vurdere europeernes bevissthet og oppfatninger om ulovlig tobakksforbruk, voksne røykere og retningslinjer som kan hjelpe dem å slutte å røyke eller bytte til bedre alternativer."

Undersøkelsen, bemerket han, hadde også som mål å fokusere på hvorvidt voksne røykere får riktig støtte, "gitt de nåværende tider med inflasjon og økonomisk usikkerhet i Europa."

Respondentene i undersøkelsen sa at utviklingen av røykfrie teknologier burde muliggjøre fremgang og spille en viktig rolle i folkehelsen i utfylling av eksisterende tiltak.

 Seks av ti (61 %) av respondentene mener at i tillegg til å oppmuntre til fullstendig opphør av risikoatferd, bør EU også prioritere politikk og strategier som forsøker å forbedre livene til de som fortsetter å røyke sigaretter, drikker uansvarlig eller bruker narkotika. . 

Syv av ti (69 %) ser innovasjon, teknologiske gjennombrudd og vitenskap spille en rolle i å redusere røykefrekvensen.

Nesten tre fjerdedeler (72 %) er enige i at EU bør bruke tid og ressurser på å utrydde røyking ved å oppmuntre alle røykere til å slutte helt, eller for de som ikke gjør det, bytte til et vitenskapelig underbygget røykfritt alternativ.

Mediearrangementet hørte at det var "oppmuntrende" at et økende antall land vedtar risikodifferensiert regulering som kan spille en "avgjørende rolle i å drive forbrukere til å ta i bruk bedre alternativer hvis de ikke slutter, og selskaper til å investere i innovasjon."

Det er verdt å merke seg at sigaretter er blant de mest ulovlig omsatte varene i verden og faller inn i tre hovedkategorier: smuglergods, forfalsket og ulovlige hvite.

Povaddo gjennomførte den nettbaserte undersøkelsen mellom 10. og 15. november blant 13,630 18 voksne personer i lovlig alder på 13 år og eldre i 1,000 EU-medlemsstater: Belgia, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Frankrike, Hellas, Italia, Litauen, Polen, Portugal, Romania , Slovakia og Spania. Rundt XNUMX nettintervjuer ble utført i hvert land (omtrent likt fordelt mellom voksne som bruker og ikke bruker nikotinholdige produkter).

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.

Trender