Kontakt med oss

EU-kommisjonen

Ny EU-strategi for å beskytte og styrke barn i nettverdenen

DELE:

Publisert

on

Vi bruker registreringen din for å levere innhold på måter du har samtykket i og for å forbedre vår forståelse av deg. Du kan når som helst melde deg av.

Kommisjonen har vedtatt en ny Europeisk strategi for et bedre internett for barn (BIK+), for å forbedre alderstilpassede digitale tjenester og for å sikre at hvert barn er beskyttet, bemyndiget og respektert på nettet.

I løpet av de siste ti årene har digitale teknologier og måten barn bruker dem på endret seg dramatisk. De fleste barn bruker smarttelefonen daglig og nesten dobbelt så mye sammenlignet med for ti år siden. De bruker dem også fra en mye yngre alder (se EU Kids online 2020). Moderne enheter gir muligheter og fordeler, slik at barn kan samhandle med andre, lære på nettet og bli underholdt. Men disse gevinstene er ikke uten risiko, for eksempel farene ved eksponering for desinformasjon, nettmobbing (se GFC-studien) eller til skadelig og ulovlig innhold, som barn må beskyttes mot.

Den nye europeiske strategien for et bedre internett for barn tar sikte på tilgjengelig, alderstilpasset og informativt nettinnhold og tjenester som er til barnas beste.

A Europe fit for the Digital Age Executive Vice-President Margrethe Vestager sa: "Hvert barn i Europa fortjener å trives i et trygt og myndiggjørende digitalt miljø. Med den nye strategien ønsker vi å støtte tilgang til digitale enheter og ferdigheter for barn, spesielt de i sårbare situasjoner, bekjempe nettmobbing og beskytte alle barn mot skadelig og ulovlig innhold på nett. Dette er i tråd med våre kjerneverdier og digitale prinsipper."

Visepresident for demokrati og demografi, Dubravka Šuica, sa: "Den nye strategien for et bedre internett for barn vil sikre at barn nyter de samme rettighetene online og offline, uten at noe barn blir etterlatt uavhengig av deres geografiske, økonomiske og personlige bakgrunn. Alle barn må være beskyttet, bemyndiget og respektert på nettet. Med denne strategien setter vi også høye sikkerhetsstandarder og fremmer barns myndiggjøring og aktive deltakelse i det digitale tiåret over hele verden."

Kommissær for det indre marked, Thierry Breton, sa: "Europas digitale tiår gir store muligheter for barn, men teknologi kan også utgjøre risiko. Med den nye strategien for et bedre internett for barn, gir vi barna kompetansen og verktøyene til å navigere i den digitale verdenen på en sikker måte. og med selvtillit. Vi oppfordrer industrien til å spille sin rolle i å skape et trygt, alderstilpasset digitalt miljø for barn i henhold til EUs regler."

Den nye europeiske strategien for et bedre internett for barn er den digitale delen av kommisjonens omfattende EU-strategi for barnets rettigheter og reflekterer digitalt prinsipp «Barn og unge bør beskyttes og styrkes på nettet».

Annonse

Den er vedtatt i dag sammen med en forslag for ny EU-lovgivning for å beskytte barn mot seksuelle overgrep.

Dessuten følger strategien den nylige landemerke foreløpig politisk enighet om Lov om digitale tjenester (DSA), som inneholder nye sikkerhetstiltak for beskyttelse av mindreårige og forbyr nettplattformer å vise målrettet reklame basert på profilering til mindreårige.

Disse sakene ble også gitt fremtreden i Konferanse om Europas fremtid, der European Citizens Panel som arbeider med verdier og rettigheter ba om økt beskyttelse av mindreårige på nett. Dette ble godkjent av konferanseplenum og er inkludert i et forslag i sluttrapporten fra konferansen som ble presentert for presidentene for Europaparlamentet, rådet og EU-kommisjonen.

Strategiprinsipper og pilarer

Den nye europeiske strategien for et bedre internett for barn fastsetter visjonen for et digitalt tiår for barn og ungdom, basert på tre hovedpilarer:

  1. Trygge digitale opplevelser,beskytte barn mot skadelig og ulovlig nettinnhold, oppførsel og risiko og forbedre deres velvære gjennom et trygt, alderstilpasset digitalt miljø.

For å gjøre den digitale verden til et trygt sted for barn og unge, vil Kommisjonen legge til rette for en EU-kode for alderstilpasset design og be om en europeisk standard for elektronisk aldersverifisering innen 2024. Den vil også undersøke hvordan man kan bruke den planlagte European Digital Identity-lommebok for aldersverifisering, støtte rask rapportering av ulovlig og skadelig innhold og sikre at det harmoniserte enkeltnummeret '116 111' gir bistand til ofre for nettmobbing, innen 2023.

  1. Digital empowerment slik at barna får det nødvendige ferdigheter og kompetanser å ta informerte valg og uttrykke seg i nettmiljøet trygt og ansvarlig.

For å fremme styrking av barn i det digitale miljøet, vil kommisjonen organisere mediekunnskapskampanjer for barn, lærere og foreldre, via nettverket av Sikrere Internett-sentre, ryggraden i strategien. Det vil også tilby undervisningsmoduler for lærere via betterinternetforkids.eu portal. Nettverket av Safer Internet Centers i medlemslandene, aktive på nasjonalt og lokalt nivå, vil styrke støtten til barn i sårbare situasjoner og bidra til å adressere det digitale skillet for ferdigheter.

  1. Aktiv deltakelse, respektere barn ved å gi dem medbestemmelse i det digitale miljøet, med flere barnestyrte aktiviteter for å fremme innovative og kreative trygge digitale opplevelser.

For å øke barns deltakelse i det digitale miljøet, vil kommisjonen for eksempel støtte mer erfarne barn som lærer andre barn om muligheter og risiko på nettet, samt organisere en barnestyrt evaluering av strategien hvert annet år.

For å implementere disse nøkkelpilarene inviterer Kommisjonen medlemslandene og industrien til å komme på banen og støtte relaterte tiltak.

Bakgrunn

Dagens strategi bygger på Europeisk strategi for et bedre internett for barn vedtatt i 2012. Sistnevnte har påvirket nasjonal politikk over hele EU og har blitt anerkjent internasjonalt: for eksempel feires den årlige Safer Internet Day over hele verden. Handlinger rettet mot å bekjempe falske nyheter, nettmobbing og eksponering for skadelig og ulovlig innhold når tusenvis av skoler og millioner av barn, foreldre og lærere hvert år.

I mars 2021 vedtok kommisjonen sin første omfattende oversikt noensinne EU-strategi for barnets rettigheter, som ba om en oppdatering av 2012 Better Internet for Children-strategien.

For dette formål delte mer enn 750 barn og unge sine tanker og synspunkter om nettsikkerhet, innhold og ferdigheter i rundt 70 konsultasjonssesjoner organisert av Safer Internet Centres over hele Europa våren 2021. Undersøkelser og andre konsultasjoner ble også organisert med foreldre, lærere, forskere, nasjonale eksperter på nettsikkerhet for barn og industripartnere.

Resultatene, som ble matet inn i den europeiske strategien for et bedre internett for barn, viser at barn og unge ofte forstår godt risikoer på nettet, som skadelig innhold, nettmobbing eller desinformasjon, og muligheter. De ønsker også å få sin stemme hørt i saker som angår dem. Imidlertid er mange barn og unge i Europa, spesielt de i sårbare situasjoner, fortsatt ikke fullt ut inkludert i den digitale verden. Faktorer bak denne ekskluderingen inkluderer fattigdom, mangel på tilkobling, mangel på passende enheter og mangel på digitale ferdigheter eller selvtillit.

Mer informasjon

Spørsmål og svar: Europeisk strategi for et bedre internett for barn

Faktaark: Europeisk strategi for et bedre internett for barn

Europeisk strategi for et bedre internett for barn

Kompendium av relevant lovgivning

Europeisk strategi for et bedre internett for barn fra mai 2012

Infographic

Plakat

Del denne artikkelen:

EU Reporter publiserer artikler fra en rekke eksterne kilder som uttrykker et bredt spekter av synspunkter. Standpunktene i disse artiklene er ikke nødvendigvis EU Reporters.
Annonse

Trender